Lệ Chi viên Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5, Nguyễn Trăi vô tội ???

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập 3: Hệ thống t́nh báo, gián điệp của vua Lê Thái Tổ rất lợi hại . . .

C) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua, Nguyễn Trăi vô tội ???

XXII) Các đại thần chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

XXIII) Chẳng có ai vu cáo Nguyễn Trăi

XXIV) Nếu Vua Lê Thái Tông không có di mệnh, th́ vẫn phải tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi

XXV) Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông

XXVI) Nguyễn Trăi không nằm trong tầm yêu thương của dân chúng

XXVII) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

XXVIII) Nguyễn Trăi vô tội ???

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Các bài trước (4) :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

 

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TKNX = Trịnh Kh, Nguyễn , Th

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Chính ra tôi biết rằng Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, đă lâu :một khi nhận định được rằng Vua Lê Thái Tông là minh quân th́ ta biết ngay rằng vua không hề dan díu với L nghi Học Nguyễn Th L _-minh quân của ta và Tàu không thông dâm với v của một ông quan nếu đă thông dâm với v của một ông quan th́ không bao gi lại được s quan xem minh quân.

Lâu nay , tôi không viết ǵ về vụ án Lệ Chi Viên, bởi v́ tôi thiếu một bằng chứng cụ thể, một bằng chứng không thể phủ nhận được, để thuyết phục người khác. Đến ngày 13/14 tháng 7 vừa qua, khi đọc lại ĐVSKTT, tôi bỗng thấy cái bằng chứng (không thể phủ nhận được) đó hiện ra sừng sững :

       [vua] ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’, cho nên Trăi b tội ấy

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Có sự vu khống Vua Lê Thái Tông , đó là v́: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

Bài viết này tiếp tục bàn v những s kiện của v án Nguyễn Trăi, trong đó s kiện quan trọng : Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’ . . .

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập 3: Hệ thống t́nh báo, gián điệp của vua Lê Thái Tổ rất lợi hại . . .

 

Tôi có dịp nói rằng hệ thống t́nh báo, gián điệp của vua Lê Thái Tổ rất lợi hại . Xem

       Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

Lúc Vua Lê Thái Tông băng hà , chỉ 9 năm sau vua Lê Thái Tổ, hệ thống thám tử của Lê Thái Tổ vẫn c̣n đó, rất lợi hại. Đó là một lư do tại sao ta có thể nói rằng các đại thần đă c t́nh nhân nhượng khi thi hành cái án tru di (tứ và ngũ phu nhân của NT trốn thoát, tam phu nhân là bà LnHs Nguyễn Thị Lộ hội trốn thoát).

(Sự thực là quân lực và hệ thống thám tử của vua Lê Thái Tổ, vẫn c̣n đó, rất lợi hại cho đến lúc đánh chiếm Chiêm Thành, thời Lê Thánh Tông)

 

 

C) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua, Nguyễn Trăi vô tội ???

 

XXII) Các đại thần chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

 

       vua đi tuần v miền đông, đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất,

cho nên các đại thần chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đă giết vua , đă đầu độc Vua Lê Thái Tông

 

S việc Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi,

_-Trịnh Kh, Nguyễn , Th th làm chứng

_-những người hầu cận vua c đoàn quân h giá đều th chứng thực

Tại sao ch một Vua Lê Thái Tông , c̣n Nguyễn Trăi, TKNX không bị trúng độc ?

Bởi :

_-ngày xưa, vua các b tôi không th ngồi ăn cùng bàn

_- th vua Lê Thái Tông đặc cách cho TKNX, NT cùng ngồi với vua ; nhưng h vẫn dùng những món ăn khác.

Tại sao Vua Lê Thái Tông bị trúng độc dễ dàng vậy? Bên Tây phương thời đó, thức ăn vua dùng đều có người nếm trước ; không biết , nước ta thời đó ra sao. Riêng trường hợp Vua Lê Thái Tông , th nói rằng vua tín nhiệm NT, nên thản nhiên ăn uống, không h nghi ngại ( th giải thích rằng a) Vua Lê Thái Tổ , lănh tụ nghĩa quân, đối đăi với các cận thần rất thân thiết   b) Vua Lê Thái Tông là vua thứ nh́ của triều đại, nên vẫn tiếp tục truyền thống này của vua cha (vả lại, Vua Lê Thái Tổ chỉ làm vua có 6 năm)

 

Như đă nói trên, hiện tại chúng ta thiếu mất một đoạn văn của NsL (b nhà Mạc đục b). NsL giải thích: Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi vào lúc nào, dùng thức ăn, thức uống , ra v bắt đầu thấy khó khi nào, v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh ra làm sao (nôn mửa ( ?) , đau bụng ( ?) vv,), rồi băng sau đó  ra sao  , trăn trối những . . . vv.

 

C̣n các đại thần, lúc ấy, th́ biết hết những điều trên h chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đă giết vua.

Cho nên h tuyên án tru di thi hành bản án rất nhanh chóng :

       Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8

       Ngày mồng 6 di th vua được đem v tới kinh, nửa đêm phát tang. (tức là, phát tang vào rạng ngày mồng 7)

       Ngày 12, các đại thần tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi. (Lúc ấy, vua mới 2 tuổi).

       Ngày 16, giết Hành khiển Nguyễn Trăi bắt tội đến c h.

(Vỏn vẹn ch ch 9 ngày t lúc phát tang đến lúc giết Hành khiển Nguyễn Trăi. Trong thời gian 9 ngày đó, c̣n bận rộn việc tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi.)

Ta th đoán rằng các đại thần tuyên án tru di Nguyễn Trăi, vào ngày 11 , trước khi tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi.

 

 

XXIII) Chẳng có ai vu cáo Nguyễn Trăi

 

s việc Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi rồi b bạo bệnh mất,

_-Trịnh Kh, Nguyễn , Th th làm chứng

_-những người hầu cận vua c đoàn quân h giá đều th chứng thực

Cho nên dĩ nhiên là chẳng có ai vu cáo Nguyễn Trăi

Những người binh vực Nguyễn Trăi thời nay tưởng lầm rằng ĐVSKTT vu cáo Nguyễn Trăi ; sự thực th́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư ,quốc sử của nhà Trịnh, vu cáo Vua Lê Thái Tông. Và muốn vu khống vua Lê Thái Tông là đam tửu sắc, ĐVSKTT,quốc sử của nhà Trịnh, đă không ngần ngại vu khống luôn Nguyễn Thị Lộ .

 

 

XXIV) Nếu Vua Lê Thái Tông không có di mệnh, th́ vẫn phải tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi

 

Hoàng t Bang đă được vua cha phong làm Hoàng thái t đă vài tháng

Cho nên,

       Nếu Vua Lê Thái Tông không có di mệnh, th́ vẫn phải tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi

 

 

XXV) Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông

 

Cần biết rằng người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông. Trong suốt 100 năm của nhà Lê chính thống, hai v́ vua được dân chúng yêu thương nhất, trong lịch sử , là vua Thái T, Thái Tông. Như được th hiện bởi các câu ca dao c̣n lại đến bây gi , viết ra đây 2 câu :

             Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn (đương thời là triều vua Thái T, Thái Tông) . . .

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

Một lư do tại sao các đại thần, lúc ấy, đă tuyên án tru di Nguyễn Trăi thi hành bản án rất nhanh chóng chínhVua Lê Thái Tông rất được dân chúng yêu thương và mọi người đều muốn trả thù cho vua !

(Những vụ án nổi tiếng ở Tây phương, thời hiện đại và cận đại , cũng nằm trong tâm lư quần chúng này : khi nạn nhân là người được ái m th́ tâm lư quần chúng là muốn giết ngay thủ phạm để trả thù , đôi khi quên mất rằng thủ phạm chính thức chưa chắc đă là thủ phạm !)

 

 

XXVI) Nguyễn Trăi không nằm trong tầm yêu thương của dân chúng

 

C̣n Nguyễn Trăi th́ sao ? Nguyễn Trăicông thần th 80-93 (t th 80 đến th 93), không nằm trong tầm yêu thương của dân chúng. Những người được ḷng yêu thương, ái m nhất của dân chúng, vào hai triều vua Thái T, Thái Tông,các ớng công thần, các anh hùng hào kiệt, bách chiến bách thắng   : Lưu Nhân Chú, Nguyễn Chích, Khôi, Trần Lựu, Văn An, Phạm Vấn, Đinh Liệt, Nguyễn Xí , Trịnh Khả. . . C̣n văn nhân th́ ít được ái m ; nếu ái m th́ ái m Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng (văn ban đệ nhất và đệ nhị công thần).

Nguyễn Trăi không nằm trong tầm yêu thương của dân chúng

Không những thế, Nguyễn Trăi là vong thần của nhà (giặc) H, lai lịch không tốt, quá kh không tốt, so với những văn nhân caonhư Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng th́ kém xa ; so với cả những tiến sĩ của nhà (giặc) H, như T Tấn th́ Nguyễn Trăi cũng kém hơn v khí tiết . . .

 

 

XXVII) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

 

       vua đi tuần v miền đông, đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất,

       người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông

       Nguyễn Trăi không nằm trong tầm yêu thương của dân chúng

 

cho nên hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua đều muốn tr thù cho v minh quân tr tuổi

(E rằng lúc b giải ra pháp trường , Nguyễn Trăi c̣n b dân chúng ph nh)

 

 

XXVIII) Nguyễn Trăi vô tội ???

 

Nay ta biết rằng

       Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

       (Trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, không hề có vụ án Lệ Chi Viên , không hề có chuyện ‘rắn báo oán’, không hề có chuyện yêu nữ Nguyễn Thị Lộ.)

Vấn đề lại phải đặt ra là

       Nguyễn Trăi vô tội ???

Bởi v́ Chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông không đủ chứng tỏ rằng  Nguyễn Trăi vô tội : Chiếu tẩy oan (sau sự ‘kiểm duyệt’ của nhà Mạc nhà Trịnh) không thấy có đưa ra bằng chứng rằng Nguyễn Trăi vô tội.

 

       Nguyễn Trăi vô tội hay có tội???

 

_-Khó ḷng mà trả lời được câu hỏi này, bởi v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ; c̣n những sách sử khác đă bị thiêu hủy (kể cả cuốn Dă Sử của Đăng Bính)

Ta nên nói rằng tội lỗi Trịnh Căn (chúa Trịnh) những tên tay sai của nhà Mạc nhà Trịnh đă sửa đổi, thêm bớt ĐVSKTT !

 

                                  (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *