Đón Thu

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thu đến mơ màng,

       Giang hồ chẳng gánh lại quàng chia ly

*

             Lá rụng bất kỳ !

             Đỏ vàng chen lấn

             Tơi bời lấm tấm . . .

*

             Cơ hồ e ấp bẽ bàng,

       Ngỡ ngàng thân thế cùng màn tịch dương

*

             Từ trời đất có tơ vương,

       Cái say cái tỉnh đă nương nhau về

*

             Non nước dường đê mê,

             Tiếng sầu rưng tái tê

             Buốt đau đời thắt chặt

             Thu điệu ḥa lê thê

*

             Gió đâu gọi đến năo nề

       Trăng đâu chênh chếch bên lề đêm thanh

             Này t́nh thu có mong manh

 

                    ( 1976)

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------