Hoa Vạn Xuân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Lại thấy thềm vườn rạng rỡ hoa,

       Mùa xuân đă nở, nở la đà

       Mùa xuân đă nở, thềm xuân thắm

       Ai chọn xuân về, đất nước ta  ?

**

**

             Lại một xuân về, lớp lớp hoa

             Mùa xuân nở vội, vội nhung là

             Mùa xuân bỗng chốc xuân e ấp

             Vạn đại Xuân về, Xuân của ta  !

**

**

       Trời trải Xuân về, khóm khóm hoa

       Hàng hàng lớp lớp, Vạn Xuân nhà

       Hàng hàng lớp lớp, xuân xuân đóa

       Vạn Vạn Xuân c̣n  : đất nước ta  !

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *