Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Vào đầu năm Đinh Mùi (1427), Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân

II) Quân số giặc Minh trong 4 thành: Thăng Long, Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh

III) Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 4 thành

IV) Tháng giêng năm Đinh Mùi 1427, Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 8 thành (4 thành kể trên và Khâu Ôn, Điêu Diêu, Thị Cầu, Tam Giang)

V) Năm 1426, lại càng không đủ quân để vây thành

VI) Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để thật sự vây thành Thăng Long (Đông Quan)

VII) Thật ra, Vua Lê Thái Tổ chỉ chận bốn cửa thành

VIII) Không kể thành Xương Giang

IX) Không đánh hạ thành là hợp binh pháp và ngược binh pháp

X) Ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ

XI) Ḷng nhân từ hiển lộ là ngược binh pháp

XII) Kế nội ứng ngoại hợp của nhà Minh

XIII) Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần của Vua Lê Thái Tổ

__________________________________________

 

 

VT = Vương Thông

ĐVSKTT = Đại Việt S Toàn Thư

ĐQ = thành Thăng Long (Đông Quan)

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

 

I) Vào đầu năm Đinh Mùi (1427), Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân

 

Vào tháng 4 năm Đinh Mùi (1427), Vua Lê Thái Tổ có tuyên bố rằng ngài có 35 vạn quân. Do đó , ta có thể nói rằng vào tháng 2-4 năm Đinh Mùi , Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân

Trước đó, vào tháng giêng năm Đinh Mùi, quân số có thể ít hơn. Tháng 5, vua ta có tuyển thêm tráng binh, có lẽ để dự trù việc nhà Minh phái quân tiếp viện sang đánh . Vào cuối năm Đinh Mùi (1427), khi quân Minh đầu hàng được trả về Tàu, Vua Lê Thái Tổ có hơn 35 vạn quân (40 vạn, 45 vạn quân ?)

 

 

II) Quân số giặc Minh trong 4 thành: Thăng Long, Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh

 

1) Tôi ước lượng Quân số giặc Minh trong 4 thành Thăng Long (Đông Quan), Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh là như sau :

       thành Thăng Long (Đông Quan) 7 vạn quân

       thành Tây Đô 4 , 5 vạn quân

       thành Cổ Lộng 1 vạn quân

       thành Chí Linh tối thiểu 2 vạn quân

Tổng cộng là hơn 14 vạn quân, tạm kể là 15 vạn quân

 

2) Sự ước lượng Quân số giặc Minh trong thành Thăng Long :

       Vương Thông đem 5 vạn quân (có 5000 kỵ binh) từ Tàu sang tiếp viện Đông Quan

       Vương Thông đem hơn 10 vạn quân mới cũ đánh quân ta

       (Tôi ước lượng rằng VT để 2 vạn quân ở lại thủ thành)

       VT bị Lư Triện, Đinh Lễ, Trương Chiến, Nguyễn Xí phục kích ở Tốt Động, Chúc Động phá tan và bị giết chết 5 vạn quân

Sau trận Tốt Động, VT c̣n hơn 5 vạn quân, cộng với 2 vạn quân thủ thành, Tổng cộng là hơn 7 vạn quân .

 

3) Tôi ước lượng thành Chí Linh có tối thiểu 2 vạn quân là v́ vào tháng 10 năm ấy, khi Thôi Tụ , Hoàng Phúc, bị khốn ở cánh đồng Xương Giang, họ có bắn súng thần công, hi vọng rằng quân thành Chí Linh và Đông Quan đến cứu. Nếu họ hi vọng quân thành Chí Linh có thể đến , th́ quân số thành Chí Linh phải khá quan trọng hoặc rất lớn.

 

 

III) Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 4 thành

 

Trích Tôn Tử Binh Pháp:

===  Tôn T nói:

. . .Phép dụng binh, gấpời lần địch th́ bao vây, gấp năm lần địch th́ tấn công . . . ===

Quân số giặc Minh trong 4 thành Thăng Long (Đông Quan), Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh , tổng cộng là hơn 14 vạn quân; phải cần 1 triệu 400 ngh́n quân mới vây được . Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 4 thành

 

 

IV) Tháng giêng năm Đinh Mùi 1427, Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 8 thành (4 thành kể trên và Khâu Ôn, Điêu Diêu, Thị Cầu, Tam Giang)

 

Tháng giêng năm Đinh Mùi 1427, có tất cả 8 thành chưa đầu hàng (4 thành kể trên và Khâu Ôn, Điêu Diêu, Thị Cầu, Tam Giang), mà quân số của ta có thể ít hơn. Cho nên, dĩ nhiên là Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 8 thành.

 

 

V) Năm 1426, lại càng không đủ quân để vây thành

 

Năm 1426, quân số của ta lại càng ít hơn, ít hơn nhiều lắm ; lại càng không đủ quân để vây thành

 

 

VI) Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để thật sự vây thành Thăng Long (Đông Quan)

 

Vào tháng 2-4 năm Đinh Mùi , Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân chính ra không đủ quân để thật sự vây thành Thăng Long (Đông Quan) . V́ Quân số giặc Minh trong thành Thăng Long là hơn 7 vạn quân ; phải cần hơn 700 ngh́n quân mới vây được.

 

 

VII) Thật ra, Vua Lê Thái Tổ chỉ chận bốn cửa thành

 

Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân chính ra không đủ quân để thật sự vây thành Thăng Long (Đông Quan) , đừng nói chi là vây 4 thành đến 8 thành .

Như vậy là sử sách đă Xạo chăng ?. _-Không đâu, kể như là Vua Lê Thái Tổ có vây cả 8 thành ; ‘kể như là Vua có vây thành’ mà không thật sự vây thành : bởi v́, thật ra, Vua Lê Thái Tổ chỉ chận bốn cửa thành của mỗi thành bị ‘vây’ và vua ta kiểm soát chặt chẽ đề pḥng địch trèo tường thành mà ra .

V́ quân ta hùng hậu hơn địch nhiều (bởi v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một), nên quân địch không thể thoát đi , dẫu tập trung hết lực lượng đánh ra một cửa thành cũng không được.

Nhưng v́ Vua có ‘vây thành’ mà không thật sự vây thành , nên VT có thể sai vài nhóm người nhỏ lẻn về Tàu để thông tin.

 

 

VIII) Không kể thành Xương Giang

 

Một ngoại lệ là thành Xương Giang. Vua Lê Thái Tổ đánh thành Xương Giang . Đây là điều bất ngờ , đối với cả các tướng Minh, v́ đến lúc đó (Tháng 9 năm Đinh Mùi 1427), ai nấy đều biết là vua ta không chịu đánh thành

Đây cũng là xuất kỳ bất ư, công kỳ vô bị. Ngoài ra, 1) thành Xương Giang là địa điểm chiến lược quan trọng trong cuộc đánh Liễu Thăng, 2) theo sử Tàu, th́ thành Xương Giang chỉ có 3 ngàn quân (không biết có đúng không ?), dù hỏa lực rất hùng hậu

 

 

IX) Không đánh hạ thành là hợp binh pháp và ngược binh pháp

 

1) Không đánh hạ thành là hợp binh pháp, hợp binh pháp lắm lắm.

Không đánh hạ thành mà vẫn thắng địch , thắng địch bằng ngoại giao, d được địch hàng, là hợp binh pháp , là siêu quần bạt tụy, là cách chiến thắng của đại soái đại tài

==== Tôn T nói:

Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưuợc đ thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữadùng binh thắng địch, h sách là tấn công thành tŕ. Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ, chế tạo chiến xa, vũ khí phải mất 3 tháng mới hoàn thành, chuẩn b binh lại mất 3 tháng nữa. Tướng sốt ruột xua quân đánh thành, thương vong 3 phần mất 1 vẫn chưa h được. Đó chínhcái hại của việc đánh thành. Cho nên người giỏi dụng binh, thắng địch không phải giao chiến, đoạt thành không cần tấn công, phá quốc không cần đánh lâu, nhất định phải dùng mưuợc toàn b th thắng , quân không mỏi mệt vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn . . . =====

 

2) Không đánh hạ thành là ngược binh pháp

Không đánh hạ thành mà vẫn thắng địch , là hợp binh pháp , là siêu quần bạt tụy.

Tuy nhiên, cứ nhất định không đánh hạ thành như Vua Lê Thái Tổ, th́ lại có thể xem là ngược binh pháp ; v́ đưa đến những hậu quả sau :

_-không đủ quân để thật sự vây thành

_-trong khi cần dùng quân vào việc khác, vào chiến trận khác

_-dần dà, tướng địch biết vua không chịu đánh hạ thành

_-dần dà, tướng địch biết vua không chịu đánh hạ thành v́ ḷng nhân, không muốn tổn thất quân sĩ của ḿnh

_-mất địa lợi: hầu hết quân của Vua Lê Thái Tổ đều đóng cả trong những trại trấn các cửa thành , thiếu tiện nghi và tứ diện thụ địch

_-bị ở vào kế nội ứng ngoại hợp của địch

 

Bởi v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một, nên dù với những điều kiện kể trên, quân địch càng ngày càng nguy khốn, quân ta càng ngày càng cường kiện.

Vua Lê Thái Tổ dù dụng binh ngược binh pháp vẫn thắng như thường !

 

 

X) Ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ

 

Vua Lê Thái Tổ không chịu đánh hạ thành v́ ḷng nhân, không muốn tổn thất quân sĩ của ḿnh . Xem

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

             ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

Vua c̣n nhân từ trong nhiều việc khác, ngay trong v án Trần Nguyên Hăn

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

 

 

XI) Ḷng nhân từ hiển lộ là ngược binh pháp

 

Cũng trong bài

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

             ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

có bàn về : Ḷng nhân từ hiển lộ là ngược binh pháp

 

 

XII) Kế nội ứng ngoại hợp của nhà Minh

 

Tháng 9 năm Đinh Mùi 1427, 21 vạn quân Minh dưới sự điều khiển của Liễu Thăng và Mộc Thạnh, theo 2 đường sang đánh nước ta, hiển nhiên là thi hành ‘Kế nội ứng ngoại hợp‘. Tướng Minh có mang theo 3 vạn kỵ binh, để có thể gấp rút đánh tràn đến ĐQ để mà trong đánh ra , ngoài đánh vào.

(Chú thích : ‘21 vạn quân Minh’ là con số của Lam Sơn Thực Lục, LSTL chắc là chính xác hơn ĐVSKTT)

Lực lượng địch không phải chỉ là 21 vạn quân Minh mà phải kể vào 15 vạn c̣n ở trong các thành của ta ; 15 vạn này c̣n nên xem là quân phục kích, phục sẵn trong ḷng nước ta, có thể xem tương đương với ít nhất 30 vạn quân . . .

 

 

XIII) Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần của Vua Lê Thái Tổ

 

1) Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần của Vua Lê Thái Tổ đă thể hiện rơ ràng ở trận Thi Lang (năm 1420), thắng hơn 10 vạn địch, chỉ sau mấy tháng mộ binh. Ba trận sau đó (Ḱnh Lộng, Đèo-ống, Sách Khôi), trước năm 1423, mỗi trận thắng hơn 10 vạn địch, càng nêu rơ Tài dụng binh của vua.

Nơi đây, chỉ nói việc đánh 21 vạn quân Minh của Liễu Thăng , Mộc Thạnh và kềm giữ 15 vạn giặc c̣n ở trong các thành của ta

 

2) Phần

       IX) Không đánh hạ thành là hợp binh pháp và ngược binh pháp

đă đề cập đến những hậu quả khó khăn của việc nhất định không đánh hạ thành

 

3) Thông thường khi có đại binh giặc sang đánh, th́ ta phải đánh thành gấp để tránh ‘Kế nội ứng ngoại hợp‘.

Vua ta vẫn nhất định không đánh thành, vẫn kềm giữ 15 vạn giặc c̣n ở trong các thành của ta (Việc kềm giữ này khó hơn đánh thành)

 

6) Rồi vua sai Trịnh Khả trấn giữ Lê Hoa, chận 5 vạn quân Mộc Thạnh điều động quânớng đại phá 160000 quân Liễu Thăng.

Ta chém Liễu Thăng, bắt Hoàng Phúc Thôi T, đại phá 160000 quân Minh của Liễu Thăng. Nhà vua đại phá 16 vạn quân giặc một cách quá ư d dàng nhậm l : chém 8 vạn th cấp, bắt sống 8 vạn, chưa tới một tháng đă kết thúc cuộc chiến Liễu Thăng.

Mộc Thạnh được tin Liễu Thăng đại bại , liền vội b chạy.

 

7) Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần của Vua Lê Thái Tổ trong cuộc chiến Liễu Thăng, Mộc Thạnh này :

       vừa kềm giữ 15 vạn quân giặc c̣n ở trong các thành của ta

       vừa thần tốc chiếnthắng  Liễu Thăng, Mộc Thạnh : giặc đến biên giới nước ta vào ngày 18 tháng 9, ta kết thúc cuộc chiến Liễu Thăng vào ngày 15 tháng 10 ở cánh đồng Xương Giang. Mộc Thạnh liền vội b chạy.

T lúc 21 vạn quân giặc sang đến địa giớiớc ta đến lúc hoặc chết, hoặc b bắt hoặc chạy v Tàu ch một tháng. Thật thần tốc, xưa nay chưa từng  ! (trong lúc đó, ta vẫn kềm giữ 15 vạn quân giặc c̣n ở trong các thành của ta)

 

8) Ngoài ra, Đội quân Thiết Đột chúng ta phải măi măi cảm kích ḷng nhân ái của vua : Vua Lê Thái Tổ không chịu đánh thành. Nhờ vậy, mà năm 1418, c̣n có 218 quân nhân Thiết Đột ( mặt t lúc khởi nghĩa) được phong ch Trí T.

Nếu vua đánh 2 thành trong s 9 thành đáng l phải đánh, th́ c̣n bao nhiêu quân nhân Thiết Đột được phong ch Trí T ?? Nếu vua đánh c 9 thành trong s 9 thành đáng l phải đánh, th́ c̣n bao nhiêu quân nhân Thiết Đột được phong ch Trí T????

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *