Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Lược Truyện

II) ‘Bức tử’ đúng hơn là ‘giết’

III) Tại sao Vua Lư Huệ Tông lại nói "... (rồi) ta sẽ tự tử"

IV) ‘Cướp ngôi giết vua’ là bắt đầu từ Trần Thủ Độ

V) Trần Thủ Độ bất nhân , là đại nghịch thần, đại nghịch vô đạo

VI) Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế"

VII) Đế Hiện nhà Trần bị giết (thắt cổ) 122 năm sau

VIII) Trần Thuận Tông bị Hồ Quí Ly giết : Trần Thuận Tông cũng là Thái Thượng hoàng

IX) Nhiều vơ tướng nhà Trần bị Trần Nghệ Tông, Hồ Quí Ly giết

X) Báo ứng thảm khốc : Đế Hiện nhà Trần bị chính Trần Nghệ Tông giết

XI) Báo ứng thảm khốc : chính Trần Nghệ Tông diệt nhà Trần !

__________________________________________

Trần Thủ Độ, ngoại thích của nhà Lư, phản vua, cướp ngôi nhà Lư, giết hại tông thất nhà Lư . Lúc ấy, vua Lư Huệ Tông đă không c̣n làm vua, cũng không c̣n làm Thái Thượng hoàng, đă bỏ đi tu mà lại c̣n bị bức tử . Trước khi chết, vua Lư Huệ Tông có lời nguyền rằng "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế". Báo ứng rành rành, đúng như lời nguyền của Lư Huệ Tông và c̣n thảm khốc  hơn : chính vua Trần Nghệ Tông nhà Trần, nghe lời ngoại thích Hồ Quí Ly, diệt nhà Trần ...

 

 

TTĐ = Trần Thủ Độ

HQL = Hồ Quí Ly

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Lược Truyện

=-=-=-=-=-=- Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Bính Tuất, Kiến Trung năm thứ 2 [ 1266], (Tống Bảo Khánh năm thứ 2)

... Mùa thu, tháng 8, ngày mồng 10, Trần Thủ Độ giết Lư Huệ Tông ở chùa Chân Giáo.

Trước đó, Thượng hoàng nhà Lư có lần ra chơi chợ Đông, dân chúng tranh nhau chạy đến xem, có người thương khóc. Thủ Độ sợ ḷng người nhớ vua cũ, sinh biến loạn, cho dời đến ở chùa Chân Giáo; bề ngoài giả vờ là để phụng sự, nhưng bên trong thực ra là để dễ bề giữ chặt. Có lẫn Thủ Độ qua trước cửa chùa, thấy Huệ Tông ngồi xổm nhổ cỏ, Thủ Độ nói: "Nhổ cỏ th́ phải nhổ cả rễ sâu". Huệ Tông đứng dậy, phủi tay nói: "Điều ngươi nói, ta hiểu rồi".

Đến nay, sai người bày biện hương hoa đến bảo [Huệ Tông]: "Thượng phụ sai thần đến mời".. Thượng hoàng nhà Lư nói: "Ta tụng kinh xong sẽ tự tử". Nói rồi vào buồng ngủ khấn rằng: "Thiên hạ nhà ta đă vào tay ngươi, ngươi lại c̣n giết ta, ngày nay ta chết, đến khi khác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế". Bèn thắt cổ tự tử ở vườn sau chùa. =-=-=-=-=-

 

Chú thích :

‘Thượng hoàng nhà Lư’ tức là vua Lư Huệ Tông. Lúc ấy, vua Lư Huệ Tông đă không c̣n làm vua, cũng không c̣n làm Thái Thượng hoàng, đă bỏ đi tu.

 

 

II) ‘Bức tử’ đúng hơn là ‘giết’

Đọc truyện ở trên, ta thấy rằng vua Lư Huệ Tông bị ‘Bức tử’ th́ đúng hơn là bị ‘giết’

 

 

III) Tại sao Vua Lư Huệ Tông lại nói "... (rồi) ta sẽ tự tử"

Tại sao Vua Lư Huệ Tông lại nói "... Ta tụng kinh xong sẽ tự tử" ? _-đó là để ḍ xét lại lần cuối , xem ư của TTĐ có thật là muốn giết vua hay không ? Cho đến lúc này, Vua Lư Huệ Tông chỉ mới là đoán ư TTĐ : nếu TTĐ không có ư muốn giết vua, th́ ‘sứ giả’ của TTĐ tất sẽ cản lại, không cho vua tự tử.

 

 

IV) ‘Cướp ngôi giết vua’ là bắt đầu từ Trần Thủ Độ

 

Nước ta trước thời Trần Thủ Độ, từng thay đổi ngôi vua , qua các triều đại

Ngô, Dương (Tam Kha), Ngô, Đinh , Lê, Lư nhưng không có chuyện giết vua của triều đại cũ, ngược lại, người thân của của triều đại cũ được trọng dụng. Việc ‘cướp ngôi giết vua’ là bắt đầu từ Trần Thủ Độ ; Trần Thủ Độ  làm gương cho các đại nghịch thần sau này như Hồ Quí Ly, Mạc Đăng Dung

 

 

V) Trần Thủ Độ bất nhân , là đại nghịch thần, đại nghịch vô đạo

 

Trần Thủ Độ bất nhân : đă dùng mưu kế xấu xa cướp ngôi nhà Lư, lại c̣n bức tử vua cũ (đă bỏ đi tu), lại c̣n đạo đức giả mang các quan đến khóc sau khi vua băng.

Trần Thủ Độ là tôi nhà Lư, là ngoại thích của  nhà Lư, lại phản vua, cướp ngôi nhà Lư, lại c̣n bức tử vua cũ và giết hại tông thất nhà Lư : TTĐ là đại nghịch thần, đại nghịch vô đạo, gương xấu muôn đời !

 

 

 

VI) Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế"

 

Lời khấn trời của Vua Lư Huệ Tông là lời nguyền "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế"

Quả nhiên, Báo ứng rành rành và thảm khốc :

 

 

VII) Đế Hiện nhà Trần bị giết (thắt cổ) 122 năm sau

 

122 năm sau , Đế Hiện , con vua Trần Duệ Tông, (được (bị) Trần Nghệ Tông lập làm vua (c̣n Trần Nghệ Tông làm Thái Thượng hoàng)), bị  Hồ Quí Ly xui Trần Nghệ Tông giết (thắt cổ).

Đế Hiện bị thắt cổ chết như vua Lư Huệ Tông.

 

 

VIII) Trần Thuận Tông bị Hồ Quí Ly giết : Trần Thuận Tông cũng là Thái Thượng hoàng

 

=-=-=-=-=-=- Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Kỷ Măo, [Kiến Tân] năm thứ 2 [1399], (Minh Thái Tổ Kiến Văn năm thứ 1). Mùa hạ, tháng 4, Quư Ly cưỡng bức vua phải xuất gia thờ Đạo giáo, ra ở quán Ngọc Thanh thôn Đạm Thủy , mật sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn đi theo để trông coi. Vua hỏi rằng: "Người theo hầu ta muốn làm ǵ chăng?". Cẩn không nỡ trả lời. Quư Ly làm bài thơ bảo Cẩn rằng: "Nguyên Quân không chết, th́ ngươi phải chết!". Lại làm bài thơ đưa cho Nguyên Quân rằng:

Tiền hữu dung ám quân, Hôn Đức cập Linh Đức. Hà bất tảo an bài, Đồ sử lao nhân lực. (Trước đó vua hèn ngu, Hôn Đức và Linh Đức. Sao không sớm liệu đi, Để cho người nhọc sức?).

Cẩm bèn dâng thuốc độc. Vua không chết, lại dâng nước dừa và không cho ăn mà vẫn không chết. Đến đây, sai Xa kỵ vệ thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh thắt cổ chết. Chôn ở lăng Yên Sinh, miếu hiệu là Thuận Tông. =-=-=-=-=-=-

Trần Thuận Tông bị Hồ Quí Ly giết : Trần Thuận Tông cũng là Thái Thượng hoàng như vua Lư Huệ Tông !!! và cũng bị thắt cổ chết.

 

 

IX) Nhiều vơ tướng nhà Trần bị Trần Nghệ Tông, Hồ Quí Ly giết

 

Ngoài vua Trần và tông thất nhà Trần , nhiều vơ tướng nhà Trần bị Trần Nghệ Tông, Hồ Quí Ly giết :

a) lúc Trần Nghệ Tông c̣n sống, th́ Hồ Quí Ly xúi Trần Nghệ Tông giết

b) sau khi Trần Nghệ Tông chết, th́ Hồ Quí Ly chuyên quyền , bắt giết nhiều người trước khi cướp ngôi

 

=-=-=-=-=-=- Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Kỷ Măo, [Kiến Tân] năm thứ 2 [1399], Minh Thái Tổ Kiến Văn năm thứ 1.

...Bọn Thái bảo Trần Hăng, Thượng tướng quân Trần Khát Chân mưu giết Quư Ly không thành, bị giết.

Hôm ấy, Quư Ly họp thề ở Đốn Sơn . Bọn Khát Chân đă có ư giết Quư Ly. Quư Ly ngồi trên lầu nhà Khát Chân  để xem, y như lệ thiên tử ngự đến miếu đến chùa. Cháu Khả Vĩnh là Phạm Tổ Thu và thích khách là Phạm Ngưu Tất cầm gươm định lên, Khát Chân trừng mắt ngăn lại, nên việc không xong.

Quư Ly chột dạ đứng dậy, vệ sĩ hộ vệ xuống lầu. Ngưu Tất vứt gươm xuống đất nói: "Chết uổng cả lũ thôi".

Sự việc bị phát giác, bọn tôn thất Hăng, Trụ quốc Nhật Đôn, tướng quân Trần Khát Chân, Phạm Khả Vĩnh, hành khiển Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bửu, Phạm Ông Thiện, Phạm Ngưu Tất và các liêu thuộc, thân thích gồm hơn 370 người đều bị giết cả, tịch thu gia sản, con gái bắt làm nô tỳ, con trai từ 1 tuổi trở lên bị chôn sống, hoặc bị d́m nước. Lùng bắt dư đảng liền mấy năm không ngớt. Người quen biết nhau chỉ đưa mắt ra hiệu, không dám nói chuyện với nhau. Nhà dân không được chứa người đi đường ngủ trọ, hễ có người ngủ trọ, th́ phải báo nhà láng giềng, cùng nhau xét hỏi giấy tờ, hành lư, lư do đi qua để làm chứng cứ bảo lĩnh. Các xă đều đặt điểm tuần, ngày đêm tuần tra canh giữ. Lễ minh thệ từ đó không cử hành nữa. =-=-=-=-=-=-

Lời bàn :

a) HQL bất nhân : hơn 370 người đều bị giết cả, tịch thu gia sản vv. Không những thế, Lùng bắt dư đảng liền mấy năm không ngớt ...

b) HQL bất nhân : ‘con gái bắt làm nô tỳ, con trai từ 1 tuổi trở lên bị chôn sống, hoặc bị d́m nước’ Ẩ

c) Trần Thủ Độ bất nhân ; đến nay, HQL bất nhân không kém. Báo ứng !

 

 

X) Báo ứng thảm khốc : Đế Hiện nhà Trần bị Trần Nghệ Tông giết

 

Trong cuộc Báo ứng thảm khốc này, sự việc thảm thiết nhất là : Đế Hiện nhà Trần bị chính Trần Nghệ Tông giết. Thật không thể hiểu nổi tại sao :

_-Trần Nghệ Tông lại nhẫn tâm giết cháu ruột

_-Trần Nghệ Tông đă lập cháu ruột làm vua , rồi lại nhẫn tâm giết đi

_-Trần Nghệ Tông đă lập cháu ruột làm vua : theo ư tôi, Trần Nghệ Tông không có quyền giết vua, dù Trần Nghệ Tông làm Thái Thượng hoàng !

(Các vơ tướng định vào giải cứu vua, đều lần lượt bị bắt giết hết !)

 

 

XI) Báo ứng thảm khốc : chính Trần Nghệ Tông diệt nhà Trần !

 

Nhà Trần bị Báo ứng thảm khốc : chính Trần Nghệ Tông, vua Nhà Trần, đă nghe lời ngoại thích Hồ Quí Ly, diệt nhà Trần !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *