Hoa Mộng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ta ngỏ lời thơ mộng cố nhân

             Đèn thâu canh vắng lạnh âm thầm

             Luồn khe cửa gió gieo tâm sự

             Ủ dột xuân tàn lệch tấc chăn

*

*

       Ta khẽ nằm yên dưới cội hoa

       Ẩn thân thu bóng, bóng dương tà

       Đâu đây vẳng khúc Nghê Thường trổi

       Gió mát đan thanh lẫn tiếng khà

                               ( 1976 )

*

*

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------