Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

VIII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng,các đại thần chỉ có một việc để tâu tŕnh : số ruộng cấp cho dân chúng

IX) Theo chiếu chỉ của Vua Lê Thái Tổ : có dư ruộng để cấp cho dân chúng

X) Đây là việc lớn của nước nhà

XI) Thời điểm đánh đuổi quân Minh : hầu hết dân Đại Việt đều bần cùng, không ruộng đất (v́ giặc Minh tàn ngược)

XII) Những năm trước năm Thuận Thiên 2 (1429), đă tạm thời chia đất cấp ruộng

XIII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, điểm kết của việc chia đất cấp ruộng

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Dàn Bài  bài 1:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

I) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ đă nói ư rằng ngài muốn làm thánh vương

II) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ tha thuế 2 năm

III) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ thống kê ruộng đất toàn quốc

IV) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ làm sổ hộ tịch, sổ ruộng đất và thống kê ruộng đất, lần nữa

V) Trước năm1429, Vua Lê Thái Tổ đă nhiều lần sung công nhiều loại ruộng đất

VI) Trước năm1429, Vua Lê Thái Tổ đă nhiều lần tịch biên gia sản ngụy quan, trị tội ngụy quan, nhưng lại cho chuộc tội bằng tiền . . .

VII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), Vua Lê Thái Tổ chỉ huy các đại thần bàn luận, thiết kế việc chia đất cấp ruộng cho dân chúng và cho các công thần

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

             Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

1) Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

2) Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

3) Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Vị thánh vương cuối cùng của Tàu là Vũ Vương, sáng lập nhà Chu, với chánh sách chia đất ‘tĩnh điền’ nổi tiếng . . .

ớc ta cũng vinh hạnh một thánh vương : Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tổ lại c̣n siêu tuyệt hơn các thánh vương của Tàu ngày xưa

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài chánh trị cổ kim có một, chỉ có 6 năm mà vua ta đă làm biết bao công tŕnh chánh trị (những công tŕnh này bị ĐVSKTT cắt xén hoặc giấu nhẹm)

       v́ Vua Lê Thái Tổ c̣n nhân đức hơn cả các thánh vương của Tàu

             a) tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

             b) vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

             c) vua ta không h dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xác

             d) vua ta xem mạng một người dân là rất trọng

 

 

VIII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng,các đại thần chỉ có một việc để tâu tŕnh : số ruộng cấp cho dân chúng

 

Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng,theo chiếu chỉ của Vua Lê Thái Tổ ,các đại thần chỉ có một việc để tâu tŕnh : số ruộng cấp cho dân chúng

======= ĐVSKTT :

Nay ra lệnh ch cho các đại thần bàn định s ruộng cấp cho quan lại, quân nhân dân chúng, trong t đại thần tr xuống, ới đến người già yếu, m côi, góa chồng, đàn ông, đàn tr lên, loại nào được cấp bao nhiêu th́ tâu lên.

Tháng 2, ngày 21, =======

Lệnh ch này nghĩa : mọi việc đă an bài xong, ch cần quyết định một việc: số ruộng cấp cho dân chúng

Ngoài ra, ,các đại thần c̣n được tâu tŕnh : số ruộng cấp cho chính họ !!!

Vua Lê Thái Tổ thật là tử tế ... với các quan !!!

 

 

IX) Theo chiếu chỉ của Vua Lê Thái Tổ : có dư ruộng để cấp cho dân chúng

 

Cũng theo chiếu chỉ của Vua Lê Thái Tổ : có dư ruộng để cấp cho dân chúng, vua ta hoàn toàn không nghi ngại về việc này _-s công điền củaớc nhà rất lớn lao, Vua Lê Thái Tổ đă nhiều lần làm sổ hộ tịch, sổ ruộng đất , thống kê ruộng đất.

S công điền củaớc nhà rất lớn lao, vẫn c̣n nhiều, sau khi đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng, quan lại, quân nhân. Như Nguyễn Trực, trạng nguyên vào năm Vua Lê Thái Tông băng hà, sau cũng được cấp ruộng ; măi đến thời Lê Trung Hưng , s công điền tr thành ít oi các công thần thường được thưởng tiền thay ruộng đất.

 

 

X) Đây là việc lớn của nước nhà

 

Đoạn văn này trong ĐVSKTT có nói rơ: đây là việc lớn của nước nhà

       == Ngày 22, ra lệnh ch cho quan văn đại thần ngh bàn việc lớn của nhàớc. ==

Chính ra đây là công cuộc chánh trị lớn lao nhất của Vua Lê Thái Tổ

 

 

XI) Thời điểm đánh đuổi quân Minh : hầu hết dân Đại Việt đều bần cùng, không ruộng đất (v́ giặc Minh tàn ngược)

 

Vua Lê Thái Tổ thường nói ‘giặc Minh tàn ngược’, đă làm nhiều điều tàn bạo gớm ghê, trong cuộc chiến. Khi cai trị, bắt dân ta lên rừng săn ngà voi, xuống biển ṃ trai lấy ngọc ...Nhà Minh có thể nói là thực dân Tàu tàn ngược nhất xưa nay.

Sử gia nước ta hầu như đều quên điểm quan trọng này (làm như là họ chẳng tin có sự tàn bạo của người Minh vậy). Sử quan nhà Nguyễn cũng chẳng để ư đến, đă nói về công điền tư điền thời Vua Lê Thái Tổ một cách b́nh thường, cứ như là trước đó là một triều đại b́nh thường vậy.

Giặc Minh tàn ngược . Bởi thế, vào thời điểm đánh đuổi quân Minh : hầu hết dân Đại Việt đều bần cùng, không ruộng đất ; hầu hết ruộng đất đều thuộc về quân tướng Minh và ngụy quan. Khi vua ta đă (nhiều lần) sung công nhiều loại ruộng đất, th́ hầu hết ruộng đất quốc gia là công điền, chỉ có một số rất ít tư điền thuộc về điền chủ thế gia (không phải ngụy quan) . (Vua Lê Thái Tổ đă từng xuống chiếu lệnh cho các thế gia phải về quê, nh́n nhận ruộng đất của họ)

S công điền củaớc nhà lớn lao hầu hết dân Đại Việt đều bần cùng, không ruộng đất ... Nay Vua Lê Thái Tổ đem công điền phân phát cho mọi tầng lớp dân chúng ...

 

 

XII) Những năm trước năm Thuận Thiên 2 (1429), đă tạm thời chia đất cấp ruộng

 

Vua Lê Thái Tổ đă tạm thời chia đất cấp ruộng vào những năm trước năm Thuận Thiên 2 (1429) :

_-ở Thanh Hóa , từ năm 1423,

_-ở Nghệ An, Hà Tĩnh, từ năm 1425

_-ở toàn quốc, từ năm 1426

Tạm thời chia đất cấp ruộng ra sao ? hầu hết dân Đại Việt đều bần cùng, không ruộng đất, vậy th́ sinh sống ra sao ?

_-S công điền củaớc nhà lớn lao, dĩ nhiên chẳng đ hoang, giao cho dân cày cấy, hưởng hoa lợi. Đại khái, ta có thể nghĩ rằng dân Đại Việt cày cấy công điền những năm ấy, tương tự như phép tĩnh điền nhà Chu. Riêng ở Thanh Hóa , từ năm 1423, rất có thể sự chia đất cấp ruộng không tạm thời mà là vĩnh viễn , v́ vua ta là người Thanh Hóa, nắm vững t́nh h́nh quân dân sự ở đấy.

 

Tóm lại , ngày Nghiêu tháng Thuấn đă bắt đầu ở Thanh Hóa , từ năm 1423, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, từ năm 1425 và ở toàn quốc, từ năm 1426 _-mặc dù vẫn c̣n chiến tranh nóng bỏng ...

 

 

XIII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, điểm kết của việc chia đất cấp ruộng

 

Nhiều người tưởng lầm rằng thời điểm năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng,là lúc vua ta mở màn việc chia đất cấp ruộng. Không phải ! thời điểm năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng,là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng .

Như đă tŕnh bày bài trước,

_-Trước năm1429, Vua Lê Thái Tổ đă nhiều lần sung công nhiều loại ruộng đất

_-Trước năm1429, Vua Lê Thái Tổ đă nhiều lần tịch biên gia sản ngụy quan, trị tội ngụy quan, nhưng lại cho chuộc tội bằng tiền . . .

_-Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ thống kê ruộng đất toàn quốc

_-Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ làm sổ hộ tịch, sổ ruộng đất và thống kê ruộng đất, lần nữa

 

Mọi việc đă dự trù, chuẩn bị, sắp sẵn ; không những thế , vua ta đă tính toán , biết rằng có dư ruộng để cấp cho dân chúng. Như mọi lần mọi việc, trước quyết định quan trọng vua hỏi ư kiến của các quan văn đại thần. Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, chiếu chỉ của Vua Lê Thái Tổ : lệnh cho các đại thần tâu tŕnh số ruộng cấp cho dân chúng. Và các đại thần chỉ có một việc ấy để suy xét mà tâu tŕnh mà thôi . . .

 

                                  (C̣n tiếp)

       // viết xong đầu tháng  1-2010  , sẽ đăng trung tuần 1-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *