Lời phi lộ (Trang Nhà LêAnhChí)

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ và yêu Toán, Văn chương

II) Hoài băo lúc c̣n nhỏ : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ

III) Năm 1976 : Hoàn tất một tập thơ ...

IV) Năm 1977 : V́ bận tu thiền ...

V) Năm 2005-2007 các ‘sử gia’ chửi vua ta c̣n hơn trước

                            (C̣n tiếp)

__________________________________________

Bài này dùng để thay thế ‘Lời phi lộ’ đă viết vào 6-2007, có nhiều chi tiết hơn bài cũ và nói thêm về quá tŕnh đưa đến sự thành lập Trang Nhà Kiến Tánh và Trang Nhà LêAnhChí  bắt đầu bằng: a) Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ và yêu Toán, Văn chương   b) Hoài băo lúc c̣n nhỏ : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ, v́ ngay từ lúc c̣n nhỏ tuổi, tôi đă thấy rằng các ‘sử gia’, các ‘nhà b́nh luận sử’ đă vu khống vua Lê Thái Tổ ... V́ có nhiều chi tiết, nên bài khá dài, đây là phần đầu, phần sau sẽ đăng vào lần cập nhật tới (và sẽ nói đến vấn đề trả lời điện thư) ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

NG = Nho-giáo, Trần Trọng Kim

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

SK = Sử Kư , Tư Mă Thiên

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

STQ = Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung,

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

VNQDĐ = Việt Nam Quốc Dân Đảng

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (không những thế, nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ và yêu Toán, Văn chương

 

Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ ; nói đúng hơn , Tôi yêu sử nước ta, từ thuở ấu thơ .

Trước khi đi học, tôi đă biết một chút về sử nước ta , cha mẹ tôi thường kể chuyện hai vị Anh-hùng dân tộc cận đại : 1) ông nội của tôi, ông Lê Đ́nh Kiện (nhà cách mạng chống thực dân Pháp, Đông Kinh Nghĩa Thục, Việt Nam Quang Phục Hội, lên đoạn đầu đài năm Giáp Dần (1914) ở Lào Cai )     2) bác Kư Con Đặng (Đoàn ?) Trần Nghiệp, trưởng ban ám sát VNQDĐ ( cha tôi là bạn thân của bác Kư Con, xấp xỉ tuổi với bác Kư Con và cô Giang cô Bắc, nhưng không có vào đảng VNQDĐ, chỉ là cảm t́nh viên, thỉnh thoảng hoạt động giúp người bạn thân). Tôi có biết vài chuyện về  bác Kư Con, không thấy ghi trong sử sách, như Tài Thiện Xạ của bác Kư Con, (tôi sẽ có bài viết về  chuyện này).

Chỉ 6 tháng sau khi biết đánh vần, tôi đă thuộc Toát-yếu về sử nước ta, (Toát-yếu = những bài sử, bài đọc thêm trong sách vở chương tŕnh Tiểu-học)...

Ngay từ lúc bắt đầu đi học , tôi đă thấy rằng tôi yêu hai môn học đối lập với nhau : Toán, Văn chương. Ḷng yêu Toán của tôi có thể thấy qua những bài b́nh luận mà tôi đă chứng minh, bằng lư luận và dựa trên những sự kiện lịch sử , rằng LQT đă Xạo và Đại Việt Sử Kư Toàn Thư đă vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông và các vua Lê khác.

 

 

II) Hoài băo lúc c̣n nhỏ : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ

 

Vào khoảng 1957-1959, bắt đầu có những bài viết trên báo chí, sách vở, phỉ báng, mạ lỵ vua Lê Thái Tổ : họ nói rằng vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn,  đuổi Nguyễn Trăi về quê. Những điều này, được dạy làm chính sử ở các trường trung-học  nứơc ta  (miền Nam). Họ c̣n bịa đặt thêm những điều vua hành tội TNH và gia đ́nh TNH ! Họ phỉ báng, mạ lỵ vua Lê Thái Tổ thậm tệ ! Ngay với những điều, những ‘sự kiện’ sai lầm này (sự thực là : Nguyễn Trăi không bị đuổi về quê, và năm 1429, vua ta không có giết Trần Nguyên Hăn), lúc đó, dù c̣n nhỏ, tôi đă thấy rằng họ đă vu khống vua Lê Thái Tổ, ít nhất là họ đă nhận định lịch sử một cách quá sai lầm : thời xưa, bà con thân thuộc (anh cô cậu) của kẻ phản nghịch th́ chắc chắn rơi đầu, có thể bị lăng tŕ, có thể bị tru di tam tộc, huống chi NT đến đầu quân cùng lúc với Trần Nguyên Hăn vv... Như vậy nếu Nguyễn Trăi bị đuổi về quê, th́ điều đó chứng tỏ rằng vua Lê Thái Tổ rất nhân từ.

[Sự thực là , Nguyễn Trăi không bị đuổi về quê, Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, mới đầu bị bắt, rồi lại được trắng án, được trọng dụng. hai năm sau, NT c̣n được thăng làm Vinh Lộc Đại phu (là danh chức Đại phu cao nhất của nhà Lê)]

V́ các ‘sử gia’ cứ nhất định mạ lỵ lăng nhục vua Lê Thái Tổ, một cách cực kỷ vô lư ; nên Hoài băo lúc c̣n nhỏ của tôi là: viết sử minh oan cho Vua Lê Thái Tổ.

 

 

III) Năm 1976 : Hoàn tất một tập thơ ...

 

Năm 1976, là một năm rất quái : năm ấy , tôi bị bịnh rất nặng , cũng năm ấy , tôi hoàn tất một tập thơ và bắt đầu tập Yoga (có kết quả lớn !)... bịnh v́ tôi rầu rĩ vô cùng và tức giận vô cùng : tôi nặng nợ công danh, theo đ̣i sự nghiệp Toán học và khoa học, bỗng dưng con đường công danh bị chận đứng , tôi bị kẹt lại ở Pháp , một cách quái  đản, với điều kiện mưu sinh rất khó khăn (chuyện xảy ra rất kỳ dị, cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng rơ tại sao) . Thường th́ tôi ăn vào không tiêu , thấy khí lực mất hết, tôi chỉ nấu cháo, ăn cháo mà sống qua ngày ...

V́ tôi rất sợ uổng phí thời gian nên tôi lợi dụng thời gian ‘rảnh rỗi’ này (bịnh và không việc làm) để làm thơ và hoàn tất một tập thơ :

_-một số thơ đă bắt đầu vài năm trước, đến 76 mới hoàn tất

_-một số thơ đă viết xong vài năm trước, đến 76 sửa lại vài chữ

_-đa số thơ đă viết trong năm 76 này, với tâm trạng ủy mị của tôi lúc đó

_-riêng những bài thơ t́nh đều đă viết trong năm 76 này, nhưng là hồi tưởng : những chuyện t́nh, thi vị hóa chút đỉnh , đă xảy ra vào một số năm trước 76.

Bịnh rất nặng , làm thơ và đến tháng 9, th́ tôi quyết định tập Yoga, thử xem có thể chữa khỏi bịnh hay không. Kết quả lớn lao và bất ngờ : ngày đầu, sau một tiếng rưỡi tập, tôi đă thấy khỏe hẳn ra ; sau 5 ngày tập th́ hết bịnh, ăn uống tiêu hóa tốt, sức khỏe dồi dào !

 

 

IV) Năm 1977 : V́ bận tu thiền ...

 

Tôi có ấn định dự tính cho cuộc đời , vạch chương tŕnh từ lúc c̣n nhỏ tuổi, và có ấn định rằng năm 1977 sẽ là năm tôi nhảy vào văn thi đàn và việc đầu tiên tôi làm là: viết sử minh oan cho Vua Lê Thái Tổ.

Nhưng năm 1977 lại là năm tôi rất bận bịu về sinh kế, không những thế, lại là năm tôi quyết định tu thiền (theo Thiền Tông), với tư cách cư sĩ. Và tôi lại thấy rằng Văn chương, thi tứ, làm văn , làm thơ có thể làm trở ngại cho Thiền ! Thế là, tôi quyết định cai thơ, không làm thơ, làm văn ...Tôi rất rầu rĩ về việc này _-v́ Hoài băo lúc c̣n nhỏ của tôi (viết sử minh oan cho Vua Lê Thái Tổ). Nhưng tôi tự an ủi rằng : thế nào mà chẳng có người khác minh oan cho Vua Lê Thái Tổ , đâu bắt buộc là chỉ có tôi mới có thể minh oan cho Vua ta.

 

 

V) Năm 2005-2007 các ‘sử gia’ chửi vua ta c̣n hơn trước

 

Vào khoảng năm 2000, một buổi sáng, thức dậy, uống cà phê sữa , và tôi cầm bút viết ra bài thơ ‘Phật Tánh’, bài này khá dài, tôi viết khoảng 10 phút th́ xong (và không sửa). Tôi đọc lại bài thơ, rất vui, và quyết định rằng thơ không c̣n làm trở ngại cho Thiền ! Thế là tôi quyết định làm

 thơ, làm  văn lại

(Trong khoảng thời gian tôi cai thơ, nếu tự dưng trong óc tôi hiện lên một bài thơ, th́ tôi cầm bút ghi lại (v́ nếu bỏ luôn th́ rất phí), và tôi có vài ngoại lệ : như khi về nước năm 1993, tôi có làm hai bài thơ để khắc lên mộ cha mẹ, việc này, tôi xem như là bổn phận của tôi , nên thuộc vào ngoại lệ của việc tôi cai thơ)

 

Năm 2005, tôi lập Trang Nhà Kiến Tánh , trọng tâm của Trang Nhà Kiến Tánh là Pháp Môn Kiến Tánh (tức Thiền Tông), Trang Nhà đăng khá nhiều thơ, cho đến nay (23-6-2013) đă đăng 356 bài thơ (thơ Thiền) .

V́ tôi có Trang Nhà Kiến Tánh, nên thỉnh thoảng, tôi đi dạo trên Internet và tôi thấy một điều kinh khủng : Năm 2005-2007 các ‘sử gia’, các ‘nhà b́nh luận sử’ chửi vua ta c̣n hơn trước.

Thật là kinh khủng ! nhất là ngày nay , họ biết thêm nhiều điều. Ví dụ : nay họ biết rằng Nguyễn Trăi không bị đuổi về quê. Nhưng họ lại nói : cho đến Nguyễn Trăi cũng phải bị bắt một thời gian ! Làm như NT, TNH là vua, là trời vậy ! Làm như vua Lê Thái Tổ tuy là vua, nhưng không có quyền ǵ với Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn vậy, Làm như vua Lê Thái Tổ nếu muốn bắt Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn th́ phải đến ‘thưa’ với hai ngài đó, rằng ‘Dạ thưa ngài, tôi muốn bắt ngài, được không ạ ?’

Quái đản thay !

V́ các ‘sử gia’, các ‘nhà b́nh luận sử’ chửi vua ta một cách cực kỳ vô lư, nên  năm 2007, tôi lập thêm một Trang Nhà, mang tên tôi, với mục đích :

_-viết sử minh oan cho Vua Lê Thái Tổ (là Hoài băo lúc c̣n nhỏ của tôi)

_-viết lại sử nhà Lê

_-b́nh luận Tam Quốc

_-viết liệt truyện các vị Tổ họ Lê làng Nhân-mục (Hạ-đ́nh) (họ Lê làng Nhân-mục là ḍng dơi công thần nhà Lê) ;

Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

                            (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *