Khuynh Thành

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đó là dư hưởng của đêm thanh

             Bướm gặp hoa rơi thoáng trước mành

             Hay trong cơi mộng ta cùng đến

             Bờ bến khuynh thành của tuổi xanh ?

 

                           ( 1976 )

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------