Tranh Tố Nữ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đôi mắt đen huyền trọn ư thơ

             Thanh thanh khẽ vén mộng đôi bờ

             Người muôn năm cũ, âm thầm vẽ

             Tố Nữ chiều xuân dạn dĩ mơ

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------