Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ... )

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy

II) Tôi có dịch (dịch đúng) câu nói nổi tiếng này của Tổng Thống Kennedy

III) ‘Đừng (đ̣i) hỏi’ là ‘‘Don’t ask’’ chẳng phải ‘Ask not

IV) Kư giả Pháp dịch sai là ‘Ne demandez pas’

V) ‘Ask not what’ phải được dịch là ‘Hăy đ̣i hỏi : chẳng phải điều

VI) Doris Day hát ‘Que sera sera’ trong một phim của Hitchkoch

VII) ‘Que sera sera’ sai văn phạm

VIII) ‘Que sera sera’bị dịch sai từ câu ‘whatever will be, will be’

IX) Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă" , mà là "chẳng phải là Ta"

X) Trời đất bất nhân

XI) Tổ Bách Trượng nói ‘‘Bất muội nhân quả !’’

__________________________________________

 

Bài này nói về sự dịch sai những câu nói câu văn nổi tiếng như

_-Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...)

_-bài ca ‘Que sera sera’

Sau đó, những câu nói câu văn đạo nổi tiếng, chữ Hán và chữ Hán-Việt :

_-Vô Ngă

_-Thiên địa bất nhân

_-Bất muội nhân quả ! ...

 

 

TNKT = Trang Nhà Kiến Tánh

 

I) Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy

 

Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy :

Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country

 

 

II) Tôi có dịch (dịch đúng) câu nói nổi tiếng này của Tổng Thống Kennedy

 

Trong bài

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

              ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.     Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

Tôi có tạm dịch (dịch đúng) câu nói nổi tiếng này của Tổng Thống Kennedy như sau:

Hăy đ̣i hỏi : chẳng phải những điều tổ quốc có thể làm cho anh

Hăy đ̣i hỏi : những điều anh có thể làm cho tổ quốc anh

 

 

III) ‘Đừng (đ̣i) hỏi’ là ‘‘Don’t ask’’ chẳng phải ‘Ask not

 

Câu nói của Tổng Thống Kennedy :

Ask not what ...

thường được (bị) người ta dịch là

Đừng (đ̣i) hỏi điều mà ...

Dịch như vậy là SAI v́ :  ‘Đừng (đ̣i) hỏi’ là ‘‘Don’t ask’’ chẳng phải ‘Ask not

 

 

IV) Kư giả Pháp dịch sai là ‘Ne demandez pas’

 

Mấy tháng trước, trên radio Pháp (RMC) , có bài b́nh luận về Tổng Thống Kennedy , và người ta lại nói về  Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy : Câu nói của Tổng Thống Kennedy , tiếng Anh, được truyền thanh lại (giọng nhỏ) ; cùng với câu dịch, tiếng Pháp, âm thanh lớn hơn. Tôi nghe thấy rằng Kư giả Pháp đă dịch sai là ‘Ne demandez pas’ (‘Ne demandez pas’ có nghĩa là ‘Đừng (đ̣i) hỏi’, dịch sai của ‘ask not’ _-bản dịch cũ, vào thập niên 1960)

Có lẽ rằng hồi đó (vào thập niên 1960), v́ Kư giả Pháp đă dịch sai, nên người Việt cũng dịch sai theo ?

 

 

V) ‘Ask not what’ phải được dịch là ‘Hăy đ̣i hỏi : chẳng phải điều

 

Ask not’ thuộc vào thể khẳng định của mệnh lệnh, c̣n ‘not’ là phủ định của túc từ theo sau, là phủ định của túc từ what ; cho nên ‘not’ chẳng phải là ‘đừng’, mà là ‘chẳng phải what’, tức là ‘chẳng phải điều mà

Do đó,

Ask not what’ phải được dịch là ‘Hăy đ̣i hỏi : chẳng phải điều mà

 

 

VI) Doris Day hát ‘Que sera sera’ trong một phim của Hitchkoch

 

Có vài ngày (vào thập niên 1960), dư luận, báo chí ở nước ta, cũng bàn luận sôi nổi về việc :

Doris Day hát ‘Que sera sera’ trong một phim của Hitchkoch

(Bàn rằng cô Doris Day hát rất hay và cụm từ ‘Que sera sera’ rất hay)

Rất dễ nhận thấy rằng

 

VII) ‘Que sera sera’ sai văn phạm

 

Que sera sera’ sai văn phạm, bởi lẽ Que’ bao giờ cũng là túc từ chẳng phải là chủ từ.

Hồi ấy, tôi đọc những bài trên báo về ‘Que sera sera’, và ngạc nhiên v́ thấy rằng chẳng có ai nói rằng Que sera sera’ sai văn phạm

 

 

VIII) ‘Que sera sera’bị dịch sai từ câu ‘whatever will be, will be’

 

a) Một hôm, vào thập niên 1980, tôi đang đi dạo trên đường phố Ba Lê, bỗng thấy có một rạp hát đang chiếu phim trong đó có bài ca ‘Que sera sera’ , (rạp hát này thường chiếu phim Mỹ cũ, nói tiếng Anh, phụ đề Pháp-ngữ _-tôi thường vào rạp hát này xem phim Mỹ cũ, khi nào nhớ tiếng Anh, th́ vào xem ở rạp hát này), tôi bèn vào xem phim. Đó là lần đầu tiên tôi xem phim ‘The man who knew too much’ ; phim của Hitchkoch nên rất hay; xem măi đến đoạn Doris Day hát ‘Que sera sera’, trong ṭa đại sứ, giọng ca lảnh lót, lảnh lót, lảnh lót, chơi vơi ...

Nghe xong bài ca, tôi tự bảo:

Té ra là thế ! ‘Que sera sera’bị dịch sai từ câu ‘whatever will be, will be’

(câu ‘whatever will be, will be’ có trong bài ca, chính ra là tựa đề bài ca)

 

b) dịch chữ ‘what’ sang tiếng Pháp : có vấn đề, vấn đề là

_-chữ ‘what’ có thể là chủ từ, có thể là túc từ

_-c̣n chữ ‘que’ bắt buộc phải là túc từ

_-đó là chữ ‘what’, ‘whatever’ th́ lại khó thêm

 

c) câu ‘whatever will be, will be’ có kẻ đă dịch sang tiếng ta, là ‘cái ǵ (phải) đến, sẽ đến’ . Dịch sang tiếng ta như vậy th́ chỉnh về văn phạm. Lư do là v́ chữ ‘cái ǵ’ giống như ‘what’ có thể là chủ từ, có thể là túc từ. Nhưng ‘cái ǵ’ là what’ chưa phải là ‘whatever’ ; whatever thường được dịch là ‘bất cứ cái ǵ’; tuy thế, ‘bất cứ cái ǵ (phải) đến, sẽ đến’ có thể đứng gọn trong một câu ca hay không?

d) Bàn thêm: ‘bất cứ cái ǵ’ thường được ngườI Việt ta dịch sang tiếng Pháp là ‘ n’importe quoi’ ; nhưng người Pháp

_-thường dùng cụm từ n’importe quoi, với ư chê bai

_-c̣n cụm từ ‘bất cứ cái ǵ’, không với ư chê bai th́ là ‘quoi que ce soit’

(Chữ Pháp phức tạp như thế đó !)

e) câu ‘what will be, will be’ có thể dịch sang tiếng Pháp là ‘Ce qui sera, sera’. Dịch sang tiếng Pháp như vậy th́ chỉnh về văn phạm; nhưng hát lên th́ không kêu bằng Que sera sera’.

Không những thế, đó là ‘what’ chưa phải là ‘whatever’  ...

 

 

Bước sang chữ Hán và chữ Hán-Việt ...

 

IX) Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă" , mà là "chẳng phải là Ta"

 

Trên Trang Nhà Kiến Tánh, tôi thường đề cập đến sự hiểu lầm chữ Vô Ngă : Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă" , mà là "chẳng phải là Ta"

Đại ư những điều đă nói trên Trang Nhà Kiến Tánh, về ‘Vô Ngă :

a) Người ta thường hiểu lầm ,dùng lầm chữ Ngă, Vô Ngă

Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă" , mà là "chẳng phải là Ta" , "chẳng phải là Ngă".

Trong Kinh Vô Ngă Tướng, Phật đă lập đi lập lại lời giải thích Vô Ngă :

{{ - Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngă của tôị }}

Rơ ràng rằng Vô Ngă là "chẳng phải là Ta".

Vọng Tâm là Vô Ngă v́ Vọng Tâm chẳng phải là ta. Cái "chẳng phải là ta" này Phật gọi là Vô Ngă.

Vọng Tâm là Vô Ngă. Cái mà chúng sinh tưởng là ta, thật chẳng phải là ta. Cái mà chúng sinh gọi là Bản Ngă, Phật gọi là Vô Ngă.

Thực trạng của (Vọng) Tâm là Vô Ngă _là ‘chẳng phải là ta’

b) Do quán chiếu như trên

       (Sắc,Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ năo và tạm bợ,

       cho nên,

       Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Ta, chẳng phải là Tự Ngă của ta)

mà thấy Vô Ngă

 

c) Trong Phật Pháp, chữ Ngă có nghĩa tốt , là Thường và Hạnh-phúc (Trái với vô thường, khổ năo)

 

Trong Phật Pháp, chữ Vô Ngă có nghĩa xấu , là vô thường, khổ năo

 

d) Trong Kinh Vô Ngă Tướng , Phật chỉ nói

       Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Ta, chẳng phải là Tự Ngă của ta

mà Phật không chỉ dạy : cái ǵ là Ta ? cái ǵ là Ngă ?

 

Măi đến khi giảng Đại thừa, Phật mới chỉ dạy rằng :

       cái Ta thật là Chân Tâm, là Phật Tánh, là Chân Ngă

 

e) Xem bài

       Từ Vô Ngă đến Chân Ngă _con đường hợp lư và hiển nhiên !

 

 

X) Trời đất bất nhân

 

Trong bài

123)        Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh    Chữ Bất, Thất, Vô       (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh, nhưng với tựa đề ‘Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh . ..’)

 

Tôi có đề cập đến câu:

Thiên địa bất nhân

(Đạo Đức Kinh của Lăo Tử)

câu này thường được người nước ta dịch là

trời đất không có ḷng nhân

Dịch như vậy th́ không ổn, v́ ‘bất nhân’ không có nghĩa là ‘không có ḷng nhân’ ; phải dịch là :

trời đất bất nhân

(‘bất nhân’ là chữ Hán Việt, ta quen dùng, dùng thường ; nên

trời đất bất nhân

có nghĩa rơ ràng (Chữ ‘bất’ có nghĩa phản lại , nên ‘bất nhân’ không có nghĩa là ‘không có ḷng nhân (từ)’, mà có nghĩa phản lại với ‘nhân từ’, tức là tàn nhẫn, tàn ác))

 

 

XI) Tổ Bách Trượng nói ‘‘Bất muội nhân quả !’’

 

a) Lược truyện ‘‘Tổ Bách Trượng độ hồ ly’’ :

Mỗi ngày Sư (Bách Trượng ) thăng ṭa thường có một cụ già theo chúng nghe pháp. Một hôm mọi người giải tán rồi mà cụ không đi. Sư mới hỏi

"Ông c̣n muốn hỏi ǵ ?".

Cụ già đáp :

"Tôi chẳng phải thân người. Đời trước tôi vốn làm trụ tŕ. Có người tham học hỏi tôi : "Bậc đại tu hành có c̣n rơi vào nhân quả không?". Tôi đáp :‘‘Không rơi nhân quả’’ ("Bất lạc nhân quả"), nên bị đọa làm thân Dă Hồ tinh (chồn) đă năm trăm năm. Nay xin Ḥa Thượng từ bi chỉ dạy để tôi được giải thoát thân chồn.

Sư nói : "Ông hỏi lại ta ".

Cụ già bèn hỏi : " Bậc đại tu hành có c̣n rơi vào nhân quả không?".

Sư nói : ‘‘Bất muội nhân quả !’’ (tức là ‘‘Không lầm nhân quả !’’)

Cụ già bèn đảnh lễ và thưa rằng : "Nay nương đại ngôn của Ḥa Thượng, tôi đă siêu thoát thân Dă Hồ, tôi ở hang sau núi, xin Ḥa Thượng lấy lễ tống táng theo nhà sư cho".

 

b) những bản dịch của ‘‘Bất muội nhân quả !’’

Tổ Bách Trượng nói : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ Nguyên văn câu chữ Hán là ‘‘Bất muội nhân quả !’’ HT Thanh Từ dịch là ‘‘Không lầm nhân quả !’’, vào đầu thập niên 1970, trong cuốn Thiền Đốn Ngộ

1) Dịch là ‘‘Không lầm nhân quả !’’ th́ quá đúng rồi !

2) Vào thập niên 1990, cố HT Duy Lực dịch là ‘‘nhân quả rơ ràng !’’. Dịch như vậy, th́ không đúng lắm.

(cố HT Duy Lực thiền lư cao thâm, nhưng v́ là gốc người Hoa, nên đôi khi cách hành văn chữ Việt không được chỉnh)

3) Tệ hại nhất là có một bản dịch Anh Ngữ hoàn toàn sai, người Việt lại học sách chữ Anh và dịch lại ra tiếng Việt là :

_Kẻ giác ngộ vẫn c̣n chịu luật nhân quả

Dịch như vậy th́ SAI Bét , chẳng có ǵ là ‘‘Bất muội nhân quả!’’, lại mất đi hết sắc thái chuyển ngữ của Thiền-tông !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *