Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă

II) Tội của Gia Cát Lượng, chẳng phải của Lưu Bị

III) Hậu quả: dân chúng điêu linh và Lưu Huyền Đức phải tan cửa nát nhà ở Tương Dương Trường Bản

       1) dân chúng điêu linh

       2) Lưu Huyền Đức bỏ Phàn Thành mà chạy và làm một điều quái dị

       3) Lưu Huyền Đức dắt díu dân v́ tội ác của Gia Cát Lượng

       4) Tương Dương Trường Bản

IV) Tội số 2 của Gia Cát Lượng: đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn

       1) Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch

       2) Lời b́nh dễ dăi: Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng

       3) Thử phân tích cuộc chinh nam của GCL

       4) Lời b́nh đứng đắn và dễ dăi: Gia Cát Lượng là kẻ vô trách nhiệm

                           (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

NT = ông Nguyễn Trăi

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

TDTB = Tương Dương TB = Tương Dương Trường Bản

MH = Mạnh Hoạch

LB = Huyền Đức Lưu Bị

 

TMY = Tư Mă Ư

LT = Lục Tốn

 

 

I) Tội ác lớn nhất: Gia Cát Lượng đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă

 

1) Lược truyện

Đây là trận đánh thứ nh́ của GCL (trận đánh thứ nhất, GCL dùng hỏa công thắng Hạ Hầu Đôn)

Trận này, Tào Tháo sai Tào Nhân, Tào Hồng, Hứa Chử đem tiền quân đi đánh. GCL xin Lưu Bị dời hết dân chúng sang Phàn Thành , rồi để đồ dẫn hỏa trên nóc nhà dân chúng. GCL dụ cho quân Tào vào cái huyện thành trống không ; nửa đêm tên lửa bắn vào, cả thành dần dần bốc cháy hừng hực. Quân Tào bỏ chạy ( và c̣n bị mấy đạo phục binh đánh cho tơi bời hoa lá)

 

2) Gia Cát Lượng đốt nhà dân huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn !

 

Gia Cát Lượng đốt nhà dân huyện Tân Dă, chẳng xem tài sản dân chúng ra ǵ. GCL đâu có thương dân ! Đối với nhiều gia đ́nh người Tàu, th́ cái nhà là cả tài sản của họ, nhiều khi phải trải qua nhiều đời làm việc mới có: môn hỏa công này của GCL thật là tàn nhẫn !

 

Việc Gia Cát Lượng đốt nhà dân này thật là thất đức ! Như Đổng Trác nói ‘Ta v́ kế lớn thiên hạ . . . sá ǵ bọn tiểu dân !’, GCL cũng vậy chẳng kể ǵ bọn tiểu dân !

( Rất ngạc nhiên là xưa nay chưa có ai phê b́nh chê bai Gia Cát Lượng về việc này! )

Cần nhắc  là : dân huyện Tân Dă là dân của LB, tức là dân của GCL.

 

 

II) Tội của Gia Cát Lượng, chẳng phải của Lưu Bị

 

Thông thường, trách nhiệm của mỗi hành động của quân đội LB chia hai : LB và GCL mỗi người 50% trách nhiệm, GCL có quyền điều binh khiển tướng nhưng LB chẳng phải bù nh́n, có thể ra lịnh ngược lại.

Nhưng trong trường hợp này, GCL có trách nhiệm 100% :

 

1) LB chuyên tâm đánh vào ḷng người, tất chẳng bao giờ bằng ḷng việc đốt nhà dân huyện Tân Dă , dân của LB !

 

2)Việc đốt nhà dân này, LB không biết :

       Chắc rằng GCL ra lịnh để đồ dẫn hỏa lên nóc nhà dân trong lúc LB đang điều động và hộ tống dân về Phàn Thành

       a) GCL giỏi nghề hí lộng quỉ thần, các tướng chỉ biết rơ sẽ phải làm ǵ vào phút cuối, cho nên khi đi thu thập đồ dẫn hỏa vẫn chưa biết là sẽ đốt cái ǵ

       b) LB tín nhiệm GCL (v́ trận đầu ṭan thắng vẻ vang) giao kiếm ấn cho GCL, rồi tự ḿnh lo việc di chuyển dân : phải thuyết phục dân chúng di tản và phải hộ tống dân về Phàn Thành

 

Do đó, đốt nhà dân huyện Tân Dă là tội của Gia Cát Lượng, chẳng phải của Lưu Bị

 

 

III) Hậu quả: dân chúng điêu linh và Huyền Đức phải tan cửa nát nhà ở Tương Dương Trường Bản

 

1) dân chúng điêu linh

Dân huyện Tân Dă không nhà cửa sống đời điêu linh, càng điêu linh hơn, v́ liền sau đó Tào Tháo đem đại binh đến uy hiếp Phàn Thành và Kinh Châu.

 

2) Lưu Huyền Đức bỏ Phàn Thành mà chạy và làm một điều quái dị

Quân số Tào Tháo là 80 vạn, không thể chống lại, Lưu Huyền Đức bỏ Phàn Thành mà chạy và làm một điều quái dị: dắt díu dân cùng chạy. Một đứa con nít 10 tuổi cũng có thể thấy rằng đó là một điều quái dị: dắt díu dân cùng chạy, th́ khác ǵ tự tử , chẳng mấy chốc th́ giặc đuổi đến nơi, tha hồ tàn sát.

 

3) Lưu Huyền Đức dắt díu dân v́ tội ác của Gia Cát Lượng

LB đă từng làm quan Mục, đă từng thất trận, bỏ thành, châu quận mà chạy , nhưng chưa từng dắt díu dân cùng chạy. Nay LB lại làm việc dại dột này. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?

_-V́ Gia Cát Lượng đă đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă. Là lănh chúa (là ‘vua’), LB phải nhận tội ác của Gia Cát Lượng làm tội lỗi của ḿnh, và do đó phải t́m nơi ăn chốn ở cho dân . T́m nơi ăn chốn ở cho dân, để lương tâm an ổn (LB là người khá, là người có lương tâm).

Thế là LB dắt dân qua Kinh Châu , hi vọng Lưu Tông thương t́nh cho dân vào, Lưu Tông không dám cho vào, lại có chuyện hỗn loạn khác, LB đành dẫn dân đi về phía Giang lăng.

 

4) Tương Dương Trường Bản

Đến Tương Dương Trường Bản, th́ quân Tào đuổi đến nơi. Theo LQT, th́ : dân chúng điêu linh thành cháy vạ lây, chết và bị thương trong đám loạn quân, quân LB tan tác (có người đă bỏ trốn trước đó), và Huyền Đức phải tan cửa nát nhà (My phu nhân tự tử, Triệu Tử Long xông pha dũng cảm may mà cứu được Á Đẩu . . .)

Rốt cuộc, LB cũng phải bỏ dân mà chạy

Thảm trạng xảy ra, v́ Lưu Huyền Đức dắt díu dân mà chạy.

Tất cả v́ tội ác đốt nhà dân huyện Tân Dă của Gia Cát Lượng

 

 

IV) Tội số 2 của Gia Cát Lượng: đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn

 

1) Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch

Thời điểm : LB mới từ trần,GCL làm phụ chính cho Hậu chúa Lưu Thiện

GCL tạm thiết lập được bang giao với Ngô ; 5 đạo quân của Ngụy tiến đánh Thục tạm bị cản trở

Vua th́ c̣n nhỏ tuổi, t́nh h́nh đối ngoại đối nội chỉ tạm yên , th́ Gia Cát Lượng quyết định đem hết binh lực chinh nam(vào sâu rừng núi, đến tận Vân Nam) đánh Mạnh Hoạch !

 

2) Lời b́nh dễ dăi: Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng

Thục bắc có Ngụy, đông nam có Ngô, đều lăm le xâm lăng. GCL nắm hết quyền bính trong nước lại bỏ đi chinh nam xa xôi vùng rừng núi (chuyến này đi đến tận Vân nam). Thật cẩu thả vô cùng!

 

GCL bảo là đă sắp đặt mọi việc, những ải địa đầu đă để Lư Nghiêm, Mă Siêu trấn giữ. Thật chẳng chắc ăn tí nào :

 

a) Lư Nghiêm có phải là đối thủ của Lục Tốn ? Không !, Lư Nghiêm chưa có một chiến công nào có thể so sánh với Lục Tốn. Đúng hơn, đọc TQCDN, ta thấy rằng Lư Nghiêm chưa có một chiến công nào hết ! Không những thế, lúc chống lại Lưu Bị, Lư Nghiêm đă bị bắt quá dễ dàng (rồi Lư Nghiêm hàng)

 

b) Không có GCL, th́ trong triều Thục không có ai là đối thủ của TMY (Tư Mă Ư) và Lục Tốn

 

c) GCL đem đại binh (mấy chục vạn) chinh nam. Có thể nói là nước Thục lúc đó trống không !

Nhất là, như hầu hết mọi người lúc đó đă nói, GCL sai một đại tướng đi đánh cũng đủ. MH là vua của một dân tộc thiểu số, một đại tướng đi dẹp loạn là xong chuyện thôi (MH chẳng có tài cán ǵ, chẳng đáng để GCL ‘thân chinh’)

 

Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch: một hành vi cẩu thả không thể tưởng tượng !

 

3) Thử phân tích cuộc chinh nam của GCL

 

Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch: mất th́ giờ, mệt sức quân . . . có lẽ một phần là để dương danh

Đương thời, cuộc chinh nam bắt Mạnh Hoạch của Gia Cát Lượng đă bị chỉ trích rất nhiều. Khi GCL quyết định chinh nam các quan cũng can gián (nhưng GCL muốn làm ǵ th́ làm thôi)

Cuộc chinh nam này mất th́ giờ, làm mệt sức tướng sĩ quân lính, cẩu thả, ngay việc bắt tha MH cũng chẳng phải là hay

 

a) mất th́ giờ

chinh nam mất gần mộtnăm,đó là chưa kể thời gian sửa soạn quân đi và lúc về phải nghỉ ngơi

Do đó, bỏ lỡ những cơ hội có thể chinh phục Trung nguyên

 

b) làm mệt sức tướng sĩ quân lính

v́ vất vả, lặn lội nơi rừng núi xa xôi, sương lam chướng khí

 

c) làm mệt sức GCL

GCL là văn nhân, xông pha gian khổ nơi rừng núi : chắc chắn tổn thọ

 

d) dĩ nhiên là có tổn thất khá nhiều

 

e) bảy lần bắt tha MH thật mất th́ giờ, không có lợi

_mất th́ giờ : chắc chắn rồi

_không có lợi, v́ đất nước đâu chắc ǵ của nhà Thục Hán đâu? Khi thiên hạ đổi chủ th́ việc này là công cốc _không những thế, chỉ là làm cỗ sẵn cho chủ mới mà thôi !

 

f) bảy lần bắt tha MH thật quái dị : MH là người thế nào mà lại đối xử nhân ái thế ? Sự thực th́ MH sớm đầu tối đánh, chẳng nên khoan dung đến thế.

Càng quái dị hơn nếu ta so sánh đến việc GCL giết Mă Thốc sau này (một lần phạm lỗi , bị chém đầu liền !)

 

g) bảy lần bắt tha MH có lẽ chỉ để dương danh?

Rất có thể GCL nghĩ rằng việc chinh phục Trung Nguyên rất khó làm, nên muốn để lại cho đời chiến công ‘‘bảy lần bắt tha MH’’ _với những mưu mẹo thần kỳ.

Bảy lần bắt tha MH có lẽ chỉ để dương danh?

Chẳng phải là anh hùng. Chẳng phải là đại trượng phu !

 

 

4) Lời b́nh đứng đắn và dễ dăi : Gia Cát Lượng là kẻ vô trách nhiệm

 

Ta đă thấy rằng :

_-Không có GCL, th́ trong triều Thục không có ai là đối thủ của Tư Mă Ư và Lục Tốn

_-GCL đem đại binh (mấy chục vạn) chinh nam. Có thể nói là nước Thục lúc đó trống không !

_-Cuộc chinh nam này mất th́ giờ, làm mệt sức tướng sĩ quân lính, cẩu thả, ngay việc bắt tha MH cũng chẳng phải là hay

 

Nên có thể b́nh rằng : Gia Cát Lượng là kẻ vô trách nhiệm. Nói cách khác, GCL không xứng đáng làm nguyên soái, không xứng đáng làm tướng quốc.

                           (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *