Sắc Thu 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Ai có thấy thu sang,

                Vàng buông mành lác đác

                Huy hoàng sắc tan hoang

                Phủ lâu đài đài các

**

**

        Ai có thấy trăng vàng,

        Bên thềm thu, lá úa

        Như muôn kiếp nhỡ nhàng

        Sinh ly và lệ ứa . . .

**

**

                Ai có thấy thu sang,

                Thềm thơ, trăng vàng lụa

                Thi nhân ngắm ngỡ ngàng

                Sắc Thu tràn chan chứa . . .

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *