Ngọa Thần Long 4

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tiến đóng Quan Du, uy vũ chấn

             Sách Khôi đất chết, chính mưu cao

             Liệt oanh cảm tử, tung hoành trận

             Đẫm máu Lào-Minh , đỏ chiến bào

**

**

       Từ độ Thi Lang, huy đại thắng

       Sách Khôi nay rạng rỡ uy ngh́

       Chiếm đất, được dân, oai đẳng đẳng

       V́ quân tướng nghỉ một thời kỳ . . .

 

Chú thích:

1) Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long

Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngọa Thần Long . . .

 

2) Xem bài

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

 

3) Bài thơ này ca tụng đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ, vào cuối năm Nhâm Dần (1422), tháng chạp, tức là tháng 1-1423.

 

đại thắng Sách Khôi :

_ Vua Lê Thái Tổ dùng mưu ‘‘đặt ḿnh vào tử địa’’

_ là trận đánh lớn nhất của 10 năm khởi nghĩa : địch là liên quân Lào-Minh có khoảng 13 vạn quân

_ mở được thông lộ ra Ninh B́nh

từ trận này, giặc Minh không dám tấn công ta ở Thanh Hóa nữa !

(và ta cũng kiểm soát được hầu hết đất Thanh Hóa)

 

(Sau trận này, quân ta thiếu lương : đây chỉ là vấn đề tiếp vận lương thảo, không liên quan ǵ đến t́nh h́nh chiến trận)

 

Xem bài

       Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

       ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

 

4) ‘‘V́ quân tướng nghỉ một thời kỳ’’ : sau đại thắng Sách Khôi , tướng sĩ xin vua tạm ḥa với giặc, vua chấp thuận và ta không đánh nhau với giặc đến 20 tháng !

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------