Bài thơ thứ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Anh nhớ đưa em về

             Trời chiều mùa đông tái tê

             Anh nhớ thương em nhiều

             Quê người tháng ngày lê thê

*

       Anh nhớ đem ḥ hẹn

       Thắm đượm cơi ḷng em

       Anh nhớ đem mộng đẹp

       Son phấn tấm t́nh tơ

*

             Anh nhớ đem bến bờ

             Đắp ḍng sông t́nh tự

             Anh nhớ đem ước mơ

             Lót ván thuyền duyên kiếp

*

       Anh nhớ, Anh nhớ nhé

       Hoa mơ có cỏ cây

       Người mơ c̣n tri kỷ

       Anh này, ta mộng mơ

 

             ( 1976 )

-----------

Bài thơ này tôi mượn lời người phụ nữ mà nói, do đó có cái tựa đề kỳ kỳ , quái quái, ngộ ngộ, nghĩnh nghĩnh này : ‘Bài thơ thứ’.

Đây là lần độc nhất tôi dùng thuật này : đặt ḿnh vào tâm trạng người con gái mà làm thơ.

Lần độc nhất bởi v́ . . . tôi không hiểu nổi người nữ

*

*

 

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *