p Thơ

*

*

Thơ L Anh Ch

*

*

Hm nay ghp chữ lại thnh thơ

Nhi giọng Lưu Linh tiếng hững hờ

Hng hắng c k nn bốn vế

Lạnh lng ngut xo, ối Nng Thơ !

( 1976)

 

 

Trang Nh L Anh Ch

-------------------------------------

* Trang Chnh * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bi mới Trang LAnhCh * Bi mới Kiến Tnh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Php * L Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------