Chiều hôm trước

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nàng đến thăm ta chiều hôm trước,

             Mưa tiêu điều nặng ướt bờ vai

                 Hỏi han ngắn ngủi một vài,

           Chuyện chưa dứt , canh dài đă cạn

*

             Hành trang gánh, lạ lùng chiếc nạng,

             Mưa c̣n rơi ve văn mối sầu

                 Giă từ biết nói ǵ đâu,

           Đôi ḷng bi thiết, một câu ngập ngừng . . .

*

*

             Nàng đến thăm ta chiều hôm trước,

             Giọt lệ nồng sướt mướt đôi mi

                 Bảo rằng: "sợ nhất phân kỳ,

           Một đi, mộng mỏi, trăng về, t́nh không !"

*

             Sầu đau xót : mênh mông ! giă biệt,

             Lệ và mưa bi thiết đầy vơi

             An ủi chi, lời chỉ thẹn lời,

             Vương vấn nhẽ, duyên trời buộc lỏng-_

*

*

             Nàng đến thăm ta chiều hôm trước,

             Lệ ứa nồng, mưa ướt bờ mi

                 Bảo rằng: "sợ nhất phân kỳ,

           Một đi, mộng mỏi, trăng về, t́nh không !"

*

                 _-Ta theo nước mắt má hồng,

           Ngược lầu thơ cũ, vần ḷng thiết tha …

*

                                  ( 1976 )

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *