Lệ Chi viên Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L 11

( [L] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[L] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông

XXXXXVI) Vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở thành Chí Linh: minh quân

XXXXXVII) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược == > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc !

XXXXXVIII) ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên (1479) và ĐVSKTT nhà Trịnh (1697)

XXXXXIX) Thân thế Ngô Sĩ Liên: thần tử của Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

XXXXXX) Ngô Sĩ Liên được ‘ân điển’ của Vua Lê Thái Tông

XXXXXXI) Sử quan được nói thẳng nhưng không được nói lời hỗn xược, khi quân

XXXXXXII) ĐVSKTT:‘[Vua] bèn cợt nhă với thị’   : Không bao giờ Ngô Sĩ Liên lại viết một câu đểu cáng , ma cô như vậy  ! Không bao giờ !

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Lần đầu tiên đọc ĐVSKTT, đến đoạn văn Lệ Chi Viên, tôi đă cảm thấy ḷng bất an, có điều bất ổn ; điều ǵ bất ổn ? _-đó là, Vua Lê Thái Tông băng hà lúc đi duyệt binh ở thành Chí Linh, mà đi duyệt binh là dấu hiệu của minh quân (c̣n hôn quân đam mê tửu sắc th́ ở riết trong vườn Thượng Uyển, âu yếm các mỹ nữ thơm như múi mít) ...

Bài viết này trở lại những điều vu khống Vua Lê Thái Tông của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh ; và làm sao nhận ra những điều vu khống này ...

 

Các bài trước:

bài 1:

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

Bài 2 đến bài 9 : Xem

ml)        Mục Lục Phá án Lê Chi viên

Dàn Bài 10:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

XXXXXI) Vua Lê Nhân Tông đại xá ; hai trường hợp

XXXXXII) Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần

XXXXXIII)Chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông == > ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan

XXXXXIV)Phân biệt ‘tập ấm làm quan’ (nhà Lê) và thế nghiệp làm Lạc Tướng (nhà Hùng)

XXXXXV) Vua Lê Thánh Tông cấp cho Nguyễn Anh Vũ 100 mẫu ruộng

 

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TKNX = Trịnh Kh, Nguyễn , Th

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

TlV = TLV = Tống Lệnh Vọng

 

LLQ = Lạc Long Quân

HV = Hùng Vương

LT = Lạc Tướng

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

[L] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông

XXXXXVI) Vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở thành Chí Linh: minh quân

 

Vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở thành Chí Linh và băng hà, (v́ vua đến chơi nhà Nguyễn Trăi ở Côn Sơn, bị trúng độc, khi thuyền ngự về đến LcV th́ vua trở bịnh nặng, rất nặng, rồi băng)

Vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở thành Chí Linh: đi duyệt binh là dấu hiệu của minh quân. Tại sao vậy ?

Người ta thường nói ‘nuôi lính ba năm , dùng có một ngày’. Nhưng chẳng phải nuôi lính thế nào th́ nuôi , mà bậc  minh quân, bậc  nhân quân phải thường hay gặp chúng quân, phủ dụ chúng quân _-có thể cùng ăn cơm một ngày với chúng quân, chứng tỏ ḷng ưu ái của đấng quân vương !

Có thế th́ quân tướng mới nức ḷng nở dạ chiến đấu cho đức vua, cho xứ sở !

Quả vậy ! Lịch sử có chép rằng có lần Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê đi dẹp loạn, chỉ nhóang một cái là thắng trận, ca khúc khải hoàn ...

 

 

XXXXXVII) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược == > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc !

 

Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược , lúc c̣n niên thiếu đă ngự giá thân chinh đánh đông dẹp bắc. Cái hùng tài đại lược này phải kể :

_-50% là tài năng của các vơ tướng công thần mà vua Lê Thái Tổ để lại (hầu hết các vơ tướng công thần của vua Lê Thái Tổ đều có tài thao lược, đó là v́ suốt 10 năm chiến đấu, trước mỗi trận đánh, vua ta đều giảng mưu kế, chiến thuật cho các vơ tướng)

_-50% là tài năng vua Lê Thái Tông; vua cũng phải có tài , chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn : đang lúc chiến đấu gay go, Cảnh Thịnh quay ngựa chạy dài, thế là nhà Tây Sơn thất bại thảm thương !

 

Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược . Điều này chứng tỏ rằng Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc ! Việc hùng tài đại lược hoàn toàn đối chọi với sự đam mê tửu sắc, hoàn toàn đối chọi với việc ở riết trong hoàng cung, âu yếm các mỹ nữ thơm như múi mít ...

 

Ví dụ điển h́nh là Trần Hậu Chúa. Nhà Trần bên Tàu chỉ truyền được hai đời, Trần Hậu Chúa đam mê tửu sắc, nổi tiếng với khúc hát Hậu Đ́nh Hoa. Khi giặc đánh vào kinh thành , Trần Hậu Chúa vẫn c̣n âu yếm các mỹ nữ trong hoàng cung  ; giặc đánh vào trong hoàng cung, vua mới hay, dắt các mỹ nữ t́m đường trốn chạy ...

 

 

XXXXXVIII) ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên (1479) và ĐVSKTT nhà Trịnh (1697)

 

Nhắc lại rằng :

       ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên viết xong vào năm 1479, không xuất bản, chỉ có hai bản chép tay, để ở Quốc Sử Quán nhà Lê. Khi nhà Mạc cướp ngôi, th́ tùy tiện chốp lấy và sửa đổi hai bản chép tay này

       ĐVSKTT hiện đang lưu hành là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê , in ra vào năm 1697, ‘biên soạn’ bởi nhóm Lê Hi 13 người dưới sự chỉ huy của Trịnh Căn (chúa Trịnh). Cần nói rằng nhóm Lê Hi 13 người chẳng có ai là sử thần !!!

 

 

XXXXXIX) Thân thế Ngô Sĩ Liên: thần tử của Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

Thân thế Ngô Sĩ Liên:

       thọ 99 tuổi, không rơ năm sinh, năm mất

       có gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, nhưng không có đủ công lao để thành công thần của vua Lê Thái Tổ

       năm 1442 (năm Lê Thái Tông băng hà) ứng thi và đậu Tiến sĩ

Xem thế, NsL là thần tử của Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

 

XXXXXX) Ngô Sĩ Liên được ‘ân điển’ của Vua Lê Thái Tông

 

Ngày xưa các sĩ tử , khi trúng tuyển kỳ thi Hội, th́ sẽ là Tiến sĩ. Nhưng trước khi được gọi là Tiến sĩ, phải qua kỳ thi Đ́nh, do chính vua chấm điểm (và xếp hạng)

Các nhà nho xưa rất coi trọng các v́ vua đă ban bằng Tiến sĩ cho ḿnh, xem đó là ‘ân điển’ của vua.

Ngô Sĩ Liên được ‘ân điển’ của Vua Lê Thái Tông

 

 

XXXXXXI) Sử quan được nói thẳng nhưng không được nói lời hỗn xược, khi quân

 

Cần nói rằng

       Sử quan được nói thẳng nhưng không được nói lời hỗn xược, khi quân

Đây là điều hiển nhiên _-xă hội Khổng Mạnh th́ phải vậy !

Đây cũng là một lư do tôi nhận ra những lời vu khống các vua Lê của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh : một số lời vu khống này là lời hỗn xược, khi quân, có một số lời vu khống là đại nghịch vô đạo  !

 

 

XXXXXXII) ĐVSKTT: ‘[Vua] bèn cợt nhă với thị’  ; Không bao giờ Ngô Sĩ Liên lại viết một câu đểu cáng , ma cô như vậy  ! Không bao giờ !

 

ĐVSKTT có câu:‘[Vua] bèn cợt nhă với thị’ (‘Thị Lộ’)

Lời bàn :

1) Câu này diễn tả vua là kẻ đá cá lăn dưa, đểu cáng , ma cô

2) Chính người viết câu này thật ra là kẻ đá cá lăn dưa, đểu cáng , ma cô

3) Không bao giờ Ngô Sĩ Liên lại viết một câu đểu cáng , ma cô như vậy ! Không bao giờ !Nhất là, Ngô Sĩ Liên được ‘ân điển’ của Vua Lê Thái Tông, kính ngưỡng v́ vua đă ban bằng Tiến sĩ cho ḿnh

4) Không bao giờ Ngô Sĩ Liên lại viết một câu hỗn xược, khi quân như vậy

5) Câu này chính ra là thừa, nếu có chuyện dan díu của vua với Thị Lộ. Nếu có chuyện dan díu đó, th́ sử thần chỉ viết đại khái như sau :

       vua có tư thông với Nguyễn Thị Lộ, là vợ ba của Nguyễn Trăi

Thế thôi !

Và chẳng có biết bao câu khác , diễn tả (tả chân) cái ‘sự kiện’ xấu xa

(Nhắc lại: Vua Lê Thái Tông không hề dan díu với LnHs Nguyễn Thị Lộ.)

                                  (C̣n Tiếp)

       // viết xong vào tháng 10-2010  , sẽ đăng đầu tháng 11-2010  //

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *