Nước hồ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nước hồ trong, trong vắt

             Soi cả trời bao la

             Vơi khổ đau dằng dặc

             Vơi uất hận khôn nḥa

**

**

       Bao kẽ lá cây ngàn

       Nương bóng chiều vàng nhạt

       Hồn phiêu lữ đa mang

       Lung linh cùng sóng bạc

**

**

             Bao chim hót bên hồ

             Cùng xuất xứ cơi thơ

             Tiếng thanh thanh ríu rít

             Mời mọc mộng cùng mơ

**

**

       Bao h́nh bóng la đà

       Bên sắc cỏ màu hoa

       Ước ao đời vắng lặng

       Theo mặt nước t́m nhà

*

             (1976)

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *