Bài Xưa 19 Trang Nhà LêAnhChí

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 12-2009

 

Cập nhật đầu tháng 12-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

57)         Sầu Đông 1

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

130)       Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă gi thuyền vua lại, m Bạch???

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài  ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă       Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2         ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ     (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

68)         Gió mùa xuân là gió . . . đông

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

Thơ   :        Đường Gặp Gỡ  ;      Chiều hôm trước  ; Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;      Bài thơ thứ  ;        Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ;         Ngọa Thần Long 7  ;     Sắc Thu  ;      Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;  ;         Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ;     

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sầu Đông 1 :ngũ ngôn, thơ cổ phong, trường thiên, 16 câu :

             Đem hết một mùa đông

             Tạo bài thơ sầu mộng

             Sầu hết cả thu đông

             Trời xanh cười lồng lộng . . .

 

 

b) Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6. Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă gi thuyền vua lại, m Bạch Sư ???

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

D) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Ai đă gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại, m Bạch Sư ???

XXIX) Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

XXX) Nếu Vua Lê Thái Tông bị trúng độc, th́ vua bị trúng độc bởi thức ăn nào ? Tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn như thế ?

XXXI) Nếu Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, th́ ai đầu độc vua ?

XXXII) Điểm khả nghi trong vụ án Nguyễn Trăi

XXXIII) Vua Lê Thái Tông đă trở bịnh nặng lúc thuyền ng b dừng lại, m Bạch

XXXIV) Gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại  :  bọn buôn thần bán thánh hay kẻ đă đầu độc vua ???

                                  (C̣n tiếp)

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi.

Hiện nay ta chỉ có một bằng chứng rằng

       vua Thái Tông đi tuần v miền đông, ‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất

ch với s kiện độc nhất này, không th bằng chứng khác, th́

       Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

Bài viết này tiếp tục phân tích vụ án Nguyễn Trăi và  nêu ra một điểm khả nghi lớn lao trong vụ án Nguyễn Trăi, đó là

       thuyền vua Lê Thái Tông b dừng lại một thời gian , m Bạch

Đáng l ra ( l) minh quân Lê Thái Tông, vị vua trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, không băng hà, nếu thuyền ng không b dừng lại một thời gian , m Bạch Sư . Thương thay ! ...

 

 

c) Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn    (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tổ mở 4 kỳ thi tiến-sĩ văn

II) Mục đích của khoa cử, theo thánh vương hiền triết

A) Kỳ thi B́nh Định 9 (1426)

III) Đào Công Soạn

       1) Lược s

       2) tiếnkhôi nguyên đầu tiên của nhà

       3) nhà ngoại giao lỗi lạc đầu tiên của nhà

       4) Thượng thư, Nhập nội đại hành khiển

       5)Nhập thịKinh Diên

       6) 4 triều vua

       7) Tác phẩm

       8) so sánh chức tước với Nguyễn Trăi

                    (C̣n tiếp)

 

Vua Lê Thái Tổ , bản chất văn vơ thánh thần, đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn ! Sao lại có thể được vậy, trong khi vua ta chỉ ở ngôi có 6 năm và giới hạn ngắn nhất ngày xưa giữa 2 kỳ thi tiến-sĩ là 3 năm   ?

Số là, niên hiệu Thuận Thiên (1428), cứ 2 năm Vua Lê Thái Tổ mở 1 kỳ thi tiến-sĩ văn ; ở ngôi có 6 năm có 3 kỳ thi tiến-sĩ. Trước đó, năm 1426, dù đang chiến tranh nóng bỏng, vua ta vẫn mở được 1 kỳ thi tiến-sĩ !

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă giấu nhẹm 3 trong 4 kỳ thi này.

 

*

================

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 11-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 11-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

 

b) Họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh)

 

lg6)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự, tướng vơ, tiến-sĩ văn 4 (1600-_)

             ( Tiến sĩ đ danh khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (tiếp theo) )

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

128)       Tư Mă Nhương Thư và Tư Mă Tương Như

127)       Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Chính ra tôi biết rằng Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, đă lâu :một khi nhận định được rằng Vua Lê Thái Tông là minh quân th́ ta biết ngay rằng vua không hề dan díu với L nghi Học Nguyễn Th L _-minh quân của ta và Tàu không thông dâm với v của một ông quan nếu đă thông dâm với v của một ông quan th́ không bao gi lại được s quan xem minh quân.

Lâu nay , tôi không viết ǵ về vụ án Lệ Chi Viên, bởi v́ tôi thiếu một bằng chứng cụ thể, một bằng chứng không thể phủ nhận được, để thuyết phục người khác. Đến ngày 13/14 tháng 7 vừa qua, khi đọc lại ĐVSKTT, tôi bỗng thấy cái bằng chứng (không thể phủ nhận được) đó hiện ra, sừng sững :

       [vua] ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’, cho nên Trăi b tội ấy

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Có sự vu khống Vua Lê Thái Tông , đó là v́: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

Bài viết này tiếp tục bàn v những s kiện của v án Nguyễn Trăi, trong đó s kiện quan trọng: Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’ . . .)

 

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn xưa)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

15)         Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

2)           Luận Kiếm 2

 

Thơ   :   Ngày Một Ngày  ;       Đợi  ;     Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;         Mưa dài  ;      Cánh mơ  ;     Yêu  ; :          Trăng diễm  ;        Thu Tàn  ;     Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;      Cánh mơ  ;     Sắc Thu 2    ;        Sắc Thu  ;     Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;  ;     Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ;      Chiếc thư   ;

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

Dàn Bài :

I) Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ . . .

II) Dâm dục quá độ có thể làm cho ngồi không được ???

IV) Lê Ngọa Triều có dâm dục quá độ hay không ?

V) Tại sao ngồi không được mà lại có thể chinh phạt bốn phương???

VI) Lê Ngọa Triều bị bịnh ǵ ?

VII) ĐVSKTT : lư do vua Lê Ngọa Triều ngồi không được

VIII) Hai sai lầm của Trần Trọng Kim trong vụ này

 

b) Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự, tướng vơ, tiến-sĩ văn 4 (1600-_)

( Tiến sĩ đ danh khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (tiếp theo) )

Dàn Bài:

Dẫn nhập : Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

XX) Các chúa Trịnh đều miếu hiệu là ‘T’, trong khi các vua vẫn khiêm tốn là ‘Tông

XXI) Thần Tông thời chính thống Thần Tông thời Trung Hưng

XXII) Các vua Lê vun đắp ḷng nhân hậu . . .

XXIII) Nền thái b́nh ức muôn năm . . .

XXIV) Thi tiến-sĩ đă có từ thời Thành Chu

                    (C̣n Tiếp)

*

======

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào

       Bài Xưa 18

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

             Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *