Mưa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Mưa nhăng mưa nhít

             Lắng nghe ai thút thít

             Sầu trước ngưỡng cửa đời

             Chẳng ai người thân thích

             Khóc tương lai mờ mịt

*

                    Mưa sa da diết

                    Như lệ t́nh tha thiết

                    Của bao chuyến phân kỳ

                    Chẳng hẹn cũng chia ly

                    Đợi mưa mà giă biệt

*

       Mưa rơi uất ức

       Sầu tha hương ray rứt

       Buồn hết cả đời xuân

       C̣n nghe mưa thổn thức . . .

*

                           (1976)

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------