Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :                                          

I) Truyện bằng tranh : nón lá

II) Hầu hết các anh hùng nổi lên chống giặc Tàu đều là hào trưởng một phương

III) Đội mũ là cần thiết

IV) Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ B́nh Đính

V) Mũ B́nh Đính khá đẹp, đóng góp của Đinh Tiên Hoàng

VI) Chiến sĩ thời B́nh Định Vương đội mũ B́nh Đính

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

 

 

Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...

 

 

I) Truyện bằng tranh : nón lá

 

Ta thấy trong những truyện bằng tranh: Quân lính Đại (Cồ) Việt đội nón lá

Việc đội nón lá, th́ chắc chắn là sai :

       Đội nón lá, th́ chẳng thể đánh đấm ǵ được, chẳng thể đánh kiếm đánh giáo, đánh thương, chẳng thể chiến đấu được : nón lá mà tṛng trành một cái, th́ cũng có thể đủ cho người đội nón lá mất chỗ đội nón.

 

Không ! Quân lính Đại (Cồ) Việt không hề đội nón lá

 

 

II) Hầu hết các anh hùng nổi lên chống giặc Tàu đều là hào trưởng một phương

 

Hầu hết các anh hùng nổi lên chống lại giặc Tàu đều là hào trưởng một phương. Có thế th́ mới có khả năng chiêu hiền đăi sĩ, thu nạp dần dần hào kiệt và tuyển tráng binh ; để khởi nghĩa.

Ví dụ :

       Vua Lê Thái Tổ là phụ đạo ở Lam Sơn, tức là hào trưởng một phương.

       Triệu Quốc Đạt là hào trưởng một phương.

Xem

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

 

Muốn khởi nghĩa,th́ phải là hào trưởng một phương bởi một lư do chính yếu là

       phải có một gia sản kếch sù mới có thể mộ binh được (bởi v́ có lúc phải nuôi quân sĩ, tự ḿnh bỏ tiền ra mua lương thực)

 

Cần phải có một gia sản kếch sù, v́ có khi phải bỏ tiền ra mua lương thực cho quân tướng. Ngoài ra, cũng cần có vơ khí, quân phục, quân trang ...

 

 

III) Đội mũ là cần thiết

 

Cái mũ là cần thiết _-dù không cần thiết bằng vơ khí. Nêu ra đây một lư do : trời Đại Việt mùa hè nắng chang chang, không đội mũ th́ bệnh chết !

Ngoài ra , quân phục, quân trang cũng là một yếu tố cho khí thế của một đoàn quân ...

 

 

IV) Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ B́nh Đính

 

Quân lính Đại (Cồ) Việt không hề đội nón lá  mà đội mũ B́nh Đính

===== ĐVSKTT :

(S triều Đinh Tiên Hoàng)  đầu độib́nh đính vuông bốn góc (loạinày làm bằng da, chóp phẳng, bốn bên khâu liền, trên hẹpới rộng, quy chế này đến đời bản triều khởi nghĩa vẫn c̣n dùng, đời sau vẫn theo thế) =====

 

Lời bàn :

a) ‘đời bản triều khởi nghĩa vẫn c̣n dùng   : tác giả câu này chắc là Ngô Sĩ Liên; vậy th́, đời Vua Thái T, quân lính ta vẫn đội mũ B́nh Đính, từ lúc khởi nghĩa (năm 1418)

 

b) ‘‘đời sau vẫn theo thế’’ : ai là tác giả câu này??? _-có lẽ là nhóm Lê Hi  ; vậy th́, đời Lê Trịnh quân lính ta vẫn đội mũ B́nh Đính

 

c) Đại Cồ Việt là quốc hiệu thời vua Đinh Tiên Hoàng

Đại Việt là quốc hiệu nước ta từ thời vua Lư Thánh Tông

Do đó, ta có thể nói rằng

       Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ B́nh Đính

 

 

V) Mũ B́nh Đính khá đẹp, đóng góp của Đinh Tiên Hoàng

 

a) Mũ B́nh Đính có thể gọi là đẹp :

       làm bằng da, chóp phẳng, bốn bên khâu liền, trên hẹpới rộng

 

b) Đây là đóng góp của Đinh Tiên Hoàng

Mũ B́nh Đính là đóng góp của vua Đinh Tiên Hoàng vào quân phục, quân trang của nước ta ...

 

 

VI) Chiến sĩ thời B́nh Định Vương đội mũ B́nh Đính

 

Theo đoạn sử ĐVSKTT kể trên :

a) Mũ B́nh Đính có từ thời vua Đinh Tiên Hoàng

 

b) Thời Lư, Trần có lẽ cũng dùng Mũ B́nh Đính

 

c) Thời nhà Lê chính thống, cũng dùng Mũ B́nh Đính

Riêng đời Vua Thái T, quân lính ta đội mũ B́nh Đính, từ lúc khởi nghĩa (năm 1418)

 

d) Thời Lê Trung Hưng, cũng dùng Mũ B́nh Đính

 

Riêng đời Vua Thái T, quân lính ta đội mũ B́nh Đính, từ lúc khởi nghĩa (năm 1418) ; nói một cách khác :

       Chiến sĩ của B́nh Định Vương đội mũ B́nh Đính

Ta nên nhớ câu trên , để nhớ tên mũ (B́nh Đính) : B́nh Đính và B́nh Định chỉ khác nhau ở một cái dấu

 

                                  (C̣n tiếp)

       // viết xong đầu tháng  6-2010  , sẽ đăng trung tuần 6-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *