Bài Xưa 26 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

*****

                    Ngày 16-9-2010

Độc giả thân mến,

Tôi lại nghỉ mệt thêm hai tuần

Mùa hè này ở Ba Lê, trời chẳng được ấm, chỉ nóng có khoảng một tuần, sáng và đêm lại lạnh ; do đó tôi cần nghỉ ngơi thêm (Tuổi già cần nghỉ ngơi nhiều).

Chính ra , tôi chỉ sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày, c̣n th́ sẽ viết bài lại, để đăng đầu tháng tới.

                           LêAnhChí

**************************

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 8-2010

 

                    Ngày 15-8-2010

Độc giả thân mến,

Tôi nghỉ hè một tháng

Như vậy : bài mới sắp đến sẽ cập nhật vào khoảng 15 tháng 9-2010. Trong khi chờ đợi, mời Độc giả xem những bài đă đăng tỉ như vài bài ‘Bài cũ chọn lọc’ sau đây.

                           LêAnhChí

 

Bài cũ chọn lọc :

1) những bài được đọc nhiều nhất , trong 3 tháng qua  :

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

             ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)        Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

9)          Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

2) bài cũ c̣n mới :

156)       Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

157)       Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

154)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 5,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 5

ml)         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở trang cuối của mục lục.)

155)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

 

Thơ   :   Mưa dài  ;      Mưa  ;           Chiều hôm trước  ;               Ngày Một Ngày  ;  ;       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;    Đường Gặp Gỡ   ;  Ngọa Thần Long 7   ;       Trăng diễm  ;

       Lời ví von    ;

 

*

====

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 8-2010

 

Cập nhật đầu tháng 8-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

63)         Sầu Đông 2

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

158)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Bài trước đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài này bước sang lănh vực tính t́nh. Mở đầu bằng vài đoạn tiểu luận về Tướng pháp và tính t́nh. Và đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương ...)

 

159)       Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

(Chức B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, là tớng hayớng quốc hay thừaớng. Chức B́nh Chương, trên lư thuyết, có thể được đảm nhiệm bởi vơ tướng hay văn quan. Nhưng trên thực tế, hiếm có văn quan nào được làm tớng, trong các triều đại của ta. Nhà Trần nhà chức Tả bộc xạ mà tôi dùng chữ ‘Văn thừa tướng’ để chỉ chức này, để nói rằng Tả bộc xạ không phải là ‘t tướng’, như một số văn sĩ đă hiểu lầm ...)

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở trang cuối của mục lục.)

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

2)           Luận Kiếm 2

152)       Vua Thái T đăng quang sông Hồng bỗng nảy vàng ṛng, Phép lạ cát tường này báo hiệu Thánh vương ra đời thời đại vàng son của lịch s

153)       Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

149)       Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2   ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

151)       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần     ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4          ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ     (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

ml)         Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

Thơ   :   Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;    Hoa Mộng  ;   Ngơ Ngác  ;    Sắc Thu 2 ; Đón Thu  ;           Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;       Bài thơ thứ  ;         Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ;        Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ; : Yêu  ;               Đợi  ;     Tiếng Thác ;   Thu Tàn  ;      Đón Thu  ;     Ngọa Thần Long 4  ;       Nước hồ  ; ;   Sầu Đông 1  ;      ;       Tranh Tố Nữ  ;          Giọt mưa bay  ;  Dẹp giặc đề thơ    ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sầu Đông 2 : thơ tự do, 21 câu :

             Sao hết cả mùa đông

             Thương hoa rồi tiếc mộng

             Nhân nghĩa kia vội kết,

             Đau xót cả ...

 

b) Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Dẫn nhập : Điềm tốt lành lúc Vua Lê Thái Tổ sinh ra

[B] Tướng pháp và tính t́nh

IX) Quan niệm xem thần sắc, thấy tính t́nh

X) Tướng tự tâm sinh

XI) Màu sắc da và tính t́nh

XII) Dáng điệu cử chỉ và tính t́nh

XIII) Tướng đi và tính t́nh

XIV) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu

XV) Vua Lê Thái Tổ có tướng người nhân đức

XVI) Vua Lê Thái Tổ có tướng Thánh vương

Kết  : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương

 

c) Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) LTHCLC : Tả bộc xạ nhà Lê là chức then chốt về chánh trị

II) Hữu Bật văn Linh là chánh Văn thừa tướng

III) Tả bộc xạ Bùi Quốc Hưng là phó Văn thừa tướng

IV) Hữu bộc xạ Nguyễn nhữ Lăm là đệ nhị phó Văn thừa tướng

V) Đời Lê Thái Tông, năm 1437, văn Linh b giáng xuống Tả bộc xạ

VI) Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh/phó Văn thừa tướng

VII) Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái (Đại)

VIII) B́nh Chương, Đại Tả bộc xạ

 

*

==============

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 25

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *