Xem bài trước, bấm vào -- >>     Sầu Đông 1

 

             Sầu Đông 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Sao hết cả mùa đông

             Thương hoa rồi tiếc mộng

             Nhân nghĩa kia vội kết

             Đau xót cả đời ảo vọng

**

       Sao vội t́m tri âm

       Cầu đoạn trường sa bước

       Đem chập bao cây thước

       Đo được mấy ḷng nhân ?

**

             Đành gom hết bao đông

             Khép chặt vào cánh song

             Mua cái lồng nho nhỏ

             Nhốt kín mộng trời mênh mông !

**

       Gom hết bao mùa đông

       Không bằng bài toán nhỏ

       Thu hết bao sầu bỏ ngỏ

       Nhận ch́m sông !

**

             Gói ghém bao sầu mộng

             Dệt nên mấy vần thơ

             Đặt bao nhiêu hi vọng

             Vào cái cười ngả nghiêng

             Trong ba sách toán triền miên miệt mài

                                  ( 1976 )

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *