Yêu

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ta yêu h́nh cảnh thắng

             Của ngày hè khó phai

             Của chiều đông ngợp nắng

             Trăng nhạt phủ đêm dài

*

       Ta yêu núi đồi hùng vĩ

       Thanh thanh thông trúc uy ngh́

       Sừng sững non cao kỳ dị

       Bên mặt nước phẳng ĺ

*

             Ta yêu kỳ hoa dị thảo

             Mai lan cúc trúc đào

             Ta yêu đời mộng ảo

             Mùa lúa chín năm nao

*

       Từng khắc khoải đêm dài

       V́ thế thái nhạt phai

       Ta yêu và ấp ủ

       H́nh bóng dáng . . . tương lai

 

                    ( 1976 )

 

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------