Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Lược truyện: Tào Tháo chiếm Kinh Châu rồi tiến quân uy hiếp Đông Ngô

II) L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’

III) L Túc đă hết lời, nếu Tôn Quyền không nghe, không chống Tào, th́ Tôn Quyền là . . . hèn nhát và NGU !

IV) Tôn Quyền xuống ngựa đợi L Túc

V) Một thời gian ngắn sau, L Túc lên làm Đại Đô Đốc

VI) L Túc lên làm Đại Đô Đốc, cácớng đều phục

VII) L Túc là một nhân tài kiệt xuất, b La Quán Trung bôi nhọ

VIII) Câu nói của Lỗ Tử Kính đáng được truyền tụng muôn đời

__________________________________________

 

 

TQ = Trọng Mưu Tôn Quyền

LT = L Túc (L T Kính)

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

CD = Công Cẩn Chu Du

 

LQT = La Quán Trung

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ( La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang)

 

 

I) Lược truyện: Tào Tháo chiếm Kinh Châu rồi tiến quân uy hiếp Đông Ngô

 

Năm Kiến An 13, Tào Tháo tiến chiếm Kinh Châu

Lưu Bị bỏ Phàn Thành mà chạy, nguy nan khốn đốn ; cuối cùng về Giang Hạ, ở với Lưu Kỳ

Tào Tháo tiến quân uy hiếp Đông Ngô, đóng ở bờ sông Trường Giang, hư trương thanh thế, truyền hịch dụ Tôn Quyền đầu hàng

 

 

II) L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’

 

====== TQCDN :

Sau đó, Tôn Quyền đứng dậy vào nhà trong. L Túcớc theo. Tôn Quyền hiểu ư liền quay lại hỏi L Túc:

- Ư của khanh như thế nào?-

L Túc nói:- Lời mọi người vừa bàn đó, thực làm hỏng việc của Chúa công. bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào.

Tôn Quyền hỏi:- c vậy?

L Túc nghiêm trang đáp:- Như bọn Túc này hàng Tháo, vẫn được làm quan, thế nào Tháo lại chẳng ban cho mỗi người một chức Châu, Quận hoặc tương đương. Nhưng Chúa công hàng Tào th́... ôi thôi, c̣n biết v đâu? Ngôi chẳng qua đến phong Hầu. Xe bất quá được một c, ngựa bất quá được một con, quân hầu nhiều lắm được năm bảy tên. Như thế phỏng c̣n quay mặtớng Nam xưng "", xưng "Qu" được chăng? Lời mọi người nói ra đều là v k. Ai cũng ch biết thân h, v con h thôi... Thật không nên nghe! Chúa công nên sớm lo kế lớn mới được

Tôn Quyền nghe xong than:- Ngh luận của mọi người qu làm cho ta hết trông cậy. T Kính nói ra kế lớn, chính hợp ḷng ta. Thật là Trời đem T Kính ban cho ta vậy . . . ========

 

L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’. Thật luận sắc bén. Thậtsiêu quần bạt tụy.

Ch cần với câu nói này, L Túc xứng làmớng Quốc !

 

 

III) L Túc đă hết lời, nếu Tôn Quyền không nghe, không chống Tào, th́ Tôn Quyền là . . . hèn nhát và NGU !

 

L Túc đă hết lời, đă đưa ra luận sắc bén, siêu quần bạt tụy như vậy ; nếu Tôn Quyền không nghe, không chống Tào, th́ Tôn Quyền là . . . hèn nhát, dại dột và NGU ! Và dĩ nhiên Tôn Quyền chẳng hèn nhát, chẳng dại dột và chẳng NGU !

 

Ư kiến của các quan của Tôn Quyền lúc bấy giờ là như sau :

_ quan văn th́ chủ trương hàng Tào

_ quan vơ th́ chủ trương đánh Tào

 

Tôn Quyền 1)đă được LT chỉ dẫn là không thể hàng Tào 2) biết rằng các vơ tướng đều đồng một ḷng đánh

       cho nên Tôn Quyền đă quyết định đánh, không c̣n nghi ngại ǵ ngay từ sau lời khuyên của L Túc

 

LQT bịa rằng Tôn Quyền phải nhờ Gia Cát Lượng giảng cho biết lực lượng của Tào dù 80 vạn cũng không đáng ngại. Sự thực th́ :

_lúc đó Gia Cát Lượng mới ra khỏi lều tranh chưa có tiếng tăm ǵ (trước đó mấy tháng , Lưu Bị cũng không biết đến GCL, phải nhờ Từ Thứ giới thiệu, tiến cử mới biết)

_Gia Cát Lượng vừa mới bị Tào Tháo rượt cho tan tác chạy dài, hay ho ǵ mà bàn về t lực lượng của Tào !

_người nổi tiếng lúc đó là Chu Du và L Túc

 

Tôn Quyền đă quyết đánh. C̣n lực lượng của Tào dù 80 vạn cũng không đáng ngại :

_do ô hợp ( quân đội cũ của nhiều thành phần như Viên Thiệu)

_không quen thủy chiến

_thế hiểm của sông Trường Giang của Đông Ngô

Những điều này, L Túc đă nói cho Tôn Quyền biết t lâu ! đâu cần GCL nói

 

muốn vinh danh GCL, LQT đăớp công L Túc

 

 

IV) Tôn Quyền xuống ngựa đợi L Túc

 

Sau trận Xích Bích, Chu Du thừa thắng tiến đánh Nam Quận. Thắng mấy trận (nhưng bị trúng tên tẩm độc của Tào Nhân), Chu Du tiến chiếm Nam Quận, th́ bị GCL phổng tay trên

Quân hai bên đang găng nhau, th́ TQ cho gọi quân tiếp viện để đánh Hợp Ph́. CD bèn về Sài Tang dưỡng bệnh , sai Tŕnh Phổ và LT đem quân đi tiếp viện TQ.

TQ ra đón quân tiếp viện , lại nghe L Túc đi trước sắp đến, Tôn Quyền bèn xuống ngựa đợi L Túc.

LQT không giải thích tại sao L Túc lại được kính trọng như vậy.

Nhưng hiển nhiên đó L Túc đă nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’

T lúc L Túc CD đi đánh Tào, rồi đại thắng, đây là lần đầu tiên gặp lại ; Tôn Quyền bèn xuống ngựa đợi L Túc đ cho mọi người thấy rằng L Túc được xem như Y Doăn, Chu Công, Khương T Nha . . .

 

Đây là bằng chứng rệt rằng nời thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

 

 

V) Một thời gian ngắn sau, L Túc lên làm Đại Đô Đốc

 

Một thời gian ngắn sau, CD từ trần và L Túc lên làm Đại Đô Đốc.

LQT nói đó CD biên thư tiến c L Túc, khi hấp hối

CD biên thư tiến c L Túc là chuyện thực, nhưng gi s không chuyện đó, th́ Tôn Quyền cũng phong L Túc làm Đại Đô Đốc

C̣n nếu TQ chê tài LT, th́ vơ tướng cựu thần Đông Ngô thiếu ǵ người, ngôi Đại Đô Đốc chẳng th v tay L Túc

 

Đây cũng là một bằng chứng rằng nời thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

 

 

VI) L Túc lên làm Đại Đô Đốc, cácớng đều phục

 

CD là em kết nghĩa của Tôn Sách, từng chiến đấu với Tôn Sách. Vây mà khi CD làm Đại Đô Đốc, cũng c̣n Tŕnh Ph hậm hực không bằng ḷng.

 

Ngược lại, L Túc lên làm Đại Đô Đốc, cácớng đều phục, trong khi LT đến sau, sau khi Tôn Sách mất.

L Túc lên làm Đại Đô Đốc, cácớng đều phục, LT là tướng tài nời thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

 

 

VII) L Túc là một nhân tài kiệt xuất, b La Quán Trung bôi nhọ

 

Đọc TQCDN, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng LT ngây thơ, ngốc nghếch, b GCL vo tṛn vo méo thế nào cũng được

S thực th́ L Túc là một nhân tài kiệt xuất, b La Quán Trung bôi nhọ

 

Chẳng lẽ Tôn Quyền ngu muội đến mức phong một tên ngây thơ, ngốc nghếch làm Đại Đô Đốc ?

Nội câu nói của L Túc: ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ cũng đ chứng t tài năng LT. C̣n nhiều việc khác nữa . . .

 

 

VIII) Câu nói của Lỗ Tử Kính đáng được truyền tụng muôn đời

 

L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’. Thật luận siêu quần bạt tụy.

Ch cần với câu nói này, L Túc xứng làmớng Quốc, xứng ngôi Tam Công !

 

Vậy L Túc làm Đại Đô Đốc, chẳng phảiớng Quốc, chẳng phải Tam Công

K ra Tôn Quyền cũng . Tam Quốc là thời loạn, chức nguyên soáiại Đô Đốc), quan trọng hơn Tướng Quốc, quan trọng hơn Tam Công !

 

Chức Tam Công ngày xưa là đ luận đạo cùng quân vương

L Túc đă luận đạo bằng câu nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’

 

Câu nói này của Lỗ Tử Kính đáng được truyền tụng muôn đời

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------