Giọt mưa bay

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Chín mười thu trước đắng và cay

       Nay ngẫm suy đời lại thấy hay

       Vạn sự chẳng qua trời đất muốn

       Ngh́n điều do quả địa cầu xoay

**

**

             Mưởi mươi năm trước thấy là may

             Nay ngẫm suy đời lại đắng cay

             Vạn sự chẳng qua con tạo ghét

             Ngh́n điều ḿnh chỉ trả không vay

**

**

       Đem chuyện trăm năm đọ lúc này

       Vui sầu ví cuộc tỉnh và say

       V́ luyến thế nhân yêu, hận, ghét :

       Lá buồn, Sương nghẹn, Giọt mưa bay

 

                    ( Thập niên 1970 )

*

*

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------