*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hôm nay đă mộng lại c̣n mơ

             Tao ngộ t́nh thương ở bến mờ

             Gặp lại bóng h́nh e ấp cũ

             Cùng cười khẽ bảo đẹp như thơ

*

                           ( 1976 )

*

*

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------