Sầu Đông 1

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đem hết một mùa đông

             Tạo bài thơ sầu mộng

             Sầu hết cả thu đông

             Trời xanh cười lồng lộng

**

**

       Đem hết hai mùa đông

       Giải mươi bài toán nhỏ

       Mơ màng bên cây cỏ

       Buồn thương chảy thành sông !

**

**

             Đă bao thu lại đông

             Dệt ân t́nh dệt mộng

             Thời gian trôi không

             Phí cả vào người rỗng !

**

**

       Xây đắp bao mùa đông

       Nghĩa non nặng cánh ḷng

       Thương xót mà uổng công

       Người xem nghĩa như không . . .

 

                    ( 1976 )

                    [C̣n tiếp]

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *