Kế Kim thiền thoát xác của Trần Nguyên Hăn 2

(Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần chẳng phải là Tướng Quốc

VIII) Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

IX) Mục đích của Trần Nguyên Hăn : làm vua

X) Những tính toán của Trần Nguyên Hăn  (Suy đoán)

XI) Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

XII) Trần Nguyên Hăn và hội thề Đông Quan

__________________________________________

 

 

BKT = Bế Khắc Thiệu

VT = Vương Thông

TTD = Trần Thúc Dao

TNĐ = Trần Nguyên Đán

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

HQL = Hồ Quí Ly

TQĐ = Trùng Quang Đế

GĐĐ = Giản Định Đế

 

Dàn Bài của bài 1:

I) Lược truyện

II) Một số người họ Trần nói: TNH thoát chết

III) Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ?

IV) Cách giải thích hợp lư nhất v́ Trần Nguyên Hăn . . . biết bơi

V) Và v́ chẳng lẽ TNH lại quá vụng về . . .

VI) TNH dặn trrước các thủ hạ địa điểm trầm ḿnh

VII) Đền thờ TNH được dựng lên khi nào

 

 

V án Trần Nguyên Hăn là v án cực k quái đản, quái đản những lời phê b́nh của s gia cận đại hiện đại : Trần Nguyên Hăn đă những hành động mưu phản ràng, những hành động mưu phản rành rành ; thế mấy ông s gia c nằng nặc nói rằng Trần Nguyên Hăntrung thần bới lông t́m vết, cưỡng t đoạt đ buộc tội (vu khống) Vua Thái T.

Bài viết này xác định một s thực hiển nhiên : Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản và phân tích vài việc hệ trọng, từ khi Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang ...

Nhắc lại   :  1) Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần , 2) Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần , chẳng phải là Tướng Quốc   3) Trần Nguyên Hăn chức v thấp , c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần chẳng phải là Tướng Quốc

 

Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần, năm 1428,

_-ông chẳng được phong hầu

_-ông chẳng được ch vinh phong cho công thần như Suy trung, Tán tr, Hiệp mưu, Dương

_-ông chẳng được ch Trí t (Thượng Trí t, Đại Trí t Trí t)

 

Xem

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

 

 

VIII) Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

 

a) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo ; không những thế, ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi

Bởi v́, có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành:

_-Sau khi t quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng ph đ to lớn, đóng thuyền , tuyển tráng binh, tích tr khí giới.

Xem

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

 

b) Một khi

       bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành

th́ ,nhiên

       Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

Việc chánh trị vốn giản dị như vậy, cái ǵ thấy rơ ràng là như vậy, th́ thật sự là như vậy

 

c) Ngoài ra, không một trung thần nào lại dám táo gan những hành động mưu phản như vậy ; nhất là dưới thời quân ch chuyên chế ngày xưa

 

d) V lại, Trần Nguyên Hăn chẳng th dại dột, vụng v đến mức những hành động mưu phản khôngờng trước những hậu qu tai hại cho bản thân. Phải thật sự mưu phản, th́ mới ngang nhiên có những hành động mưu phản ( tính toán trước kế KTTX chẳng hạn ...)

 

e) vấn đ thiết yếu :

       Nếu Trần Nguyên Hăn cách giải thích được những hành động mưu phản sau,

             xây dưng ph đ to lớn,

             đóng thuyền ,

             tuyển tráng binh,

             tích tr khí giới.

       th́ ch v kinh , giải thích với vua, thếxong c !

       Việc phải nhảy xuống sông !?

Trần Nguyên Hăn nhảy xuống sông , dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’, chẳng cách giải thích được những hành động mưu phản

             xây dưng ph đ to lớn,

             đóng thuyền ,

             tuyển tráng binh,

             tích tr khí giới.

Chẳng cách giải thích được những hành động này !!!

Nên dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ !

 

Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản !

 

 

IX) Mục đích của Trần Nguyên Hăn : làm vua    

 

Mục đích của Trần Nguyên Hăn, dĩ nhiên là, làm vua. TNH muốn làm vua ! Tại sao biết ???

_- Trần Nguyên Hăn đă xây dưng ph đ to lớn. Việc này chứng t TNH thích đời sống xa hoa tráng l, TNH thích cung điện ...

_- Trần Nguyên Hăn đă tiếm phạm. Nói chung, xưa nay, những k muốn làm vua , muốn cướp ngôi vua đều tiếm phạm ! tiếm phạm dần dần, rồi ngày nào đó, tiếm phạm đến nhà vua !

 

 

X) Những tính toán của Trần Nguyên Hăn  (Suy đoán)

 

Trần Nguyên Hăn ngang nhiên có những hành động mưu phản (rất hiếm trong lịch s) ; cho nên ta cũng nên suy đóan những tính toán của Trần Nguyên Hăn trong vụ này :

1) cố t́nh bị bắt để có thể tự do hành động trong bóng tối (đă nói ở bài trước)

2) Trần Nguyên Hăn định cùng Bế Khắc Thiệu động binh ; nhưng l nào đó , BKT chưa hành động (Bế Khắc Thiệu làm phản 2 năm sau)

3) Trần Nguyên Hăn c làm ngang, hi vọng rằng vua không biết những hành động này.

V́ TNH đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang (quá trễ), nên rất có thể TNH không biết là hệ thống thám tử của vua ta rất lợi hại

Trần Nguyên Hăn c làm ngang, d trù rằng nếu b bắt th́ s dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ ...

 

 

XI) Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

 

Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang :

 

a) Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần,

       do đó không được người đương thời trọng vọng

       do đó không th t ḿnh khởi nghiệp

_-TNH không được người đương thời trọng vọng, nói đúng hơn là :Trần Nguyên Hăn bị người đương thời ghét

_- Trần Nguyên Hăn không thể tự ḿnh khởi nghiệp : không thể phất cờ xưng vương, không thể tự ḿnh khởi nghĩa . . .

 

b) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, có thể xem là một kế hay (để bảo toàn cuộc sống)

Một số tướng lănh Lam Sơn là người cũ của nhà Hậu Trần (như Trần Lựu, Vũ khả Lang) hoặc là người cũ của nhà Trần (như Bùi Quốc Hưng), những người này sau khi cuộc khởi nghĩa thành công, sẽ thành những nhân vật có quyền thế

(Cuộc khởi nghĩa có thể thành công không ? _-năm 1420, sau trận đại thắng Thi Lang, rất nhiều người đă tin chắc rằng cuộc khởi nghĩa sẽ thành công

Năm 1423, t́nh h́nh lại c̣n khả quan hơn nhiều , sau ba trận đại thắng:

_ hơn 10 vạn địch quân đánh Ải Ḱnh Lộng bị đại bại

_địch lại quay trở lại, phá núi mà đánh bị Vua Lê Thái Tổ phục binh ở Đèo-ống phá tan

_đại thắng Sách Khôi vào cuối năm Nhâm Dần (1422), tháng chạp, tức là tháng 1-1423.

T́nh h́nh rất khả quan, đến nỗi mà tướng Minh là Lưu Thanh cũng nghĩ rằng B́nh Định Vương sẽ làm vua Đại Việt)

Do đó, Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, có thể xem là một kế hay (để bảo toàn cuộc sống) v́ đầu quân được th́ xóa được những thù hận với những tướng lănh Lam Sơn người cũ của nhà Hậu Trần hoặc người cũ của nhà Trần

 

 

XII) Trần Nguyên Hăn và hội thề Đông Quan

 

a) Trần Nguyên Hăn không thể tự ḿnh khởi nghiệp : không thể phất cờ xưng vương, không thể tự ḿnh khởi nghĩa . . .

Tự biết vậy, Trần Nguyên Hăn đă đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

Tự biết vậy, tại sao bây giờ Trần Nguyên Hăn lại mưu phản ??

 

b) Trần Nguyên Hăn và hội thề Đông Quan

Vương Thông muốn nhiều người mang h Trần d hội thề Đông Quan (để có bằng chứng rằng VT tuân theo chiếu chỉ lập nhà Trần của vua Minh)

Do đó, Trần Nguyên Hăn được d  hội thề Đông Quan, và tên của TNH đứng nh́ sau tên vua.

Thế là TNH tự thấy là nhân vật quan trọng và tưởng rằng có thể được nhà Minh lập làm vua

Trần Nguyên Hăn tưởng rằng có thể được nhà Minh lập làm vua

TNH tưởng lầm như vậy,

       giống như Trần Thúc Dao đă tưởng lầm như vậy

       giống như Trùng Quang Đế đă tưởng lầm như vậy (đến Trùng Quang Đế mà c̣n đă tưởng lầm như vậy, huống chi TNH !)

Trần Nguyên Hăn  tưởng lầm như vậy, muốn làm vua, muốn được lập làm vua, do đó chẳng bao lâu sau, những hành động mưu phản ...

 

       //viết xong vào tháng  5-2010  , sẽ đăng đầu tháng 6-2010//

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *