Đường Gặp Gỡ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Đến gặp nhau đây chỉ một lần,

       Trăng soi đầu gió cảnh trầm luân

       Hôm nay ước hẹn cùng sương giá !

       Vạch lối Tầm Dương, bước bước lần-_

*

             Đến gặp nhau đây chỉ một lần,

             Nhạc sầu tơ liễu, giá phù vân

             Đàn e rung tiếng tơ ngân mỏi,

             Khách sợ t́nh tan, lối sợ nhầm-_

*

       Đến gặp nhau đây chỉ một lần,

       Nhằm mùa lá rụng, bước âm thầm

       Duyên ơi ! đánh thức hồn Tiên dậy,

       Nghe tiếng chuông chùa vẳng giọng ngâm-_

*

                           ( 1976 )

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *