Lời phi lộ 3    (Trang Nhà LêAnhChí)

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, là kẻ phản nghịch

XIII)  B́nh luận Hán Sở Tranh Hùng, Đông Châu Liệt Quốc

XIV) Do công trận nên Hầu-tước !

XV) Hội thề Lũng Nhai

XVI) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

XVII) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận

XVIII) Thời đại định : Vua Lê Thái Tổ biến thời đại định thành thời đại trị

XIX) Hành dinh Bồ-đề 

XX) Vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’ 

                            (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Lời phi lộ tiếp tục với :

_-B́nh luận Hán Sở Tranh Hùng, Đông Châu Liệt Quốc 

_-Sự kiện : Do công trận nên Hầu-tước !

_-Sự kiện : Hội thề Lũng Nhai và  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

_-Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận

_-Thời đại định : Vua Lê Thái Tổ biến thời đại định thành thời đại trị

_-Tên gọi Hành dinh Bồ-đề  và lời vua ta giảng dạy cho dân chúng ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’ ; đây là Vua Lê Thái Tổ  ban hành nguyên tắc trị nước (cho 360 năm) : dùng đức nhân mà trị thiên hạ !

 

 

Dàn Bài Bài 1:

I) Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ và yêu Toán, Văn chương

II) Hoài băo lúc c̣n nhỏ : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ

III) Năm 1976 : Hoàn tất một tập thơ ...

IV) Năm 1977 : V́ bận tu thiền ...

V) Năm 2005-2007 các ‘sử gia’ chửi vua ta c̣n hơn trước

Dàn Bài Bài 2:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, là kẻ phản nghịch

VI) Bắt buộc phải khẳng định rằng  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ; ngay sách Cương Mục cũng ...

VII) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm và cố t́nh viết sai lịch sử

VIII) Thời Lê Trung Hưng chỉ có hai sử gia nhà Lê: Lê Quí Đôn và Ngô Th́ Sĩ

IX) Phải vận dụng hết tâm cơ, mới hiểu được những trận đánh của Vua Lê Thái Tổ

X) Có thể chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương

XI) Minh oan cho Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông

XII)  B́nh luận Tam Quốc

 

 

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

TNĐ = Trần Nguyên Đán

TNH = Trần Nguyên Hăn

HSTH = Hán Sở Tranh Hùng

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

XIII)  B́nh luận HSTH, ĐCLQ

 

a)  B́nh luận HSTH

 

a1)  Cuốn ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ lấy nhà Hán làm chính thống và tuyên truyền không ít cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ). Một điều sai lầm (cố t́nh sai lầm) là nói rằng Lưu Bang có tướng chân chúa và Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) chỉ có tướng mạo một vơ tướng lừng lẫy mà thôi.

Sự thực th́ Hạng Vũ có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa ... Xem :

192)     Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

 

a2)  Giết hại công thần là vô đạo đức , không những thế, rất nguy hiểm cho nước nhà và triều đại. Bài viết này bàn về cái tai hại của sự giết hại công thần bằng cách diễn tả những hậu quả của sự việc Lưu Bang giết hại Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt:  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu. Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa ! Hiển nhiên là như vậy : nước nhà không có nhân tài giữ ǵn biên cương và cai quản việc chính trị. Trường hợp nhà Hán của Lưu Bang c̣n tệ hại hơn : nước lớn mà phải triều cống Hung Nô nhỏ nhít và Lă hậu chuyên quyền suưt diệt được nhà Hán. Xem :

195)        Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

 

a3) Lưu Bang giết hại công thần (tt)   

222)               Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

(Bài viết này tiếp tục nói đến cái tai hại của sự việc Lưu Bang giết hại công thần,  Lưu Bang giết hại công thần và tạo nên một công thần mới :  Lă hậu. Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền , giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang và  đại phong ḍng họ Lă , do đó  triều chính nhà Hán nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu. )

 

b)  B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc

Đông Châu Liệt Quốc  có nhiều kẻ sĩ trung nghĩa, nhiều Đại Trượng Phu 

Ví dụ :

218)               Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

 (Bài B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc  này chỉ ra rằng Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương ! Trong bài, tôi nói ra một sự kiện kỳ lạ , rằng thật ra, Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài ! )

 

 

XIV) Do công trận nên Hầu-tước !

 

Có định luật :

215)               Do công trận nên Hầu-tước !

( Bài này nói về một định luật ṇng cốt ở các triều đại nước ta và Tàu (nhất là, thời nhà Lê ta), đó là :

Do công trận nên Hầu-tước !

định luật này đi đôi với sự kiện : Được phong Hầu-tước là công thành danh toại !

Có thuộc nằm ḷng định luật này, th́ mới hiểu cơ cấu triều chính và quyền bính, quyền chánh thời xưa ... )

Văn nhân rất hiếm khi nào được phong Hầu-tước, bởi v́ Văn nhân thường không có công trận, bởi vậy :

_-Lê Tung, Lương Đắc Bằng sau khi giúp vua Lê Tương Tông đánh Vua Uy Mục, được phong Bá-tước, họ là Văn nhân không có công trận.

Nhà Lê chính thống theo nguyên tắc: Do công trận nên Hầu-tước ! Đây là luật rơ ràng nhất trong các triều đại của ta, và là điều kiện đủ : hễ có công trận lớn th́ được  phong Hầu-tước ;

_-Nguyễn Trăi là Quan phục hầu , công thần bậc thấp. Nhưng Nguyễn Trăi là Văn nhân, mà Văn nhân rất hiếm khi nào được phong Hầu-tước, nên Nguyễn Trăi rất vui ḷng với tước Quan phục hầu ! (Trong thơ văn, Nguyễn Trăi có diễn tả ḷng hănh diện v́ được phong hầu )

 

 

XV) Hội thề Lũng Nhai

a) Lời thề Lũng Nhai (1416)

Năm 1416, 18 người tráng sĩ cùng dự Hội thề Lũng Nhai với vua Lê , thề cùng nhau đánh đuổi quân Minh xâm lược , cùng chia sẻ gian nguy, hạnh phúc. Lời thề Lũng Nhai là lời thề chân thành của 19 vị anh hùng cứu quốc.

Đây là lời thề chân thành, v́ rất nặng, xưa nay chưa từng có , 19 vị anh hùng đă đem tông tộc, ḍng dơi của ḿnh ra mà thề : nếu ‘‘bỏ quên lời thề ước, th́ chúng tôi cúi xin Trời, Đất và các vị Thần linh phát xuống trăm tai, cho từ thân đến nhà, ḍng dơi, con cháu đều chịu giết sạch, đúng với luật Trời’’

Xem

58)        Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

 

b) Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416)

Xem

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

( Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416) ?  Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Lư do là v́ : a) nhà Mạc, nhà Trịnh, đă sửa đổi thiêu hủy nhiều văn kiện nhà Lê   b) các danh sách viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên. Bài này đưa ra danh tánh hai vị chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai (ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai), 6 vị gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai  và xác định tên họ 10 vị khác (có nêu ra duyên do) ... )

 

 

XVI) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

Xem

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

 

 

XVII) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận

 

Xem

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

 

 

XVIII) Thời đại định : Vua Lê Thái Tổ biến thời đại định thành thời đại trị

 

Thời đại định là thời gian  Vua Lê Thái Tổ ngự trị, chớ chẳng phải là thời điểm giặc Minh rút về Tàu. Gọi là đại định v́ sau khi giặc Minh rút về Tàu, ta c̣n cần phải chấn chỉnh lại : an ninh, hành chánh, luật pháp, kinh tế, canh nông, tổ chức quân đội vv ... không những chấn chỉnh những sự việc của giặc Minh mà cả của thời Trần Hồ

Đức tài của Vua Lê Thái Tổ là đă biến thời đại định thành thời đại trị, tức là thời thái b́nh thịnh trị hoan lạc âu ca ; xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

XIX) Hành dinh Bồ-đề 

 

Nơi vua ngự và điều khiển quân sự chánh trị được gọi là Hành dinh Bồ-đề  (1426, 1427 và đầu năm 1428). Để cho dân gọi nơi vua ngự là Hành dinh Bồ-đề, vua ta đă giương cao lá cờ Từ Bi, đă nói với bạn và thù rằng Vua dùng đức nhân mà trị thiên hạ. (Ngày xưa , người ta kiêng dùng những chữ nói đến sự nhân từ khi đánh trận. Đó là v́, khi xưa Tống Tương Công trương lá cờ thêu hai chữ ‘‘Nhân Nghĩa’’, lúc đánh nhau với Sở và thất bại thảm thương !)

 

 

XX) Vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không bao giờ muốn giết người’ 

 

Khi dân ta vào Hành dinh Bồ-đề, xin vua giết sạch hàng binh rồi tấn công thành Thăng Long, hạ thành và giết sạch quân tướng Minh ; vua ta không ưng và giảng dạy cho dân chúng rằng ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

(dân ta có thể vào Hành dinh Bồ-đề, gặp vua ; đó là v́ Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân, nên thường tiếp kiến dân chúng)

Vua phán ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’. Thiên tử bất hí ngôn ! ; đây là lời Vua Lê Thái Tổ  ban hành nguyên tắc trị nước (cho 360 năm) : dùng đức nhân mà trị thiên hạ !

 

Năm 1427, Vua Lê Thái Tổ  đă ban hành nguyên tắc trị nước : dùng đức nhân mà trị thiên hạ ! (thể hiện bởi Tên gọi Hành dinh Bồ-đề  và lời vua phán ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’). Ngay khi đối phó với kẻ phản nghịch, Vua Lê Thái Tổ   cũng rất nhân từ :

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

                                    (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *