Hồn t́nh mơ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nàng hăy cùng ta dệt mộng đầu

             Hẹn ḥ trên đỉnh bến vân lâu

             Sánh vai trong chốn Tao Đàn nhé

             Sách vở thi văn gác chuyện sầu

*

*

       Nàng hăy cùng ta sang cơi âm

       Đêm ngày mơ mộng ở sông Ngân

       Cùng nhau lạc lối Đào Nguyên ấy

       Ẩn chốn vân đài, giấu ái ân

*

*

             Nàng hăy cùng ta sống kiếp sau

             Cùng nhau kể lại mộng chờ nhau

             Cùng nhau ấm lạnh Luân Hồi nhá

             Chung giấc yêu đương, gối Nhiệm Mầu !

*

                                 ( 1976 )

------------------------------

Bài thơ này làm vào năm 1976.

Năm 1977, tôi bắt đầu tu tập thiền. Năm 1979, tôi quyết định bỏ, không làm thơ nữa, v́ sợ thơ làm trở ngại cho thiền

       Ta vất đi bao mùa diễm sắc,

       Bỏ t́nh cuối ngơ, bỏ muôn thơ _

             ( Đại Ước Mơ, Lê Anh Chí)

Tôi cai thơ hơn 20 năm, mới làm thơ lại được mấy năm nay _ v́ thấy thơ hết làm trở ngại cho thiền ; và ư thơ bây giờ khác hẳn bài thơ ‘‘Hồn t́nh mơ’’ này. Bây giờ, cũng có hẹn đấy, nhưng mà hẹn khác :

             Hẹn cùng nhân thế việc về sau,

             Muôn nẻo Luân Hồi : chẳng gặp nhau !

                    ( Hẹn, Lê Anh Chí)

Ha !

 

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------