Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

 

             Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Dẫn nhập : Điềm tốt lành lúc Vua Lê Thái Tổ sinh ra

I) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử

II) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, tổng hợp của hai đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử ở phần trên

[A] Tướng pháp và sự phú quí

III) Tướng làm vua 1

IV) Tướng làm vua 2

V) Tướng người sang (có thể làm vua)

VI) Tướng đại soái

VII) Tướng thông minh tuyệt thế

VIII) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

                           (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

NT = Nguyễn Trăi

LQĐ = Lê Quí Đôn

LB = Lưu Bang (Hán Cao Tổ)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

 

Vua Lê Thái Tổ mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai ! và v́ lỗi của các sử gia. Họ chép việc Trần Nguyên Hăn coi tướng vào sử sách, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn có biết coi tướng hay không, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng hay không, và chính họ cũng chẳng biết tướng pháp !!! Tôi đă có hai bài viết về vụ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai ...

Nhận thấy rằng những điều sử sách ghi lại về tướng mạo của vua ta tạm đủ để coi tướng ngài, tôi có bài viết này. Thiết nghĩ đây cũng là điều cần thiết v́ tôi đă nói nhiều về sự sai lầm của nhiều người khi coi tướng Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại trượng phu , bậc Thánh vương ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Xem

151)       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 lkhai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

 

Dẫn nhập : Điềm tốt lành lúc Vua Lê Thái Tổ sinh ra

 

===ĐVTS:

Ngày Hoàng đế sanh, th́ trong nhà hào quang đ chiếu sáng rực, mùi thơm ngào ngạt khắp làng ...  ===

Lời bàn :

Chđiềm tốt lành báo hiệu một Hoàng đế sanh ra

 

 

I) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử

 

a) theo ĐVSKTT

 

===ĐVSKTT:

Vua sinh ra, thiên tư tuấn khác thường, thần sắc tinh anh k , mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, trên vai một nốt ruồi, tiếng nói như chuông, dáng đi tựa rồng, nhịpớc như h, k thức gi đều biết vua là bậc phi thường.===

 

Lời bàn :

_-ĐVSKTT đă đục bỏ 6 nốt ruồi trên vai vua (7 nốt ruồi mớitướng làm vua)

_-ĐVTS   : b vai bên t 7 nốt ruồi (phải là vai trái mới được, v́ ‘nam tả, nữ hữu’)

 

b) theo ĐVTS

 

===ĐVTS:

Ngày Hoàng đế sanh, th́ trong nhà hào quang đ chiếu sáng rực, mùi thơm ngào ngạt khắp làng. Khi lớn tuổi, ngài thông minh dũngợc, đợng hơn người, v người tươi đẹp hùng , mắt sáng mồm rộng; sống mũi cao, xương mi mắt g lên; b vai bên t 7 nốt ruồi, bước đi như rồng như h; tiếng nói vang vang như tiếng chuông. Các bậc thức gi biết ngay là một người phi thường===

 

 

II) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, tổng hợp của hai đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử ở phần trên

 

Tổng hợp của hai đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử ở phần trên :

       Vua thiên tư tuấn khác thường, thần sắc tinh anh tươi đẹp hùng , mắt sáng, miệng rộng, sống mũi cao, xương mi mắt g lên; b vai bên t 7 nốt ruồi, tiếng nói vang vang như tiếng chuông, dáng đi tựa rồng, nhịpớc như h, k thức gi đều biết vua là bậc phi thường.

       (Khi lớn tuổi, ngài thông minh dũngợc, đợng hơn người ...)

 

 

[A] Tướng pháp và sự phú quí

III) Tướng làm vua 1

 

Tướng làm vua : Vua Lê Thái Tổ b vai bên t 7 nốt ruồi

 

a) vai bên t 7 nốt ruồi, đâytướng làm vua, và là tướng làm vua tốt nhất

Bảy nốt ruồiợng trưng cho thất tinh, tức 7 sao Bắc Đẩu ; sao Bắc Đẩu là đế tinh, nên là tướng làm vua.

 

b) phải là vai trái mới được, v́ ‘nam tả, nữ hữu’

Nếu 7 nốt ruồi vai phải, th́tướng làm T ớng , không phảitướng làm vua

 

c) nốt ruồi trên vai c̣n nghĩa : người th đảm đương được s việc trên đời ( ư nghĩa chung của ‘nốt ruồi trên vai’)

V́ vậy,

       vai bên t 7 nốt ruồi, là tướng làm vua , không những thế, là người có khả năng làm vua, có tài làm vua, có thể tự ḿnh đảm đương chức phận làm vua, có thể tự ḿnh đề xướng quyết định  những công tŕnh chính trị lớn, không phải tùy thuộc vào triều thần

 

d) vai bên t 7 nốt ruồi, là tướng làm vua tốt nhất, v́ :

_-là ẩn tướng (ẩn tướng bao giờ cũng tốt hơn tướng hiển hiện cho mọi người thấy

_-bảy nốt ruồiợng trưng cho thất tinh (tức, Bắc Đẩu đế tinh) (tốt hơn tướng mặt rồng của Lưu Bang chẳng hạn)

_-là tướng làm vua và có tài làm vua

Ví dụ : so sánh với Lưu Bang, LB có tướng mặt rồngtướng làm vua, và chỉtướng làm vua mà thôi, có thể là kẻ bất tài . và sự thực LB là kẻ bất tài, chẳng biết ǵ về nghệ thuật làm vua, cho đến chẳng biết ǵ về bổn phận làm vua

 

 

IV) Tướng làm vua 2

 

‘Dáng đi tựa rồng’ là tướng làm vua

 

 

V) Tướng người sang (có thể làm vua)

 

Vua Lê Thái Tổ c̣n có những quí tướng sau :

_-mắt sáng,

_-miệng rộng,

_-sống mũi cao, xương mi mắt g lên

_-tiếng nói vang vang như tiếng chuông,

_-nhịpớc như h

Đây là tướng người sang , chẳng phải là tướng làm vua, mặc dù cũng có thể làm vua

 

Bàn một chút về các tướng :

 

a)miệng rộng:

Ca dao có câu rằng

             Đàn ông miệng rộng th́ sang

       Đàn  miệng rộng tan hoang cửa nhà

miệng rộng th́ sang’, sang như thế nào ?_-thường là có chức phận trong xă hội , thế thôi ...

Nhưng có lần , cách đây mấy chục năm, tôi có thấy một tấm h́nh của Tưởng Kinh Quốc, Tổng thống Đài Loan, con của Tổng thống Tưởng Giới Thạch (, h́nh như trên báo Time). Tôi rất ngạc nhiên thấy rằng ông Tưởng Kinh Quốc có tướng mạo của một ông Tàu rất tầm thường . Ngắm nghía tấm h́nh hồi lâu, tôi chợt nhận ra một điều : ông Tưởng Kinh Quốc có một tướng tốt : miệng rộng !

Th́ ra, tướng mạo của ông rất tầm thường nhưng lại có một tướng tốt: miệng rộng, do vậy làm Tổng thống !

 

b) mắt sáng

mắt sáng’ là tướng quí hiển, nhưng đây chẳng phải là tướng mắt tốt nhất

Tướng mắt tốt nhất cho văn thi sĩ, ngh sĩ là tướng mắt phụng

 

c) tiếng nói vang vang như tiếng chuông

Ca dao có câu rằng

             Người thanh tiếng nói cũng thanh

       Chuông kêu sẽ đánh bên thành cũng kêu

Đây là quí tướng , nhưng chẳng phải là tướng quí dành cho vơ tướng ; trong tiểu thuyết lịch sử có nhiều văn nhân có tướng này : thường th́ họ là người thô kệch, nhưng nhờ có tiếng nói vang vang như tiếng chuông quí hiển

 

 

VI) Tướng đại soái

 

‘Nhịpớc như h’ là tướng đại soái

Ngoài ra, ‘mắt sáng’, ‘tiếng nói vang vang như tiếng chuông’, hai tướng này hợp lại, có thể xem là tướng đại soái

 

Xin nhắc rằng : Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một , vua ta tự ḿnh quyết định, đề xướng mưu kế cho mỗi trận đánh, do đó, dù là vua, vẫn có tướng đại soái.

 

 

VII) Tướng thông minh tuyệt thế

 

Tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ   : thần sắc tinh anh hùng .

NT , trong bài thơ ‘Đề kiếm’ ,có câu thơ nói rằng Vua Lê Thái Tổ nh́n sự việc trên đời, như xem nh́n ḷng bàn tay.

LQĐ , trong ĐVTS, nói rằng vua ta ‘thông minh dũngợc

 

 

VIII) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

 

Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn :

_-vua ta thần sắc tinh anh kỳ vĩ, không hề có thần sắc gớm ghiếc của môi dài  mỏ quạ

_-vua ta miệng rộng , miệng rộng th́ chẳng thể là môi dài  mỏ quạ, môi dài  mỏ quạ th́ miệng dài tḥn lại chu ra thành mỏ!!!

Xem

151)       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 lkhai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

 

                                  (C̣n tiếp)

       //viết xong tháng 6-2010  , sẽ đăng vào đầu tháng 7-2010//

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *