Bài Xưa 34 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

*

Cùng các bạn đọc TrangNhà LêAnhChí và Trang Nhà Kiến Tánh,

Từ năm 2010, tôi không có trả lời điện thư của độc giả. Bởi v́

a) tuổi già

b) sức khỏe kém

c) bận bịu v́ cuộc sống

d) chỉ đánh máy bài vở cho 2 Trang Nhà là đă hết th́ giờ ...

Trong kỳ cập nhật tới, tôi sẽ có bài viết đầy đủ hơn về việc này, về mục đích của 2 Trang Nhà và chiều hướng tương lai của 2 Trang Nhà

                                    LêAnhChí

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 5-2013

 

Cập nhật tháng 5-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

103)        Áo dài                   

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

( Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (năm 1416) ;   

_-Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) : NT không có phép phân thân và năm 1416, Nguyễn Trăi ở bên Tàu

_-Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

Tôi đă viết 2 loạt bài về vụ này :

a) Loạt bài Lỗi giang (3 bài) :

Trong Loạt bài Lỗi giang, tôi trưng ra những bằng chứng, sự kiện lịch sử, để đi đến kết luận rằng NT đă đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Đặc biệt là tôi đă đưa ra những lư luận về chiến trường Lỗi giang, cho sự kiện này.

b) Loạt bài Việt kiều (3 bài) :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu, căn cứ vào văn thơ của ông  và vào sự kiện vua quan nhà Hồ đều bị giải về Tàu .

Xem bài tổng hợp của 2 loạt bài này:

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

Bài này là tiếp nối của 7 bài trên, nhưng nhắm vào ‘Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai’ thay v́ ‘Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423’. Các số La Mă dùng trong bài này là tiếp tục của bài tổng hợp kể trên.)

 

215)               Do công trận nên Hầu-tước !

( Bài này nói về một định luật ṇng cốt ở các triều đại nước ta và Tàu (nhất là, thời nhà Lê ta), đó là :

Do công trận nên Hầu-tước !

định luật này đi đôi với sự kiện : Được phong Hầu-tước là công thành danh toại !

Có thuộc nằm ḷng định luật này, th́ mới hiểu cơ cấu triều chính và quyền bính, quyền chánh thời xưa ... )

 

216)               Trong hai bài thơ mới t́m được ‘của’ Nguyễn Trăi có một bài là hoàn toàn bịa đặt,  bịa đặt bởi họ Đinh  _-một họ Đinh khác với ḍng dơi của Đinh Liệt

(Thời gian gần đây, trên Internet, có xuất hiện hai bài thơ mới t́m được ‘‘của’’ Nguyễn Trăi : rất dễ chứng minh rằng một trong hai bài thơ là hoàn toàn bịa đặt, đó là bài xuất phát từ Ngọc phả họ Đinh, Ngọc phả họ Đinh th́ có thể có nhiều giả mạo, v́ Ngọc phả đă bị ăn cắp hơn 200 năm về trước và bị thất lạc ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Vua Lê Thái Tổ

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

 

b)  Mục Lục Thơ Nụ cười

 

69)         Nụ cười 2                     71)         Nụ cười 3

72)        Nụ cười 4                     75)         Nụ cười 5

76)         Nụ cười 6                     78)         Nụ cười 7

79)         Nụ cười 8     

82)         Nụ cười 9      (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ)

84)         Nụ cười 11           86)         Nụ cười 12              

87)         Nụ cười 13           88)         Nụ cười 14

89)         Nụ cười 15

91)         Nụ cười 16           (Nụ cười ngạo thế)

92)         Nụ cười 17           (Nụ cười điềm nhiên)

93)         Nụ cười 18           (Nụ cười Lan Hoàng Hậu)

94)         Nụ cười 19           (Nụ cười Vu Sơn)

96)         Nụ cười 20           (Nụ cười hàm tiếu)

97)         Nụ cười 21           (Nụ cười Hạo nhiên)

99)         Nụ cười 22           (Nụ cười Châu Á)

100)        Nụ cười 23           (Nụ cười khuyến khích)

101)        Nụ cười 1      (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

102)        Nụ cười 24           (Nụ cười xuân)

 

c) Vua Lê

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

110)        Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

              ( Ngọc Hân công chúa nói với chồng : ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Áo dài : lục bát, 9 câu              

              Áo dài áo lượt áo là

Áo như kín hở, la đà áo bay ...

 

b) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

IIL) Nguyễn Trăi đầu quân ở Lỗi giang, là một điều chắc chắn

IL) Cho đến năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ

L) Tóm lược Loạt bài Lỗi giang

LI) Tóm lược Loạt bài Việt Kiều

LII) Trần Trăi , chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai

LIII) Chữ công thần Suy Trung

LIV) Nguyễn Trăi được Vua Lê Thái Tông gia phong Chữ ‘Á Đại-trí-tự’

LV) Nguyễn Trăi không hề nói rằng ông có dự hội thề Lũng Nhai, trong văn thơ của ông

 

c) Do công trận nên Hầu-tước !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Được phong Hầu-tước là công thành danh toại ! (từ thời nhà Hán)

II) Vũ Vương phong Công-tước Hầu-tước cho các công thần

III) Hạng Vũ phong Vương-tước cho công thần

IV) Văn nhân rất hiếm khi nào được phong Hầu-tước

V) Khương Duy được phong Hầu-tước, Tưởng Uyển không được

VI) Quan Vũ, Trương Phi được phong Hầu-tước, sau khi Lưu Huyền Đức chiếm Ích Châu

VII) Nhà Lê : Do công trận nên Hầu-tước !

VIII) Nhà Lê : Sự trọng đăi công thần và sự trọng đăi hiền tài

IX) Nhà Lê : có một số thế gia vọng tộc, văn vơ toàn tài, được phong Hầu-tước !

 

d) Trong hai bài thơ mới t́m được ‘của’ Nguyễn Trăi có một bài là hoàn toàn bịa đặt,  bịa đặt bởi họ Đinh  _-một họ Đinh khác với ḍng dơi của Đinh Liệt

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Ngọc phả họ Đinh : có nhiều giả mạo, v́ đă bị ăn cắp và bị thất lạc

II) Bài thơ mừng của Đinh Liệt : giả mạo !

III) Bài Phúc đáp Đại Đô đốc Đinh công giả mạo !

IV) T́nh thân giữa Đinh Liệt và Nguyễn Trăi : có thể là giả mạo

V) Bài thứ hai Ngự chế Tao ngộ thi, phụng hoạ, lấy từ gia phả họ Nguyễn : thật

 

*

===

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 4-2013

 

Cập nhật tháng 4-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

101)        Nụ cười 1             (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

102)        Nụ cười 24           (Nụ cười xuân)

                     Mục Lục Thơ xuân Tết

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

( Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 4   ; Trần Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhảy xuống sông )

( Bài này xác định rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch từ những hành động mưu phản rơ ràng của TNH, từ trước khi bị bắt đến khi ‘Hoàng thiên’ đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn ; là tiếp nối của loạt bài ‘Kế Kim thiền thoát xác của Trần Nguyên Hăn’. Sau đó , bài này diễn tả những ǵ Trần Nguyên Hăn đă làm sau khi nhảy xuống sông ... )

 

212) B́nh luận Tam Quốc và sử nhà Lê:   Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;           Luân lư của hai câu chuyện

( Bài này b́nh luận về những lời b́nh luận sai lầm, quái đản của LQT và của các ‘sử gia’ hiện đại về 2 sự kiện : a) Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ,  b) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức . Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều được xem là lương tướng hiền thần ; nhưng Gia Cát Lượng chẳng phải là lương tướng hiền thần và Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch. Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều khấn Trời, và Trời không chấp nhận lời khấn của họ ... )

 

213)               Tể tướng Phạm Vấn , năm 1435, viết biểu tạ ơn sắc phong của vua Minh _-Vua Lê Thái Tông không thèm trả lời sắc phong này !

 

( Bài này diễn tả một chi tiết lịch sử khá thú vị : Năm 1435, vua Lê Thái Tông, lúc ấy mới 13 tuổi,  không thèm trả lời sắc phong của vua Minh, vua nhờ Tể tướng Phạm Vấn trả lời thay ; Bài này cũng xác định lại điều mà tôi đă lập đi lập lại nhiều lần : Đời Vua Lê Thái Tổ và đầu đời vua Lê Thái Tông, Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát ... )

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

*

a) Phá án Lệ Chi Viên

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

b) Giải đáp nghi án:

15)         Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , danh tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau

124)    Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4     ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

c) một số đề tài quan trọng  :

             Mục Lục ‘Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

d) những bài được đọc nhiều nhất  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nụ cười 1: thất ngôn, 4 câu :

(Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

              Nụ cười như nở hoa tồn tại ...

 

b) Nụ cười 24: thất ngôn, 4 câu :

 (Nụ cười xuân)

              Nụ cười , cười nụ , hoa mai nụ ...

 

c) Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

( Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 4   ; Trần Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhảy xuống sông )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

XX) Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

XXI) Bế Khắc Thiệu chưa động binh, Trần Nguyên Hăn đành dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’

XXII) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

XXIII) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

XXIV) Trần Nguyên Hăn ếm mả Tổ họ Lê ở Lam Sơn ?

XXV) Trần Nguyên Hăn và nhà Minh

XXVI) TNH lập thêm một mái gia đ́nh ở Nghệ An ?

XXVII) Cuối năm 1431, Trần Nguyên Hăn cùng Bế Khắc Thiệu làm phản ở Thái Nguyên

 

d) Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;          Luân lư của hai câu chuyện

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ, Lược truyện 

II) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức , Lược truyện 

III) Ngụy Diên không hề đạp tắt ngọn đèn chủ

IV) Gia Cát Lượng không biết mệnh trời, số trời

V) Gia Cát Lượng chẳng nhân nghĩa, chẳng phải là lương tướng hiền thần

VI) Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

VII) Luân lư 1 của hai câu chuyện : những lời b́nh luận sai lầm, quái đản

VIII) Lời khấn Trời của Gia Cát Lượng : không thành thực

IX) Lời khấn Trời của Trần Nguyên Hăn : Trần Nguyên Hăn thiệt to gan !

X) Lời dạy của Đức Như Lai

XI) Luân lư 2 của hai câu chuyện : nhớ Lời dạy của Đức Như Lai và  phải tự ḿnh suy xét, căn cứ vào sự kiện

 

e) Tể tướng Phạm Vấn , năm 1435, viết biểu tạ ơn sắc phong của vua Minh _-Vua Lê Thái Tông không thèm trả lời sắc phong này !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Năm 1435, vua Minh sắc phong vua Lê Thái Tông làm  Quyền thự An Nam Quốc sự

II) Vua Lê Thái Tông không thèm trả lời sắc phong này , vua nhờ Tể tướng Phạm Vấn trả lời

III) (Năm 1437, vua Minh sắc phong vua Lê Thái Tông làm  An Nam Quốc vương)

IV) Xác định : măi đến năm 1437, vua Minh mới sắc phong vua Lê làm  An Nam Quốc vương

V) Xác định lại thêm lần nữa: Đời Vua Lê Thái Tổ , đầu đời vua Lê Thái Tông, Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát

 

*

=-=-=-=-

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  đầu năm Quí Tị

 

Cùng các độc giả thân mến,

Giống như trường hợp của Trang Nhà Kiến Tánh : Từ ngày 1-11-2012, tôi không vào được Server của Trang Nhà LêAnhChí. Cơ quan hosting của Trang Nhà đổi hệ thống cai quản Server và đổi disk ; từ đó hệ thống cai quản hồ sơ html không chạy (đúng) được. Việc này làm tôi mất rất nhiều th́ giờ mà không cập nhật được, cuối cùng tôi quyết định đổi cơ quan hosting , lại mất thêm nhiều th́ giờ để : t́m cơ quan hosting mới, chuyển hồ sơ html vv...

Hôm nay làm  cp nht đầu năm Quí Tị (tháng 3-2013) , nhẩy qua mấy tháng (từ tháng 12-12 đến tháng 2-2013).

Chúc các độc giả một năm may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc

                            Lê Anh Chí

 

 

Cập nhật đầu năm Quí Tị (tháng 3-2013) :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

98)         Chúc Tết 4            (năm mới cười t́nh)

99)         Nụ cười 22           (Nụ cười Châu Á)

100)        Nụ cười 23           (Nụ cười khuyến khích)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

207)        B́nh luận Tam Quốc : Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

(Bài trước tôi đă đưa ra những lư do chứng tỏ rằng Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo ; chính yếu là a) Hệ thống thám tử của Gia Cát Lượng chẳng thể dở đến mức 15 vạn quân địch đến sát nách mới biết  b) Sự thực th́ Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung  c) TMY không hề sợ bị mai phục 4 mặt, mà bỏ chạy (Chính ra nếu GCL đă mai phục 4 mặt mà TMY bỏ chạy hấp tấp như vậy là trúng kế).

Bài này trưng ra Bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

 

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính : giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn. Khi nói đến t́nh bạn của một ông vua , người ta thường nói đến t́nh bạn giữa (vua) Hán Quang Vũ  và Nghiêm Tử Lăng ; nhưng Nghiêm Tử Lăng không chịu, không hề làm quan . T́nh bạn tốt đẹp giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận th́ khác : a) Ông Nguyễn Thận sát cánh cùng lo cứu nước với vua ta          b) Ông Nguyễn Thận làm quan trải ba triều Vua Lê Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông và    c) Ông Nguyễn Thận  làm B́nh chương (tức tể tướng) đời Vua Lê Nhân Tông. C̣n t́nh bạn giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn là t́nh bạn tốt đẹp giữa hai nhân vật quan trọng nhất triều đ́nh Đông Ngô ...)

 

209)       Đinh Tiên Hoàng là vua anh hùng nhưng nhà Đinh có việc làm thất nhân tâm

( Bài này viết về nhà Đinh, là bài thứ hai trong loạt bài nhận định về các triều đại nước ta, xem triều đại nào có chính sách cai trị tốt đẹp ; tôi đưa ra đây một xác định hiển nhiên : nhà Đinh có việc làm tàn nhẫn, thất nhân tâm (nhưng các sử gia hiện đại đều không chê bai vua Đinh ! Lư do là Trần Trọng Kim đă phê b́nh rất nhẹ nhàng việc làm này, xem như là đúng là phải) ; chính v́ nhà Đinh có việc làm tàn nhẫn này Thập đạo tướng quân Lê Hoàn mới được quân tướng bầu lên làm vua.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn băng hà và nước ta có loạn 12 sứ quân. Ông Đinh Bộ Lĩnh theo S-quân Trn Minh-công và trở thành con rể của Trần Minh Công. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh lên cầm quyền (Trần Minh Công không có con trai nối dơi), đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ thêm binh lính, chống nhà Ngô và các sứ quân khác ... )

 

210)       ‘‘... Tối t́m Trường Khanh, Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh ...’’(Kiều) ,   Ai là danh sĩ Trường Khanh ?

( ... Dập d́u lá gió cành chim
Sớm đưa Tống Ngọc, tối t́m Trường Khanh
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh
Giật ḿnh ḿnh lại thương ḿnh xót xa ...
Bài này đưa ra câu trả lời cho câu hỏi : Ai là danh sĩ Trường Khanh ? sau đó, phân tích 12 câu tả cảnh tả t́nh ướt át, về sự việc nàng Kiều phải tiếp khách. Một kết luận là : Kiều là đ... hạng sang ! Kiều là kỹ nữ cao cấp, kỹ nữ hạng nhất, kỹ nữ hạng ưu ! ( !!!) ... )

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

*

a) Mục Lục Thơ xuân Tết

13)         Chúc Tết               (năm mới nhoẻn cười)

14)         Chúc xuân

38)         Mừng xuân           (năm mới đón mời)

60)         Chúc Tết 2            ( năm mới ḥa hài)

67)         Hoa Vạn Xuân

74)         Chúc Tết 3            (năm mới như cười)

 

b) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

164)        Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 11

              ( [L] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

 

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

 

192) B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:       Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

      

 

c) Chức vị ,Danh chức nhà Lê và nhà Trần :

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

d) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

 

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

 

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Chúc Tết 4 : lục bát,  8 câu    

(năm mới cười t́nh)

              Một là một Tết hay hên

       Hai là Phúc Lộc được xênh xang hoài ...

 

b) Nụ cười 22: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười Châu Á gây ganh tị ...

 

c) Nụ cười 23: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười phấn đấu đời hoa lệ ...

 

d) Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

Dàn Bài :

XII) Tóm lược bài trước

XIII) Kế sách của Trọng Đạt Tư Mă Ư

XIV) Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng 

XV) Thời điểm : Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh (và được Ngụy Diên cứu thoát)

XVI) Ngụy Diên , Vương B́nh, Cao Tường vẫn cố gắng chiến đấu

XVII) Bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu

XVIII) Nhắc lại : Quân đội các tướng Thục đều có hao tổn

XIX) Gia Cát Lượng về Hán Trung trước Mă Thốc, Vương B́nh

XX) Tư Mă Ư không hề đến đánh Tây thành mà vẫn đóng quân ở khu chiến Nhai Đ́nh sai các tướng chận đường rút lui của tướng Thục

 

e) T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Lưu Bang (Hán Cao Tổ)  và Lư Quán : Lưu Bang  hủy bỏ t́nh bạn lúc tuổi già

II) T́nh bạn giữa Hán Quang Vũ  và Nghiêm Tử Lăng

 

[A] T́nh bạn giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

III) Lỗ Tử Kính vừa là bạn thân vừa là ân nhân của Chu Công Cẩn

IV) Chu Công Cẩn tiến cử Lỗ Tử Kính

V) Chu Công Cẩn được kể như là anh của Ngô Hầu ; c̣n Lỗ Tử Kính  là Y Doăn, Chu Công, Khương Tử Nha của Đông Ngô 

VI) T́nh bạn tốt đẹp giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

 

[B] T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận

VII) Ông Nguyễn Thận là bạn keo sơn với Vua Lê Thái Tổ

VIII) Vua Lê Thái Tổ và Ông Nguyễn Thận sát cánh cùng lo cứu nước

IX) Ông Nguyễn Thận làm quan trải ba triều Vua Lê Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông

X) Ông Nguyễn Thận  làm B́nh chương đời Vua Lê Nhân Tông

XI) T́nh bạn tốt đẹp giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận

 

g) Đinh Tiên Hoàng là vua anh hùng nhưng nhà Đinh có việc làm thất nhân tâm

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Thân thế Đinh Tiên Hoàng

II) Vn-thng-vương lên ngôi Hoàng-đế (968) : Đại Cồ Việt , kinh đô Hoa Lư

III) Thông hiếu vi Tng-triu, lập năm hoàng hậu

IV) Mẹ Ngô Nhật Khánh làm hoàng hậu , anh Ngô Xương Xí làm Khuông Việt đại sư

V) Nhà Đinh có 50 vạn quân (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  chép là 1 triệu)

VI) Đinh Tiên Hoàng có việc làm tàn nhẫn _-thất nhân tâm

VII) Nam-vit-vương Lin giết em là Hng Lang : Tội lớn

VIII) Đinh Tiên Hoàng bị hành thích

IX) Đinh Phế-đế : Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được quân tướng bầu lên làm vua

 

h) ‘‘... Tối t́m Trường Khanh, Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh ...’’(Kiều) , Ai là danh sĩ Trường Khanh ?

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Vài vần thơ Kiều

II) Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh. Giật ḿnh ḿnh lại thương ḿnh xót xa

III) Ai là danh sĩ Trường Khanh ? Câu trả lời căn cứ vào một đoạn văn của Ưu đàm Hoa

IV) Tống Ngọc và Trường Khanh

V) Mưa Sở và mây Tần

VI) Bướm lả ong lơi, say đầy tháng, cười suốt đêm, ... bướm chán ong chường

VII) Giật ḿnh ḿnh lại thương ḿnh xót xa

 

*

=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >           Bài Xưa 33

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *