‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) Trần Trọng Kim ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn

II) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị là Bùi Quốc Hưng, đệ tamNguyễn nhữ Lăm

III) Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, công thần thứ 80-93

IV) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi Giang, có công lao rất ít...

V) Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê

VI) Trần Trọng Kim buộc tội (vu khống) vua Lê Thái Tổ là ‘hay đa nghi chém giết công thần tỉ như Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo

VII) Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong VNSL

VIII) Mục đích của Trần Trọng Kim : cố t́nh dè bỉu , hạ bệ Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông và tôn vinh Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

                                  (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

Rất nhiều người Việt, mỗi khi nói về Vua Lê Thái Tổ , là họ mạt sát vua ta thậm tệ, mặc dù họ chẳng biết ǵ nhiều về sử nước ta...Nguyên do chính là v́ họ tin lời TTK trong VNSL : lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê, lầm tưởng rằng họ bị vu oan, bị giết hại. Không những thế, Trần Trọng Kim c̣n có những lời phê có mục đích gieo vào ḷng độc giả ḷng oán hận (sâu xa) Vua Lê Thái Tổ , và họ tin những lời phê này của Trần Trọng Kim

Mấu chốt căn bản của sự việc là :

       Trần Trọng Kim đă ngang nhiên phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn,

       trong khi Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

Trần Trọng Kim đă không tôn trọng sự thật, đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê ...

 

TTK = Trần Trọng Kim

NT = Nguyễn Trăi

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

QPH = Quan Phục hầu

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

I) Trần Trọng Kim ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn

 

Trần Trọng Kim trong VNSL, viết rằng sau khi lên ngôi Vua Lê Thái Tổ phong thưởng cho các công thần, ‘bên văn th́ Nguyễn Trăi đứng đầu, bên vơ th́...’

SAI !  Hoàn toàn sai ! chỉ cần đọc sơ qua ĐVSKTT, ta thấy rằng:

_-Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh

_-Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

Những điều này TTK thừa biết ; do đó tôi mới nói rằng Trần Trọng Kim ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn

Ngoài ra,

       Vua Lê Thái Tổ phong thưởng cho các công thần, rồi mới lên ngôi

       Vua Lê Thái Tổ trọng vơ hơn văn, nên đáng lẽ ra phải nói vơ trước văn sau

 

 

II) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị là Bùi Quốc Hưng, đệ tamNguyễn nhữ Lăm

 

Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị là Bùi Quốc Hưng, đệ tamNguyễn nhữ Lăm; ba vị này làm văn quan cao cấp nhất, chánh phó Văn thừa tướng. Xem

159)       Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

Chức vị của ba vị này là chức nhất nh́ của quan văn , trọng chức đại thần, cao hơn chức Hành khiển, thượng thư

 

 

III) Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, công thần thứ 80-93

 

Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp:

       NT được phong Quan Phục hầu, v́ Quan Phục hầu là tước hầu áp chót (tước hầu thứ 8 trong 9 tước hầu) ; cho nên chỉ cần để ư đến một chức danh QPH này, th́ đủ thấy rằng Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

       Nếu ta đếm số hầu tước trước QPH, ta thấy rằng NT là công thần thứ 80-93

Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, đây là điều dễ hiễu , v́  ..

 

 

IV) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi Giang, có công lao rất ít...

 

Ta có thể chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi Giang, tôi đă có 7 bài viết về việc này, xem bài thứ 7 :

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

_-V́ Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, trong khi vua ta khởi binh năm 1418, nên NT có công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa. Cho nên Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

_-Ngoài ra,

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

 

V) Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê

 

_-Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh

_-Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp (Quan Phục hầu là tước hầu áp chót , tước hầu thứ 8 trong 9 tước hầu)

Những điều này TTK thừa biết ; do đó tôi mới nói rằng Trần Trọng Kim ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn

Do đó ta thấy rằng

       Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê

 

 

VI) Trần Trọng Kim buộc tội (vu khống) vua Lê Thái Tổ là ‘hay đa nghi chém giết công thần tỉ như Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo

 

a) Trần Trọng Kim buộc tội vua Lê Thái Tổ là ‘‘hay đa nghi chém giết công thần tỉ như Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo’’

Đây là lời vu khống, bởi v́ :

_-vua ta không hề giết Trần Nguyên Hăn

_-Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo chẳng phảikhai quốc công thần

_-vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần ; Phạm Văn Xảo b giết năm 1431 thông đồng với ĐCH làm phản

_-chữ ‘‘tỉ như’’ rất là độc hại, v́ hàm ư rằng vua ta giết nhiều ngựi công thần ; sự thực là TTK không t́m ra tên họ khai quốc công thần nào bị giết cả, nên mới viết đại như thế, vu khống đại như thế

Xem

163)       Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

 

b) Đoạn văn ‘công thần bị giết’ rất là độc hại, v́ chứa đựng kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh vi. Tôi sẽ có một bài viết về đoạn văn này

 

 

VII) Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

======= Lời chú thích (3),về NT, trang 220 trong VNSL :

Ông Nguyễn Trăi là cháu ngoại ông Trần Nguyên Đán , bởi vậy ông cùng ông Trần Nguyên Hăn t́nh thân

Ông Nguyễn Trăi và ông Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê, sau đều bị giết hại cả =========

 

Lời bàn :

a) Lời chú thích trong VNSL này tôi gọi là ác ôn, v́ hàm ư rằng Vua Lê Thái Tổ đă giết Ông Nguyễn Trăi và ông Trần Nguyên Hăn, đại công thần nhà Lê ( !!!!) (Lời chú thích nằm trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ).

Rất nhiều người Việt nhớ và thuộc lời chú thích này, mỗi khi nói về Vua Lê Thái Tổ , là họ chưởi toách lên rằng vua đă giết Ông Nguyễn Trăi và ông Trần Nguyên Hăn, đại công thần nhà Lê ! (rồi sau đó, họ mạt sát vua ta một cách thậm tệ ...)

 

b) Nhắc lại sự thực cho rơ :

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn,

_-Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn chẳng phải là đại công thần nhà Lê

       Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

       Trần Nguyên Hănchẳng phảicông thần nhà Lê

Xem

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

 

c) TTK thừa biết rằng :

_-cách hành văn của ông sẽ làm cho độc giả tưởng lầm rằng Vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi

_-Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, chẳng phải là đại công thần nhà Lê

Do đó, ta có thể nói rằng Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê trong lời chú thích này, và lời chú thích này có mục đích gieo vào ḷng độc giả ḷng oán hận (sâu xa) Vua Lê Thái Tổ

 

 

VIII) Mục đích của Trần Trọng Kim : cố t́nh dè bỉu , hạ bệ Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông và tôn vinh Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

 

a) TTK tôn vinh Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

_-Trần Trọng Kim ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn

_-Trần Trọng Kim gọi Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê (trong lời chú thích ác ôn trong VNSL, đă nói ở trên)

 

b) TTK muốn gieo vào ḷng độc giả ḷng oán hận (sâu xa) Vua Lê Thái Tổ

Về điểm này, TTK đă thành công lớn lao  :

_-Rất nhiều người Việt nhớ và thuộc lời chú thích ác ôn trong VNSL, (lời chú thích đă nói ở trên), mỗi khi nói về Vua Lê Thái Tổ , là họ mạt sát vua ta một cách thậm tệ, mặc dù họ chẳng biết ǵ nhiều về sử nước ta...

_-Hầu hết các sử gia cận đại và hiện đại cũng viết sử theo TTK :

       cũng ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn

       cũng gọi Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê

       vv và vv

Hậu quả là rất nhiều người Việt rất ghét hận Vua Lê Thái Tổ ,

Thật là kinh khủng !!!

Kinh khủng  ! bởi v́ Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương ...

 

c) Trần Trọng Kim cố t́nh dè bỉu , hạ bệ Vua Lê Thái Tổ

Trần Trọng Kim đă cố t́nh dè bỉu , hạ bệ Vua Lê Thái Tổ, như

_-Đoạn văn ‘công thần bị giết’ trong VNSL

_-Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong VNSL

Trần Trọng Kim dè bỉu , chê bai Vua Lê Thái Tổ, rất nhiều, có những lời chê bai kín đáo , chứa đựng kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh vi. Ví dụ  :

148)       Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

Tôi sẽ có thêm bài viết về những lời chê bai này...

 

c) Trần Trọng Kim cố t́nh dè bỉu , hạ bệ Vua Lê Thái Tông

Trần Trọng Kim cũng dè bỉu , chê bai Vua Lê Thái Tông, rất nhiều. Tôi chỉ mới viết một điều về việc này :

       VNSL viết lầm rằng triều Thái Tông mấy năm hạn hán; s thực th́ khi triệu chứng hạn hán, vua cầu đảo th́ lại mưa. Đến triều Nhân Tông những năm hạn hán, các quan nhắc rằngới triều Thái T, Thái Tông luôn được no ấm

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

Tôi sẽ có thêm bài viết về những lời chê bai này...

 

                                  (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *