Bài Xưa 36 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 12-2013 và cuối tháng 11-2013

 

Cập nhật tháng 11/12-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

114)        Áo dài 5

                 Mục Lục Thơ Áo Dài

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

234)        Quân số của Vua Lê Thái Tổ

( Tháng giêng năm Mậu Tuất (năm 1418) , Vua Lê Thái Tổ xưng vương,  khởi nghĩa và  Vua Lê Thái Tổ chỉ có 600 quân ( !!!). Chính nguyên soái quân Minh ở nước ta là Lư Bân đem 5 vạn quân vào Thanh Hóa đánh vua ta, Lư Bân là tướng tài (giỏi hơn cả Trương Phụ) mà lực lượng đôi bên lại quá chênh lệch, nên nghĩa quân Lam Sơn cứ phải lẩn tránh địch ...

Bài viết này nói đến 2 mấu chốt quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1) làm thế nào mà năm 1420, Vua Lê Thái Tổ lại có cơ hội mộ binh  2) đại thắng Thi Lang , Bước ngoặc của nghĩa quân Lam Sơn , với đại thắng Thi Lang , ngay dân ta thời đó cũng tin rằng vua ta sẽ thành công, có câu ca dao người dân ta mong mỏi vua ta vào Thăng Long :

Lạy trời cho gió cả lên,

Cờ vua B́nh Định bay trên kinh thành ... )

 

235)        Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă 

( Lúc Lưu Huyền Đức trấn thủ huyện Tân Dă , Lưu Huyền Đức có ít nhất 5 vạn quân . La Quán Trung  thường nói rằng Lưu Huyền Đức  có vào khoảng 1000 hoặc 2000 quân ; mục đích là để biện hộ cho sự việc Gia Cát Lượng thấy Đại quân Tào kéo đến là bỏ ngay Phàn Thành  mà chạy dài !  Sự thực th́, Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Tào, phải có ít nhất 5 vạn quân ; không những thế, Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng ... Cũng vậy, Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ cũng có ít nhất 5 vạn quân ... )

 

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

( Trong những lời thệ hải minh sơn  trong lịch sử, th́ lời khấn Trời  của Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn là to gan lớn mật hơn hết ; do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

Bài này sẽ phân tích xem những lời khấn Trời ấy gian dối, giả dối, xấu xa ra sao và kết luận rằng Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều … )

 

237)        Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ... )

( Bài này nói về sự dịch sai những câu nói câu văn nổi tiếng như

_-Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...)

_-bài ca ‘Que sera sera’

Sau đó, những câu nói câu văn đạo nổi tiếng, chữ Hán và chữ Hán-Việt :

_-Vô Ngă

_-Thiên địa bất nhân

_-Bất muội nhân quả ! ... )

 

238) Tam Quốc :          ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

( Bài này đưa ra những lư do chứng tỏ rằng ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo : Nếu Gia Cát Lượng dại dột dùng kế này, th́ khi vừa nói đến việc khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều cho Tào Tháo th́ đă bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức … )

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Vua Lê Thái Tổ

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

219)               Sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ

( Bài viết này nêu ra hai sự kiện đẹp liên quan đến Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ. Đó là : sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ để từ giả mà về. Cho thấy rằng : Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ là hai vị vua oai hùng nhất, được kính phục nhất, đối với quan tướng Tàu ...)

 

b) Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

              ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

212) Tam Quốc và sử nhà Lê:        Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;    Luân lư của hai câu chuyện

223)               Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

225)         Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

( Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối năm 1429 )

227)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

 

 

c) những bài được đọc nhiều nhất  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần

 ( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

207) Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

( Bài này trưng ra bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Áo dài 5    : lục bát, 9 câu :      

              Áo dài sánh với trăng  ngà

Khuôn viên lả lướt, thướt tha bến bờ ...

 

b)  Quân số của Vua Lê Thái Tổ

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Đầu năm 1418 : Vua Lê Thái Tổ có 600 quân ( !!!)

II) Đầu năm 1420 : Vua Lê Thái Tổ có 200 quân ( !!!)

III) Tháng 2 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân rút quân về Thăng Long

IV) Tháng 9 năm Canh Tư (1420 ), Vua Lê Thái Tổ chiêu mộ được  3 vạn quân

V) Tháng 9 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân đă đánh bại tất cả những đội quân Việt (đang tấn công Thăng Long)

VI) Tháng 10 năm Canh Tư (1420 ), vua ta đại thắng Thi Lang ! thắng hơn 10 vạn quân của Lư Bân

                                    (C̣n tiếp)

 

c) Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă 

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Phàn Thành ...

II) Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng

III) Sai TtLong đi pḥng thủ trước đó, Lưu Cảnh Thăng đă cấp 3 vạn quân

IV) Khi về với Lưu Cảnh Thăng , Lưu Huyền Đức cũng c̣n 1 vạn quân ...

V) Từ Nguyên Trực   đă đánh thắng trận bày đường đường với Tào Nhân

VI)Trấn thủ huyện Tân Dă : Lưu Huyền Đức  có ít nhất 5 vạn quân

VII) Sau khi chiếm được Phàn Thành : 7 vạn rưởi đến 10 vạn quân

VIII) Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ : ít nhất 5 vạn quân  ...

 

e) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Ông trời cai trị cơi Ta-Bà có ‘óc khôi hài’ : người đời huênh hoang sao, th́ được y chang như vậy

II) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn gian dối

III) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : khoe cứu dân

IV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : đạo làm tôi

V) Gia Cát Lượng to gan : vị kỷ

VI) Gia Cát Lượng to gan : tưởng thuyết phục được trời

VII) Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn như lời thách đố

VIII)  Trần Nguyên Hăn to gan : đă mưu phản c̣n khấn trời

IX)  Trần Nguyên Hăn to gan : đă phỉ báng đức vua c̣n khấn trời

X) Trần Nguyên Hăn to gan : đă xúc phạm đến bậc thánh vương c̣n khấn trời

XI) Trần Nguyên Hăn to gan : chẳng tin có trời mà khấn trời

XII) Trần Nguyên Hăn to gan : vừa đánh trống vừa ăn cướp ‘‘vua muốn giết tôi ! vua muốn giết tôi !’’

XIII) Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều

XIV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan hơn Hồ Quí Ly

XV) Ông trời không chấp thuận Gia Cát Lượng c̣n Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh

 

 

g) Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ... )

Dàn Bài :

I) Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy

II) Tôi có dịch (dịch đúng) câu nói nổi tiếng này của Tổng Thống Kennedy

III) ‘Đừng (đ̣i) hỏi’ là ‘‘Don’t ask’’ chẳng phải ‘Ask not

IV) Kư giả Pháp dịch sai là ‘Ne demandez pas’

V) ‘Ask not what’ phải được dịch là ‘Hăy đ̣i hỏi : chẳng phải điều

VI) Doris Day hát ‘Que sera sera’ trong một phim của Hitchkoch

VII) ‘Que sera sera’ sai văn phạm

VIII) ‘Que sera sera’bị dịch sai từ câu ‘whatever will be, will be’

IX) Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă" , mà là "chẳng phải là Ta"

X) Trời đất bất nhân

XI) Tổ Bách Trượng nói ‘‘Bất muội nhân quả !’’

 

h) Tam Quốc :             ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Nếu Gia Cát Lượng khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều th́ bị Chu Công Cẩn chém đầu ngay lập tức !

II) Đem phu nhân Chu Công Cẩn ra để khích Chu Công Cẩn là vũ nhục Chu Công Cẩn , vũ nhục Đông Ngô ; huống chi ...

III) Không cần biết lư do (bài thơ Đổng Tước )

IV) Sửa thơ Đổng Tước

V) Gia Cát Lượng biết bài phú Đổng Tước Đài, th́ Chu Công Cẩn cũng biết

VI) Bọn văn nhân nói phét và quốc gia đại sự

VII) Ngô Hầu đă quyết định chống Tào, trước đó

VIII) Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo

 

*

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 11-2013 và cuối tháng 10-2013

 

Cập nhật tháng 10/11-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

112)        Nụ cười 9B           (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ 2)

113)        Nụ cười 1B           (Nụ cười của mẹ , Thiên thu 2)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

230) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:         Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

( Khi muôn việc thư thả, Lưu Bang có hỏi Hàn Tín về tài năng của các tướng và của chính ... Lưu Bang và Hàn Tín. Hàn Tín nói ‘Bệ hạ chẳng qua chỉ cầm được mười vạn quân’ c̣n riêng ông (Hàn Tín) th́ ‘càng nhiều càng tốt ; Lưu Bang cả cười : ‘‘thế sao khanh lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín đă trả lời dại dột, rất dại dột ; Hàn Tín lẽ ra phải trả lời Lưu Bang như thế nào ???  Bài này đưa ra đáp án cho câu hỏi này )

 

231) B́nh luận Tam Quốc :        Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

( Bài này trưng ra một sự kiện ít ai để ư đến ; đó là Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái Quân sư  độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân của Tào Mạnh Đức . Từ Nguyên Trực bậc kỳ tài trong thiên hạ ! So sánh với hành động của Gia Cát Lượng trong 4, 5 năm ở Kinh Châu, ta thấy rằng Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm ! )

 

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

( Thời đại định là thời gian  Vua Lê Thái Tổ ngự trị, chớ chẳng phải là thời điểm giặc Minh rút về Tàu. Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận kết thúc vào thời đại định và không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh. Đó là v́ nhà Mạc, nhà Trịnh hiểu lầm chữ ‘đại định’ , tưởng rằng VGTK kết thúc vào lúc quân Minh rút về nước ; và đó là điều rất may cho chúng ta ... )

 

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

( Bài này đưa ra nhận xét rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung và trưng ra một số sự việc thánh-vương của Vua Lê Thái Tổ :

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt,nhân ḥa

Bài tới sẽ nói rằng Nguyễn Trăi cũng nhận định Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ; nhất là bàn về các câu ca dao ca tụng Vua Lê Thái Tổ ... )

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính ...)

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

212) Tam Quốc và sử nhà Lê:     Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;    Luân lư của hai câu chuyện

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

( Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416) ?  Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Lư do là v́ : a) nhà Mạc, nhà Trịnh, đă sửa đổi thiêu hủy nhiều văn kiện nhà Lê   b) các danh sách viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên. Bài này đưa ra danh tánh hai vị chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai (ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai), 6 vị gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai  và xác định tên họ 10 vị khác (có nêu ra duyên do) ... )

 

b) Vua Lê

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

 

c) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

d) Đông Châu Liệt Quốc , nhà Trần Hồ, Hán Sở Tranh Hùng, linh tinh

218)         Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

 (Bài B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc  này chỉ ra rằng Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương ! Trong bài, tôi nói ra một sự kiện kỳ lạ , rằng thật ra, Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài ! )

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

( Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét; v́ ông ‘yêu’ Trần Hưng Đạo nên ông phong Trần Hưng Đạo làm thái sư (sự thực, Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc), ông  cũng cho Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ, Sai ! Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ ...)

 

222)         ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:             Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

( Bài viết này tiếp tục nói đến cái tai hại của sự việc Lưu Bang giết hại công thần,  Lưu Bang giết hại công thần và tạo nên một công thần mới :  Lă hậu. Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền , giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang và  đại phong ḍng họ Lă do đó  triều chính nhà Hán nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu. )

 

153)        Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

(Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nụ cười 9B : thất ngôn, 4 câu :       

 (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ 2)

              Nụ cười  son đỏ , tâm son nhuận ... 

 

b) Nụ cười 1B: thất ngôn, 4 câu :

(Nụ cười của mẹ , Thiên thu 2)

              Nụ cười nở nụ, không gian nụ ...

 

c)  B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:           Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Giản Định đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

Dẫn nhập : Hạng Vũ được xem là anh hùng, ngược lại với Lưu Bang 

Dẫn nhập : Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa 

I) Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) vẫn dùng luật nhà Tần

II) Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) cố sức giết Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt và tru di ba họ

III) Các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă làm loạn ( !!!) v́ không được phong thưởng ( !!!)

IV) Lưu Bang bàn chuyện với Hàn Tín về tài năng của các tướng

V) Hàn Tín trả lời dại dột : ‘ông giỏi thế này, tui giỏi thế kia’

VI) Hàn Tín trả lời dại dột : ‘nhờ trời !’

VII) Hàn Tín trả lời sai : chẳng phải tài năng !

VIII) Hàn Tín tuy người mưu trí, nhưng việc không thông !

IX) Hàn Tín nên trả lời như sau ...

 

d) Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê  

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Vơ tướng trí dũng song toàn của Tào Mạnh Đức : Tào Nhân, Trương Liêu, Từ Hoảng

II) Tào Nhân đem 2 vạn rưởi quân đến đánh Tân Dă

III) Từ Nguyên Trực nổi một hồi trống, phá Bát môn Kim tỏa trận đồ của Tào Nhân

IV) Từ Nguyên Trực nổi hồi trống thứ hai, phá kỳ binh của Tào Nhân, chiếm luôn được Phàn Thành.

V) Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất ...

VI) Chiến thắng oanh liệt nhất của quân đội Lưu Huyền Đức

VII) Yếu tố bất ngờ

VIII) Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm !

 

e) Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là thời đại-định

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

III) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

IV) Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là thời đại-định

V) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ, cẩn trọng h́nh phạt

VI) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vũng chăi , sáng suốt,nhân ḥa VII)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

 

g) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

III)  Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

IV) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

V) Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

VI)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

VII) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt,nhân ḥa

                                    (C̣n tiếp)

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 10 và cuối tháng 9-2013

 

Cập nhật tháng 9/10-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

111)        Áo dài 4                

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

227)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

( Cũng như hai bài trước về Trần Nguyên Hăn, bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Rơ ràng là Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

(C̣n nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là bị Vua Lê Thái Tổ giết , Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát ; Trần Nguyên Hăn không hề tự sát ! _-ngược lại với điều mà các sử gia thường cả quyết  xưa nay ...) )

 

228)         Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông

( Trần Thủ Độ, ngoại thích của nhà Lư, phản vua, cướp ngôi nhà Lư, giết hại tông thất nhà Lư . Lúc ấy, vua Lư Huệ Tông đă không c̣n làm vua, cũng không c̣n làm Thái Thượng hoàng, đă bỏ đi tu , mà lại c̣n bị bức tử . Trước khi chết, vua Lư Huệ Tông có lời nguyền rằng "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế". Báo ứng rành rành, đúng như lời nguyền của Lư Huệ Tông và c̣n thảm khốc  hơn : chính vua Trần Nghệ Tông nhà Trần, nghe lời ngoại thích Hồ Quí Ly, diệt nhà Trần ... )

 

229) B́nh luận Tam Quốc :       Gia Cát Lượng không có công ǵ trong việc chiếm Kinh Châu v́ Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân ...

( Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói ! Như ‘sự kiện’ : ‘Quan Vũ đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa’ là chuyện Xạo ! Thật là Xạo hết chỗ nói ! Bởi v́ Quận Tràng Sa là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, thời Lă-hậu ... )

        

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Bài cũ chọn lọc

a) Vua Lê Thái Tổ

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính ...)

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

b) Những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

212) B́nh luận Tam Quốc và sử nhà Lê:   Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;      Luân lư của hai câu chuyện

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

c) Lời phi lộ   

217)               Lời phi lộ (Trang Nhà LêAnhChí)

       221)               Lời phi lộ 2 (Trang Nhà LêAnhChí)

226)        Lời phi lộ 3    (Trang Nhà LêAnhChí)

 

 

d) Giải đáp nghi án:

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

15)         Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , danh tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau

 

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Áo dài 4    : lục bát, 9 câu :                    

              Áo dài trang nước điểm non

Đứng đi thong thả, thon thon điệu kiều ...

 

b) Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ thêm rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời đánh ! ngay lập tức !

IV) Trần Nguyên Hăn bị Trời giết  Trần Nguyên Hăn không hề tự sát 

V) Những lời b́nh luận quái đản

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật, họ có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ ?

VII) Thiên hạ điên hết rồi sao ? cứ nhắm mắt tin lời vu khống của các sử gia

VIII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

IX) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2 (năm 1429), cuối tháng 2

X) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

 

c) Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Lược Truyện

II) ‘Bức tử’ đúng hơn là ‘giết’

III) Tại sao Vua Lư Huệ Tông lại nói "... (rồi) ta sẽ tự tử"

IV) ‘Cướp ngôi giết vua’ là bắt đầu từ Trần Thủ Độ

V) Trần Thủ Độ bất nhân , là đại nghịch thần, đại nghịch vô đạo

VI) Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế"

VII) Đế Hiện nhà Trần bị giết (thắt cổ) 122 năm sau

VIII) Trần Thuận Tông bị Hồ Quí Ly giết : Trần Thuận Tông cũng là Thái Thượng hoàng

IX) Nhiều vơ tướng nhà Trần bị Trần Nghệ Tông, Hồ Quí Ly giết

X) Báo ứng thảm khốc : Đế Hiện nhà Trần bị chính Trần Nghệ Tông giết

XI) Báo ứng thảm khốc : chính Trần Nghệ Tông diệt nhà Trần !

 

d) Gia Cát Lượng không có công ǵ trong việc chiếm Kinh Châu v́ Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân ...

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Di chúc của Lưu Cảnh Thăng : Lưu Huyền Đức pḥ tá Công tử Lưu Kỳ

II) Lưu Cảnh Thăng rất được ḷng dân

III) Kinh Châu có 28 vạn quân

IV) Quan Vũ đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa ! (xạo hết chỗ nói !)

V) Quận Tràng Sa là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, thời Lă-hậu

VI) Lời nói của Triệu tử Long

VII) Sự thực là : Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân

VIII) Thực ra, các tướng Quan Trương Triệu đi chiêu dụ, bàn giao các quận huyện Kinh Châu

IX) Không hề có cuộc chiến giữa Quan Vũ và Hoàng Trung !

X) Gia Cát Lượng không có công trận ǵ trong việc chiếm Kinh Châu

 

*

=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >               Bài Xưa 35

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *