Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

IV) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết ch́m th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

V) Những lời b́nh luận quái đản

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật

VII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

VIII) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (năm 1429)

IX) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

__________________________________________

 

Bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết ch́m th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết  ...

 

VT = Vương Thông

HtĐQ = Hội thề Đông Quan

TMY = Tư Mă Ư

TNH = Trần Nguyên Hăn

TQV = Trần Quốc Vượng

TQD = Trần Quốc Duy

BKT = Bế Khắc Thiệu

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Trần Nguyên Hăn mưu phản

 

Nhắc lại : Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản ; v́ có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản rơ ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành :

_-Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

Khi biết những Bằng chứng mưu phản của Trần Nguyên Hăn , Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn , lúc ấy là năm Thuận Thiên 2, tháng 2.

(Nguyễn Trăi, anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt)

Bế Khắc Thiệu chưa động binh, Trần Nguyên Hăn đành dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’

 

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Lúc đi cùng 42 vơ sĩ về kinh, TNH chưa bị kết tội phản nghịch, vua ta (rất nhân từ ) chỉ bắt về để đối chất (Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt, dĩ nhiên cũng  chưa bị kết tội phản nghịch). TNH không muốn về đối chất. Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, TNH bèn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ

Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

Những lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ này, chứng tỏ thêm rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch.

Hành động , lời nói của Trần Nguyên Hăn hoàn toàn ngược lại với những kẻ trung thần bị bắt xưa nay :

_-Tư Mă Ư trong tay có mười vạn tinh binh, vừa được Tào Hưu nói cho biết rằng  bị vua nghi ngờ, vội vă thét đuổi mười vạn tinh binh của ông, rồi cùng Tào Hưu chạy đến gặp vua Ngụy để trần t́nh

_-Nguyễn văn Thành chẳng có hành động ǵ phản nghịch, bị vu oan, chạy vội đến , qú gối, kéo vạt áo Gia Long mà kêu van ( và bị Gia Long cấm, không cho gặp mặt).

Trần Nguyên Hăn , chẳng thèm về đối chất , lại c̣n nặng lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ , rơ ràng là kẻ phản nghịch. (Một khi TNH nặng lời phỉ báng Vua ta, th́ có nghĩa là TNH đă nhất định không về gặp mặt vua để trần t́nh, khác hẳn với trường hợp Tư Mă Ư , Nguyễn văn Thành đă kể ở trên ; tức là TNH đang thi hành kế KTTX).

Không những thế ...

 

 

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

a) Thật rơ ràng : Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH bù lu bù loa phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

b) Trần Nguyên Hăn rất to gan : đă mưu phản, bị bắt, lại c̣n dám kêu trời soi xét. Hiển nhiên đó là v́ TNH chẳng tin rằng lời khấn bị thần minh soi xét

c) Trần Nguyên Hăn dám kêu trời soi xét, và các thần nhân ở vùng đó đă  nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn ! Quả báo nhăn tiền, Quả báo ngay lập tức ! Sao lại nhậm lẹ vậy ? _-đó là v́ Trần Nguyên Hăn đă xúc phạm đến Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương

 

 

IV) Nếu Trần Nguyên Hăn bị chết ch́m th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH bù lu bù loa phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Nên ,

Nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

 

 

V) Những lời b́nh luận quái đản

Các sử gia đă b́nh luận rất quái đản, cực kỳ quái đản về vụ án Trần Nguyên Hăn, quái đản v́ chẳng phù hợp với sự thực  chút nào, v́ chẳng phù hợp với luân thường đạo lư, v́ quá vô lư :

a) ‘TNH bị giết oan’ : Các sử gia thường nói rằng Trần Nguyên Hăn bị giết oan, Sai hoàn toàn ! đây là họ đă bới lông t́m vết, cưỡng từ đoạt lư để buộc tội (vu khống) Vua Lê Thái Tổ. Bởi v́ năm 1429, Trần Nguyên Hăn đâu có bị Vua Lê Thái Tổ giết.

Trần Nguyên Hăn đâu có bị Vua Lê Thái Tổ giết.

Th́ làm sao Trần Nguyên Hăn lại có thể bị giết oan được???

Đây là họ vu khống Vua Lê Thái Tổ, bởi v́

_-họ quá vô lư

_-họ quá vô luật pháp : vua ta không giết người mà lại bị buộc tội là giết oan người

C̣n Trần Nguyên Hăn: có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản rơ ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành ; thế mà vua ta chỉ mới bắt TNH, thật là quá nhân từ,

_-Gặp tay các vua Tàu th́ đă xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn

_-Gặp tay Trần Giản Định hay Nguyễn Gia Long : xử tru di tam tộc, xử lăng tŕ

 

b) ‘bắt giết TNH , Hăn bèn tự sát’ ;

có người lại viết :

       (vua) bắt giết Trần Nguyên Hăn, Hăn bèn tự sát

Thật quái đản ! nếu vua đă bắt giết Trần Nguyên Hăn, th́ làm sao TNH lại có thể tự sát ? chẳng lẽ TNH rất thích tự sát, nên hồi sinh rồi tự sát ?!?!

 

c) ‘diệt ḍng dơi nhà Trần’

Có kẻ c̣n nói là vua ta muốn ‘diệt ḍng dơi nhà Trần’ , b́nh luận rất quái đản, cực kỳ quái đản ! Nếu vua ta muốn ‘diệt ḍng dơi nhà Trần’ thế th́ tại sao không giết Trần Quốc Duy, con TNH, Trần Quốc Duy ở trong tay vua, sao không giết đi ?

 

d) ‘làm hậu thế quên nhà Trần’

Có kẻ c̣n nói là vua ta muốn ‘làm hậu thế quên nhà Trần’, nên mượn lư do kỵ húy ḥang hậu, bắt những người họ Trần đổi sang họ Tŕnh . Đây là lời ‘b́nh luận’ rất quái đản, cực kỳ quái đản, thật ra là lời vu khống v́ :

_-luật kỵ húy nhà Lê rất lỏng lẻo : chỉ kỵ húy khi nói mà thôi, c̣n viết vẫn dùng được chữ húy, không cấm

_-vua ta không hề bắt những người họ Trần đổi sang họ Tŕnh ; chính Lê Thánh Tông bắt những người họ Trần đổi sang họ Tŕnh

 

e) ‘đa nghi’

Các sử gia , bắt chước TTK , thường chê bai vua ta là đa nghi ; nếu vua ta đa nghi sao trọng dụng Nguyễn Trăi , trong khi NT rất đáng bị nghi ngờ? [Sự thực là Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, mới đầu bị bắt, rồi lại được trắng án, được trọng dụng. hai năm sau, NT c̣n được thăng làm Vinh Lộc Đại phu (là danh chức Đại phu cao nhất của nhà Lê)]

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

g) ‘nghe lời dèm pha’

Các sử gia , bắt chước Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , thường chê bai vua ta là ‘nghe lời dèm pha’ ; thật ra Vua Lê Thái Tổ chẳng có th́ giờ  ‘nghe lời dèm pha’ : từ năm 1426 đến đầu năm 1429, Vua Lê Thái Tổ đă ḥan tất nhiều công tŕnh quân sự và chánh trị lớn lao ; tôi sẽ có bài viết riêng về vụ này. Riêng vào năm Thuận Thiên 2 (1429) , tháng giêng và tháng 2, vua bận bịu rất nhiều về chính sự :

_-(tháng giêng) ban hành luật chặt một phân hay 3 phân của một ngón tay bọn du thủ du thực [bọn du thủ du thực mà có nhiều ruộng đất là bọn gián điệp của nhà Minh]

_-(tháng giêng) ấn định nguyên tắc giữ ấn, đóng dấu và việc cùng bàn nhau làm việc của các quan ở các lộ

_-(tháng giêng) phong Thái Tử, ấn định nguyên tắc truyền ngôi

_-chiếu cho các quan hội thảo : các đại thần phải tâu tŕnh số ruộng cấp cho dân chúng (mỗi hạng người được cấp bao nhiêu ?) (tháng giêng)

_-ban hành việc cấp ruộng cho dân chúng và cho công thần , lúc ấy là năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2 , vào khoảng ngày 10

_-ấn định việc con các quan đại thần  a) vào hầu Thái Tử, b) ghi danh ở nhà Quốc học

_-ra lệnh chỉ, cầu lời can ngăn

_-đi duyệt binh , cuộc duyệt binh rất lớn, phủ dụ chúng quân và cấp văn tự cấp ruộng cho quân sĩ , trước khi cho 20 vạn quân về làm ruộng ; cuộc duyệt binh bắt đầu vào năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (1429)

_-bắt TNH cũng vào năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (1429).

Vua Lê Thái Tổ chẳng có th́ giờ  ‘nghe lời dèm pha’  v́ vua bận bịu rất nhiều về chính sự ; nhất là vua bắt TNH vào lúc đi duyệt binh (trước khi cho 20 vạn quân về làm ruộng)

Xem

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

 

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật

 

Người Việt giỏi nghề nói láo, nói dối, nói phét, nói lời vu cáo ,vu khống. Nhất là thời nay, hầu hết người Việt nói láo, nói dối, một cách tự nhiên ; nói láo, nói dối, như thở ra thở vào vậy !

Các sử gia cũng vậy : họ không tôn trọng sự thật, và họ thản nhiên vu cáo ,vu khống vua ; một số vu cáo ,vu khống vua ta bằng cách ém nhẹm sự thật : bảo rằng vua ta rất đa nghi, TNH đă từ quan mà chẳng được yên ! (ém nhẹm sự thật : sự thật  , TNH từ quan để làm ǵ ? (_-Trần Nguyên Hăn từ quan để xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới)).

Về Vụ án Trần Nguyên Hăn, chỉ có một sử gia có nhận định khá đứng đắn thôi , đó là một sử gia ḍng dơi nhà Trần : TQV, ông nhận xét rằng với những hành động của Trần Nguyên Hăn _-xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới, th́ TNH bị bắt th́ cũng đúng thôi (Tuy nhiên, ông vẫn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê, nên vẫn tưởng lầm (theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư ,) rằng vua nghe lời dèm pha !)

 

VII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

 

Cần nhận xét rằng :

_-Nhắc lại : Trần Nguyên Hăn không chết , v́ bơi lội giỏi :

       Trần Nguyên Hăn là quân nhân ngành thủy

       Trần Nguyên Hăn là người họ Trần của nhà Trần mà nhà Trần là nghề bơi lội (Tổ nhà Trần làm nghề đánh cá)

_-TNH không chết , vẫn theo chương tŕnh hoạch định, dùng Kế Kim Thiền thoát xác mà thoát nạn

_-Trần Nguyên Hăn phải trốn đi trong lúc giông băo lớn, không có đủ th́ giờ mang theo vợ con (Hoàng thiên trừng phạt Trần Nguyên Hăn ở chỗ đó : làm xa cách vợ con)

_- vợ con và các thư đồng của Trần Nguyên Hăn đều được cứu sống

_-42 vơ sĩ của vua Lê Thái Tổ đều chết hết. Chỉ có một cách giải thích : họ đă bị hạ độc trước khi thuyền bị đắm, trước khi cả lúc TNH phỉ báng Vua Lê Thái Tổ.

 

VIII) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2, tháng 2 (năm 1429)

 

Vụ án Trần Nguyên Hăn được các sử gia xem như là chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (năm 1429). Lư do là v́ họ tưởng lầm rằng Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối.

Tôi cũng xem Vụ án Trần Nguyên Hăn như là chấm dứt ở đây, cho tiện ; phần tiếp theo được gọi là Vụ án Bế Khắc Thiệu  ...

 

 

IX) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

 

Cuối năm 1430, vua ta ngự giá thân chinh, dẹp loạn Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên (Bế Khắc Thiệu là vua một dân tộc thiểu số)

Có bằng chứng rằng Trần Nguyên Hăn đă cùng Bế Khắc Thiệu làm phản. Sự kiện này rất quan trọng, tôi sẽ có bài viết riêng về sự việc này.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *