Bài Xưa 27 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 10-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

162)       Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

( Tŕnh Dục, mưu sĩ của Tào Tháo, có luận về Đại trượng phu. Ông đưa ra, một cách gọn ghẽ và giản tiện, các đức tính của kẻ Đại trượng phu, trong lời luận cao minh này. Các đức tính ấy có thể dùng làm thước đo Anh hùng, Đại trượng phu trong thiên hạ...)

 

163)       Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

(Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của v án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă những hành động mưu phản ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không b ảnhởng của các s gia cận đại hiện đại ...

Bài viết này tr lại t́nh tiết của v án Trần Nguyên Hăn, nhấn mạnh v ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương)

 

b) Bài cũ c̣n mới :

158)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

155)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

145)       Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

159)       Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

156)       Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

 

c) Thơ cũ c̣n mới :

62)  Lời ví von   ;        63)  Sầu Đông 2  ;      61) Ngọa Thần Long 8   ;

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a)   Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

 

b) Giải đáp nghi án:

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)          Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

 

c) một số đề tài quan trọng  :

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

142)       Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

128)       Tư Mă Nhương Thư và Tư Mă Tương Như

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng cho dân chúng’ ở phần cuối của mục lục.)

15)         Ông Đinh L ông L , danhớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

 

Thơ   :   Mưa dài  ;      Mưa  ;     Chiều hôm trước  ;               Ngày Một Ngày  ;          Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;    Đường Gặp Gỡ   ;  Ngọa Thần Long 7   ;       Trăng diễm  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lời luận của Tŕnh Dục về Đại trượng phu trong thiên hạ

II) Đại trượng phu theo Tŕnh Dục

III) Có thể dùng lời luận của Tŕnh Dục làm thước đo anh hùng, Đại trượng phu

IV) ớng soái Đại trượng phu không giết kẻ đầu hàng

V) Quân Tử, Hiền Nhân, Đại Trượng Phu , Anh Hùng. .

VI) Vị vua, vị tướng Đại trượng phu giữ tín nghĩa với thiên hạ

VII) Vị vua Đại anh hùng th́ không giết hại công thần

 

b) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần chẳng phải là Tướng Quốc

I) Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

II) Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

III) Các sử gia vu khống Vua Lê Thái Tổ là giết oan Trần Nguyên Hăn

IV) Các vua Tàu   : xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn

V) Vua Lê Thái Tổ không giết hại con cái Trần Nguyên Hăn

VI) Vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

VII) Nguyễn Trăi bị bắt, rồi lại được trắng án, được trọng dụng

VIII) Vua Lê Thái Tổ không giết hại ai cả trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 10-2010

 

Cập nhật đầu tháng 10-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

64)         Tiếng khua

65)         Màu Thu

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

160)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 6,  một lư do chính yếu để... Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 6

(Bài viết này bàn về

_-tâm thánh vương của Vua Lê Thái Tổ :  tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân. Tâm thánh vương này thấy rơ trong sự việc cấp ruộng cho dân chúng.

_-tám điều chính sự của Vũ Vương

_-tại sao các vua anh hùng sáng nghiệp nước ta, trước Vua Lê Thái Tổ, lại không chia đất cấp ruộng cho dân chúng ...)

 

161)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

             ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

(     Kiếm trấn tam sơn, xưng đệ nhất

       Quyền danh tứ hải, thị vô song

       (trích Bạch Hổ Tinh Quân, tiểu thuyết vơ hiệp Ưu Đàm Hoa)

Gán cho Đ́nh thượng hầu Lê Khôi hai câu trên (hai câu ca tụng nhân vật vơ lâm đệ nhất cao thủ) th́ thật là xứng đáng , Đ́nh thượng hầu Lê Khôi thật xứng đáng thay thế các thần tượng vơ tướng xưa nay như Quan Công, Triệu Tử Long v́ ông vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế, lại rất nhân từ . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao ...)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

_-những bài được đọc nhiều nhất , trong 4 tháng qua  :

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

             ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)       Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

 

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

             ( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

             ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)        Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

9)          Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

_-những đề tài quan trọng  :

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng cho dân chúng’ ở phần cuối của mục lục.)

       Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

_-bài cũ c̣n mới :

156)       Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

157)       Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

154)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 5,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 5

158)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

155)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

145)       Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

159)       Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

 

Thơ   :   Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;    Hoa Mộng  ;   Ngơ Ngác  ;    Sắc Thu 2 ;       Đón Thu  ;          Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;       Bài thơ thứ  ;         Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ;        Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ;              Yêu  ;           Đợi  ;     Tiếng Thác ;   Thu Tàn  ;      Ngọa Thần Long 4  ;     Nước hồ  ; ;   Sầu Đông 1  ;      ;       Tranh Tố Nữ  ;        Giọt mưa bay  ;  Dẹp giặc đề thơ    ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Tiếng khua : thất ngôn, 4 câu :

             Muôn thế ngh́n thu gió vẫn lùa ...

 

b) Màu Thu  :Ngũ ngôn, 12 câu :

             Thu vàng, mùa thi sĩ

             Lá vàng đẹp như hoa

             Thu hồng, hồng thế kỷ ...

 

c) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 6,    một lư do chính yếu để ... Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 6

 

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XXX) Bia đá cũng chẳng ṃn: Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông văn thi tài lỗi lạc

XXXI) Nhắc lại : Vua Lê Thái Tổ thiết kế sự cấp ruộng cho dân chúng , trên toàn quốc, từ năm 1426

XXXII) Tại sao các vua anh hùng sáng nghiệp nước ta lại không chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XXXIII) Vua Lê Thái Tổ xuất thân là đại điền chủ, nhưng các vị Tổ họ Lê , phụ đạo ở Lam Sơn, nổi tiếng là nhân từ

XXXIV) Tám điều chính sự của Vũ Vương

XXXV) Vua Lê Thái Tổ có tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân

                                  (C̣n tiếp)

 

d) Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

X) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là trưởng họ của hoàng gia nhà Lê

XI) Vua Lê Thái Tổ và Đ́nh thượng hầu Lê Khôi : việc lập Thái Tử và phế Quốc vương Tư Tề

XII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi pḥ vua Lê Thái Tông đánh dẹp loạn

XIII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi nhập nội Đô đốc

XIV) Hoạn lộ thăng trầm, Đ́nh thượng hầu Lê Khôi hưởng nhàn

                           (C̣n tiếp)

*

===============

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 26

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *