Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 5,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 5

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XXV) Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

XXVI) Hiện tượng ‘Baby Boom’ ở Mỹ, ở Tây Âu sau thế chiến thứ hai

XXVII) Công cuộc cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

XXVIII) Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T == > th làm cách mạng không giết người

XXIX) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Các Bài  trước:

Bài  2:

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

 

Bài 1 , 3 và 4:

Xem

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở trang cuối của mục lục.)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

 

Thời đại vàng son của lịch sớc nhà _-đời Vua Thái T, Thái Tông, Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ . Các nước Mỹ, Tây Âu sau thế chiến thứ hai cũng có Hiện tượng này (mà họ gọi là Hiện tượng ‘Baby Boom’). Sự sinh sôi nẩy nở này :

_-xảy ra sau cuộc chiến tàn khốc

_-lúc kinh tế phát triển tốt đẹp, đời sống sung túc

Bài viết này nói v thời thái b́nh hạnh phúc của hai v vua đầu nhà  

_-Công cuộc cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

_- th làm cách mạng không giết người

_-Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử ..

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Vị thánh vương cuối cùng của Tàu là Vũ Vương, sáng lập nhà Chu, với chánh sách chia đất ‘tĩnh điền’ nổi tiếng . . .

ớc ta cũng vinh hạnh một thánh vương : Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tổ lại c̣n siêu tuyệt hơn các thánh vương của Tàu ngày xưa

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài chánh trị cổ kim có một, chỉ có 6 năm mà vua ta đă làm biết bao công tŕnh chánh trị (những công tŕnh này bị ĐVSKTT cắt xén hoặc giấu nhẹm)

       v́ Vua Lê Thái Tổ c̣n nhân đức hơn cả các thánh vương của Tàu

             a) tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

             b) vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

             c) vua ta không h dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xác

             d) vua ta xem mạng một người dân là rất trọng

 

 

XXV) Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, hoan lạc; ca dao có câu rằng :

             Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

       Con dắt con bế, con bồng, con mang

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, do sung túc nên ‘‘ăn no, ḅ cỡi’’, sanh con đẻ cái đầy đàn

 

 

XXVI) Hiện tượng ‘Baby Boom’ ở Mỹ, ở Tây Âu sau thế chiến thứ hai

 

a) Hiện tượng ‘Baby Boom’ ở Mỹ sau thế chiến thứ hai

Mỹ , sau thế chiến thứ hai, kinh tế phát triển tốt đẹp và cũng có Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ mà họ gọi là Hiện tượng ‘Baby Boom’ (‘sự bùng nổ trẻ thơ’)

 

b) Hiện tượng ‘Baby Boom’ ở Tây Âu sau thế chiến thứ hai

Tây Âu sau thế chiến thứ hai ở trong t́nh trạng tàn phá trầm trọng, nhưng lại được anh cả Mỹ thả cái dù kinh tế, gọi là chương tŕnh viện trợ Marshall Plan . Mỹ đă giúp đỡTây Âu tận t́nh và đời sống Tây Âu được sung túc, và do đó Tây Âu cũng có Hiện tượng ‘Baby Boom’

 

Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông và Hiện tượng ‘Baby Boom’ ở Tây Âu sau thế chiến thứ hai có hai điểm tương đồng :

_-xảy ra sau cuộc chiến tàn khốc

_-kinh tế phát triển tốt đẹp, đời sống sung túc

Nhưng đời sống sung túc ở Tây Âu sau thế chiến thứ hai là do chương tŕnh viện trợ Mỹ, c̣n ở nước ta đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là do

_-tài vỗ về trấn át bốn phương của Vua Lê Thái Tổ (Nhắc lại : sau chiến tranh, vua Đinh Tiên Hoàng cho hổ báo ăn thịt người phạm tội, c̣n Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ ...)

_-Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T

Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn !

 

 

XXVII) Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T là cuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

 

a) Đem lại đời sống ấm no , sung túc đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Công cuộc chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao

 

b) Đây cuộc đại cách mạng của dân tộc , t lúcớc ta b nội thuộc nhà Hán đến thời vua Thái T (1500 năm), Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

 

c) Đây cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa v́ vua có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền và ruộng đất.

 

d) Như đă nói ở những bài trước , việc trị tội các ngụy quan có liên hệ mật thiết đến công cuộc cấp ruộng của vua Thái T : sung công phần lớn tiền bạc ruộng đất các ngụy quan thay v́ xử tử bọn họ.

Sự sung công này c̣n có cấp bực, tùy theo tội nặng nhẹ ; lại c̣n có những trường hợp giảm khinh : những người có con em gia nhập quân Thiết Đột, được trả lại gia sản đă bị tịch biên

 

e) Đây là do ḷng nhân từ vĩ đại của vua Thái T : ngụy quan chính ra là kẻ thù bất cộng đái thiên của vua, thế mà khi thành công, vua ta lại dùng đức nhân mà đăi bọn họ (Cũng như vua ta không hề giết hại con cái người phản nghịch, Vua Thái T thật là bậc Đại trượng phu, là bậc Thánh vương  !).

Không những thế, khi vua hạ chiếu chỉ, lệnh cho các đại thần tiến cử hiền tài , lại cho phép tiến cử cả ngụy quan.

(Đoạn sử thời vua Thái Tông : ngụy quan , đă được chiêu hồi làm quan từ thời vua Thái T, đến thời vua Thái Tông người vẫn c̣n tại chức).

 

 

XXVIII) Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T == > th làm cách mạng không giết người

 

Như trên đă nói,

       công cuộc cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T đă cho thấy rằng th làm cách mạng không giết người

 

 

XXIX) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử

 

             Trăm năm bia đá cũng ṃn

       Ngh́n năm bia miệng vẫn c̣n trơ trơ !

‘Ngh́n năm bia miệng vẫn c̣n trơ trơ !’. Nhưng bia miệng th́ có bia miệng xấu và bia miệng tốt

 

1) Bia miệng xấu về họ Trịnh

Bia miệng xấu th́ nhiều , nhiều lắm ; điển h́nh là chúa Trịnh : 200 năm hống hách, muốn giết vua th́ giết (đại nghịch vô đạo !) , muốn tôn vua th́ tôn, cung điện xa hoa tráng lệ, lại bắt quân dân phải trung thành với chúa. Thoắt một cái , họ Trịnh mất ngôi chúa và người dân Đại Việt chẳng ai thèm tiếc nhớ nhà Trịnh, ḍng dơi họ Trịnh c̣n phải đổi họ tên, lẫn tránh.

 

2) Bia miệng tốt ngh́n năm về nhà Lê

Rất hiếm khi nào có bia miệng tốt, bia miệng tốt ngh́n năm. Thế mà nhà Lê chính thống lại có đến hai bia miệng tốt đẹp:

 

a)Ḷng dân Đại Việt vẫn tiếc nhớ nhà Lê, hướng về nhà Lê ; từ khi Mạc Đăng Dung thí vua cướp ngôi (1527) cho đến thời nhà Nguyễn.

 

b) Các câu ca dao truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr, đời Vua Thái T, Thái Tông

             Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

hay

             Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

       Con dắt, con bế, con bồng, con mang

 

Các câu ca dao này là những bia miệng tốt đẹp nhất, những chứng thực hùng hồn rằng đời Vua Thái T, Thái Tôngthời đại vàng son của lịch sớc nhà.

Cho thấy rằng:

       Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Do đó, vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

 

Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử. Nhắc lại, đó là do

_-tài đại định của Vua Lê Thái Tổ (được tiếp tục và cải cách bởi vua Lê Thái Tông)

_-Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T

_-tấm ḷng nhân đức lớn lao của Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông.

 

                                  (C̣n tiếp)

       // viết xong vào tháng  6-2010  , sẽ đăng ngày 1-7-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *