Bài Xưa 25 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 7-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 7-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

156)       Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

(Trong các triều đại của ta và Tàu, chức Thái Úy là chức quan trọng nhất trong ba chức Thái Phó , Thái Úy, Thái Bảo, v́ Thái Úy nắm binh quyền. Có thể gọi Thái Úy là Đại nguyên soái. Thông thường, bên Tàu, Thái Phó là chức quan cao hơn Thái Úy. Dưới triều Lê nước ta, Thái Úy là chức quan cao hơn Thái Phó, Thái Bảo (xếp hạng như vậy th́ hợp lư hơn). Riêng vua Lê Thái Tổ dành chức Thái Úy chỉ để truy tặng cho hai vị tướng mà vua thương yêu nhất, đó là B́nh chương Lê Thạch và Nghĩa sĩ Lê Lai ...)

 

157)       Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

(Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều  trong VNSL, bài viết này nói về một sai lầm của ông về quân số , Trần Trọng Kim có xu hướng viết sai về quân số ...)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

146)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2

118)        Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

68)         Gió mùa xuân là gió ...đông

148)       Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông.    Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

145)       Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2         ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

137)       Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế   ???

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

Thơ   :   Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;    Hoa Mộng  ;   Ngơ Ngác  ;    Sắc Thu 2 ; Đón Thu  ;           Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;       Bài thơ thứ  ;         Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ;        Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ; : Yêu  ;               Đợi  ;     Tiếng Thác ;   Thu Tàn  ;      Đón Thu  ;     Ngọa Thần Long 4  ;       Nước hồ  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Bốn chức Tam Thái

I) Vua Lê Thái Tổ trọng vơ hơn văn

II) Vua Lê Thái Tổ dùng Tam Thiếu, Tam Tư làm trọng chức đại thần

III) Vua Lê Thái Tổ chỉ dùng chức Thái úy để truy tặng cho B́nh chương Lê Thạch và Nghĩa sĩ Lê Lai

IV) Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó

V) Thái úy đầu tiên nhà Lê là Trịnh Kh, Thái phó đầu tiên nhà Lê là Lê văn Linh (đời Vua Lê Nhân Tông)

VI) Chức truy tặng cho Lê văn Linh (đời Vua Lê Nhân Tông)

VII)I Đời Vua Lê Thánh Tông : ông Lê Niệm làm Thái phó B́nh chương

VIII) Chức truy tặng cho Lê Niệm : Thái úy

 

b) Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

Dàn Bài :

I) Lược truyện

II) VNSL : nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước

III) ĐVSKTT : Hàn Quan và Hoàng Trung đem 10 vạn quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước

[A] Trận chiến

IV) Quân H kém quá : chết mất 4 đại ớng , Tớng quốc H nguyên Trừng suưt b bắt  

V) Tướng Tàu Hoàng Trung cũng kém quá

VI) Hàn Quan biến đi đâu  ?

VII) Hoàng Trung vừa kém tài , vừa nhát, lại c̣n bất nghĩa bất trung

[B] Trần Trọng Kim và quân số nước ta, nước Tàu

VIII) Trần Trọng Kim :quân Hồ chẳng thể đánh lại 10 vạn quân Tàu ?

IX) Trần Trọng Kim : trường hợp quân số nước ta thời Đinh Tiên Hoàng

X) Trần Trọng Kim đă tùy tùy tiện tiện giảm thiểu quân số các triều đại nước ta

[C] Luân lư của câu chuyện: Trần Trọng Kim sai lầm rất nhiều

[D] Phụ Lục : H Quí Ly x lăng tŕ Trần Thiêm B́nh

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 7-2010

 

Cập nhật đầu tháng 7-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

60)         Lời ví von     (Thơ t́nh)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

154)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 5,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 5

 

(Thời đại vàng son của lịch sớc nhà _-đời Vua Thái T, Thái Tông, Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ . Các nước Mỹ, Tây Âu sau thế chiến thứ hai cũng có Hiện tượng này (mà họ gọi là Hiện tượng ‘Baby Boom’). Sự sinh sôi nẩy nở này :

_-xảy ra sau cuộc chiến tàn khốc

_-lúc kinh tế phát triển tốt đẹp, đời sống sung túc

Bài viết này nói v thời thái b́nh hạnh phúc của hai v vua đầu nhà  

_-Công cuộc cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

_- th làm cách mạng không giết người

_-Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử ...)

 

155)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

 

(Vua Lê Thái Tổ mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !và v́ lỗi của các sử gia. Họ chép việc Trần Nguyên Hăn coi tướng vào sử sách, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn có biết coi tướng hay không, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng hay không, và chính họ cũng chẳng biết tướng pháp !!! Tôi đă có hai bài viết về vụ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai ...

Nhận thấy rằng những điều sử sách ghi lại về tướng mạo của vua ta tạm đủ để coi tướng ngài, tôi có bài viết này. Thiết nghĩ đây cũng là điều cần thiết v́ tôi đă nói nhiều về sự sai lầm của nhiều người khi coi tướng Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại trượng phu , bậc Thánh vương ...)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

152)       Vua Thái T đăng quang sông Hồng bỗng nảy vàng ṛng, Phép lạ cát tường này báo hiệu Thánh vương ra đời thời đại vàng son của lịch s

153)       Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

149)       Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2   ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

151)       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 lkhai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

ml1)       Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

ml2)              Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở trang cuối của mục lục.)

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

Thơ   :   Mưa dài  ;      Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ    ;       Đón Thu  ;         Chiều hôm trước  ;        Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;    Nước hồ  ;  Yêu  ;         Ngày Một Ngày  ;  Đợi  ;     :     Trăng diễm  ;  Thu Tàn  ;      Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;         ;       Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;     Ngọa Thần Long 7  ;         Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Lời ví von : thất ngôn, 12 câu :

       Nàng hăy cùng ta sống một hôm

       Cây đàn Quân Thụy khéo hay ôm

       Hăy theo non nước đùa trăng gió ...

 

b) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 5,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 5

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XXV) Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

XXVI) Hiện tượng ‘Baby Boom’ ở Mỹ, ở Tây Âu sau thế chiến thứ hai

XXVII) Công cuộc cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

XXVIII) Công cuộc cấp ruộng của vua Thái T == > th làm cách mạng không giết người

XXIX) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử

                                  (C̣n tiếp)

 

c) Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Dẫn nhập : Điềm tốt lành lúc Vua Lê Thái Tổ sinh ra

I) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử

II) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, tổng hợp của hai đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử ở phần trên

[A] Tướng pháp và sự phú quí

III) Tướng làm vua 1

IV) Tướng làm vua 2

V) Tướng người sang (có thể làm vua)

VI) Tướng đại soái

VII) Tướng thông minh tuyệt thế

VIII) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

                           (C̣n tiếp)

*

==============

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào :- - > >         Bài Xưa 24

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *