Mừng xuân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Một là mưa thuận gió ḥa

       Trăm năm cuộc thế, Ta Bà khéo tươi

*

             Hai là ái ngữ muôn lời

       Quanh năm suốt tháng vợi vời tâm đăng

*

             Ba là trẻ măi như . . . trăng

       Bốn là phúc lộc như rằng, rằng vui

*

             Năm là năm mới đón mời

       Thênh thang muôn nẻo, vạn nơi diễm ḷng !

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *