Lời ví von

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Nàng hăy cùng ta sống một hôm

       Cây đàn Quân Thụy khéo hay ôm

       Hăy theo non nước đùa trăng gió,

       Ḥ hẹn nhặt khoan chiếc nụ hôn

**

**

             Nàng hăy cùng ta sống một hôm

             Sáng thăm hoa lư tối dừa thơm

             Tâm sự cỏ cây , ve văn gió :

             Muôn hồng ngh́n tía cũng ưa ôm !

**

**

       Nàng hăy cùng ta sống một hôm

       Trăng vành ngậm cỏ đuổi sao Hôm

       Trăng kia ví biết t́nh ta nhẽ

       Duyên ước nhỡ nhàng ! _duyên sáng-hôm

                    ( 1976 )

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *