Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ . . .

II) Dâm dục quá độ có thể làm cho ngồi không được ???

IV) Lê Ngọa Triều có dâm dục quá độ hay không ?

V) Tại sao ngồi không được mà lại có thể chinh phạt bốn phương???

VI) Lê Ngọa Triều bị bịnh ǵ ?

VII) ĐVSKTT : lư do vua Lê Ngọa Triều ngồi không được

VIII) Hai sai lầm của Trần Trọng Kim trong vụ này

__________________________________________

 

 

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Lnt = vua Lê Ngọa Triều

 

I) Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ . . .

 

=== VNSL :

Long Đĩnh làm vua được 2 năm đổi niên-hiệu là Cảnh-thụy (1008-1009). Sang năm saunăm kỹ-dậu (1009) th́ mất, làm vua được 4 năm, th 24 tuổi.

lúc sống dâm-dục quá đ, mắc bệnh không ngồi được, đến buổi chầu th́ c nằm th triều, cho nên tục gọi là Ngọa-triều.  ====

 

Lời bàn :

a) ‘mắc bệnh không ngồi được’ :

mắc bệnh  ?  _-bệnh không ngồi được

Hầu hết người đọc VNSL đều hiểu câu văn trên như vậy.

 

b) ‘mắc bệnh không ngồi được’ :

mắc bệnh  ?  _-bệnh X , bệnh X nên không ngồi được

 

c) dầu sao, th́ theo TTK, v́ vua Lê Ngọa Triều dâm-dục quá đ, nên không ngồi được

 

Có hai câu hỏi cần được đặt ra :

       Dâm dục quá độ có thể làm cho ngồi không được ?

       Lê Ngọa Triều có dâm dục quá độ hay không ?

 

 

II) Dâm dục quá độ có thể làm cho ngồi không được ???

 

Dâm dục quá độ th́ có thể làm cho người uể oải, yếu ớt, mệt mỏi, đờ đẫn

Người uể oải, yếu ớt, mệt mỏi, đờ đẫn th́ thích nằm hơn ngồi, nhưng nằm hoài rồi th́ phải ngồi dậy. Chẳng phải là ngồi không được

Dâm dục quá độ th́ có thể làm cho người thích nằm hơn ngồi, nằm nhiều hơn ngồi, nhưng chẳng phải là ngồi không được ; do đó, chẳng phải là lư do ngồi không được của vua Lê Ngọa Triều

 

 

IV) Lê Ngọa Triều có dâm dục quá độ hay không ?

 

Vua Lê Ngọa Triều là kẻ đại ác, thích thấy máu, vui sướng thấy người khác đau đớn, nhưng

       Lê Ngọa Triều có dâm dục quá độ hay không ?

ĐVSKTT chỉ nói chuyện vua tàn ác, không thấy nói ǵ đến sự dâm dục quá độ, cả.

Ngoài ra , Vua Lê Ngọa Triều thường hay chinh phạt bốn phương (và thắng trận luôn luôn). Hay chinh phạt bốn phương th́ khó ḷng mà dâm dục quá độ được.

 

 

V) Tại sao ngồi không được mà lại có thể chinh phạt bốn phương???

 

Tại sao Vua Lê Ngọa Triều ngồi không được mà lại có thể chinh phạt bốn phương???

a) chắc chắn rằng không thể nằm mà điều khiển trận thế

b) chỉ có một cách giải thích : Vua Lê Ngọa Triều đứng mà điều khiển trận thế

c) Vua Lê Ngọa Triều dùng xe song mă/ tứ mă, đứng trên/trong xe, ở chỗ giữa hai người xà ích, mà điều khiển trận thế.

Điều khiển trận thế như vậy lại c̣n thuận lợi hơn là ngồi trên ḿnh ngựa

Đây là cách giải thích duy nhất , cho việc chinh phạt bốn phương của Vua Lê Ngọa Triều

(Phải công nhận rằng Vua Lê Ngọa Triều giống vua cha, giỏi nghề dùng binh)

d) phải đứng mà điều khiển trận thế chứng tỏ rằng Vua Lê Ngọa Triều không dâm dục quá độ (đứng mà điều khiển trận thế, thường phải mất nhiều thời giờ, phải có sức khỏe mới làm được)

 

 

VI) Lê Ngọa Triều bị bịnh ǵ ?

 

Phần trên cho thấy là

       Vua Lê Ngọa Triều ngồi không được mà lại có thể chinh phạt bốn phương v́ vua đứng mà điều khiển trận thế

Bịnh ǵ trên thế gian này, ngồi không được, nhưng nằm được và đứng được ?

_-Bệnh trĩ !

Lê Ngọa Triều bị bịnh trĩ.

 

 

VII) ĐVSKTT : lư do vua Lê Ngọa Triều ngồi không được

 

=== ĐVSKTT :

 K Dậu, /Cảnh Thụy/ năm th 2 /1009/ Mùa Đông, tháng 10, ngày Tân Hợi, vua băng tẩm điện gọi là Ngọa Triều, vua mắc bệnh trĩ phải nằm coi chầu  ( s chép: vua say đắm tửu sắc phát ra bệnh trĩ)  ====

Rơ ràng : ĐVSKTT nói lư do vua Lê Ngọa Triều ngồi không được là vua mắc bệnh trĩ. C̣n việc vua say đắm tửu sắc, ch là gi thuyết nêu ra bởi s.

 

 

VIII) Hai sai lầm của Trần Trọng Kim trong vụ này

 

Có đến hai sai lầm của Trần Trọng Kim trong vụ này

a) vua Lê Ngọa Triều ngồi không được là vua mắc bệnh trĩ ch chẳng phải v́ dâm dục quá độ.

b) Vua Lê Ngọa Triều không dâm dục quá độ _-dù vua bạo ngược, tàn ác

       // viết xong cuối tháng 10-2009  , sẽ đăng ngày15-11-2009 //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *