Chiếc thư

*

*

Thơ L Anh Ch

*

*

Một hm bỗng c ai đem đến

Chiếc l thư xanh, loại cuối ma

**

**

Liếc mắt nhn, i chuyện trẻ thơ

Chuyện yu chuyện ght đến bơ phờ

Đang xun tn tạ hoa kiều diễm

Bạc cả đầu kia, kẻ mộng hờ

**

**

Thế sự nhn tnh cứ cht chua

Ght ghen v cứ mi phn bua

Mắt kh tim ho đu cn lệ

Bt gy nghin tn, biếng nhc mua

*

( 1976 )

*

*

Trang Nh L Anh Ch

-----------------------------------------------

* Trang Chnh * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bi mới LAnhCh * Bi mới Kiến Tnh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Php * L Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------