Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Việc vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, theo Trần Trọng Kim

II) Nếu vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như vậy, th́ Nguyễn Trăi chẳng phải là công thần

III) Năm Thuận Thiên 1 (1428), phong thưởng công thần, đợt 1

IV) Năm Thuận Thiên 1 (1428), phong thưởng công thần, đợt 2

V) Nguyên tắc nhận ra công thần và thứ bậc công thần

VI) Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

__________________________________________

 

 

TTK = Trần Trọng Kim

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

LNC = Lưu Nhân Chú

NT = Nguyễn Trăi

 

 

Sử gia Trần Trọng Kim đă hoàn toàn sai lầm về việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ. Ông lầm tưởng rằng vua phân chia xếp hạng tất c các công-thần theo ba ch Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t (là tước ch phong cho quân nhân Thiết Đột). Ông lại bỏ sót hầuớc trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ, một bỏ sót lớn lao và quái dị ! Ngoài ra, ông không nói ǵ đến ‘ch công thần’ (Suy trung, Tán tr, Hiệp mưu, vv) ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

I) Việc vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, theo Trần Trọng Kim

 

=== VNSL :

Những người công-thần vào bậc th nhất th́ được thưởngớc là Thượng-trí-tự, bậc th nh́ th́ đượcớc là Đại-trí-tự, bậc th ba th́ đượcớc là Trí-t. =====

 

Nhận xét:

Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t là tước ch phong cho quân nhân Thiết Đột mặt t lúc đầu khởi nghĩa. ràng là vậy. Thế TTK lại lầmởng rằng vua phân chia xếp hạng tất c các công-thần theo ba ch này !

Quái l thay !

 

 

II) Nếu vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như vậy, th́ Nguyễn Trăi chẳng phải là công thần

 

Nếu vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như vậy (thưởngớc Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t cho các công thần), th́ Nguyễn Trăi , anh hùng của TTK, chẳng phải là công thần

Bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi chẳng được ch Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t.

Bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi chẳng phải là quân nhân Thiết Đột.

 

 

III) Năm Thuận Thiên 1 (1428), phong thưởng công thần, đợt 1

 

Trước khi lên ngôi, vua Thái T ban thưởng các công thần.

Trước hết, ban thưởng quân nhân Thiết đột công lao khó nhọc t lúc đầu khởi nghĩa.

==== Đại Việt S Toàn Thư :

[Năm Thuận thiên th nhất (1428) ] Tháng 2, định các mức khen thưởng cho những hỏa th quân nhân của quân Thiết đột công lao siêng năng khó nhọc Lũng Nhai gồm 121 người

Công hạng nhất, được ban quốc tính là bọn Vấn, Quy, Dịch, Ê 52 người làm Vinh lộc đại phu, t Kim ngô v đạiớng quân, tước Thượng trí t

Công hạng hai, được ban quốc tính là bọn B, Liệt, Khảo 72 người, làm Trung lượng đại phu, t Phụng thần vớng quân, tước Đại trí t.

Công hạng ba, được ban quốc tính là bọn L, Lê..94 người, làm Trung vũ đại phu Câu kiềm vớng quân, tước Trí t.

Hành khiển Cảnh phụng mệnh làm biểu ngạch. ====

 

Nhận xét:

a) S thực th́ : 52+72+94=218 người được phong ch X-Trí t. ĐVSKTT đă làm tính sai.

b) Đây là phong thưởng công thần, đợt 1, vào năm Thuận Thiên 1 (1428), tháng 2

Phong thưởng trước hết cho quân nhân công thần ! Dĩ nhiên ! Bậc nhân quân bao giờ cũng phải chiếu cố ưu tiên đến các chiến sĩ đă vào sinh ra tử !

 

 

IV) Năm Thuận Thiên 1 (1428), phong thưởng công thần, đợt 2

 

Sau khi ban thưởng quân nhân Thiết đột (ch Thượng Trí t, Đại Trí t Trí t), khoảng một tháng sau , Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng, xét công cao thấp định th bậc: đây phong thưởng công thần, đợt 2.

 

a) Trong Đại hội các quan văn này, vua phong cho các công thần:

_-hầuớc

_-‘ch công thần

phong quan chức, danh chức cho các quan (công thần cũng như chẳng phải công thần)

 

b) Đại hội cácớng các quan văn th́ phải hơn 300 v quan, th đến 700 người

Cuộc Đại hội định công ban thưởng này kéo dài nhiều ngày ; sắc phong, những chức v quan trọng c̣n chế văn của vua b́nh luận, vua c̣n những lời ủy lạo khuyến khích ...

 

c) Người được phong Quyền cao Chức trọng nhất là Nhập nội Đại B́nh Chương Quân Quốc Trọng S Lưu Nhân Chú

Nhập nội Đạinguyên soái (ông đănguyên soái t năm 1427)

B́nh Chương Quân Quốc Trọng S là Tớng hayớng Quốc

LNC làm tớng nguyên soái cho nên ông là người Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái T

 

d) 3 người được phong B́nh Chương Quân Quốc Trọng S là :

_-Lưu Nhân Chú

_-Phạm Vấn

_- Sát

Tư đ B́nh Chương Quân Quốc Trọng S Sátnhân vật th ba triều Thái T

th xem chức tớng của Sátphó tớng, bởi :

_không thấy chế văn của vua phong Sát chức tớng, trong khi Phạm Vấn Lưu Nhân Chú đều chế văn.

_c hai ông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú đều 8 ch công thần, hơn Sát hai ch.

Xem các bài

22)         Trần Nguyên Hăn không h được vua Thái T phong làmớng Quốc !  ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

24)         Nguyên soái (ớng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Thái T 1

31)         Nguyên soái (ớng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Thái T 2

54)         Nguyên soái (ớng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 3

64)         Nguyên soái (ớng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

 

e) Ta th qu quyết rằng đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng’ của ĐVSKTT đă b sửa đổi đục khoét gần hết bởi nhà Mạc , nhà Trịnh

Xem

22)         Trần Nguyên Hăn không h được vua Thái T phong làmớng Quốc !  ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

 

 

V) Nguyên tắc nhận ra công thần và thứ bậc công thần

 

Được xem là công thần là những người có được một trong ba tước vị, tước chữ sau :

_-hầuớc

_-‘ch công thần

_-ch Trí t (Thượng Trí t, Đại Trí t Trí t)

 

a) hầuớc

9 tước hầu . th căn c vàoớc hầu xác định cấp bậc công thần

d:

Nguyễn Trăi được làm Quan phục hầu. Quan phục hầu là tước hầu th 8  trong 9 tước hầu : Nguyễn Trăicông thần bậc thấp.

 

b) ‘ch công thần

là những ch vinh phong cho công thần như Suy trung, Tán tr, Hiệp mưu, Dương vũ, Bảo chính.

Ch công thần là đặc điểm ’đáng yêu’ của nhà Lê ; đời Lê Trung hưng, vẫn c̣n dùng để vinh phong cho công thần. Vua Lê Thái Tổ phát minh ra ‘ch công thần’, chứng t ḷng ưu ái của vua đối với công thần.

 

th căn c vào s ch công thần xác định cấp bậc công thần

d:

Trong Đại hội các quan văn , ch hai ông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú được đến 8 ch công thần, (hơn Sát hai ch)

_-ông Phạm VấnSuy trung, Tán tr, Hiệp mưu, Bảo chính công thần

_-ông Lưu Nhân ChúSuy trung, Tán tr, Hiệp mưu, Dương công thần

Đây là hai vị đệ nhất công thần , cũng là hai vị tớng.

 

c) ch Trí t (Thượng Trí t, Đại Trí t Trí t)

Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t là tước ch phong cho quân nhân Thiết Đột mặt t lúc đầu khởi nghĩa.

 

 

VI) Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

 

Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào và đưa ra những nhận định sai lầm lớn lao trong VNSL:

_Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t là tước ch phong cho quân nhân Thiết Đột mặt t lúc đầu khởi nghĩa. Thế TTK lại lầmởng rằng vua phân chia xếp hạng tất c các công-thần theo ba ch này !

_ông bỏ sót hầu ớc , trong khi hầuớc  nhiênquan trọng nhất trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ

_ông bỏ sót ‘ch công thần’, trong khi ‘ch công thầnlà đặc điểm ’đáng yêu’ của nhà Lê

 

       // viết xong vào tháng  4-2010  , sẽ đăng đầu tháng 5-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *