Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ; _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

IV) Trần Nguyên Hăn không bị dèm pha

       1) Trần Nguyên Hăn đă từ quan

       2) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

       3) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       4) Những nịnh thần không thể biết hành vi của Trần Nguyên Hăn

       5) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

 

V) Phạm Văn Xảo không bị dèm pha

       1) Thời điểm sai trái

       2) Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu

       3) Những nịnh thần không thể biết hành vi của Phạm Văn Xảo

       4) Vua Lê Thái Tổ giết Phạm Văn Xảo trong lúc c̣n đánh Bế Khắc Thiệu

       5) Phạm Văn Xảo không được người đương thời trọng vọng

       6) Kẻ sửa đổi ĐVSKTT không thuộc sử !

 

V) Năm 1429, Vua Lê Thái Tổ chưa già yếu

VI) Lời vu khống lật lọng và thật đê tiện

__________________________________________

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

NT = Ông Nguyễn Trăi

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

PVX= Ông Phạm Văn Xảo

LNC = Ông Lưu Nhân Chú,

TK = Ông Trịnh Khả

 

Dàn Bài của bài trước:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ

II) Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi

       1) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu (Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu)

       2) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423. . .

       3) Nguyễn Trăi chỉ viết thư dụ hàng

       4) Nguyễn Trăi là vong thần của nhà (giặc) Hồ

       5) Nguyễn Trăi con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn

       6) Trước đó vài tháng, Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán

       7) Nguyễn Trăi nhắc đến việc b dèm pha, trong thơ văn . . .

       8) Không bắt tội Nguyễn Trăi , Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh và hoàn toàn không hề úy kỵ, không hề có ư giết hại công thần

III) Ém nhẹm việc Nguyễn Trăi b dèm pha, ĐVSKTT đă vu khống Vua Lê Thái Tổ

------------

 

 

Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ, khi người ta nói rằng Trần Nguyên Hăn bị bắt là v́ lời dèm pha ! Bởi v́ Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo. Do đó, đâu cần ǵ lời dèm pha ? Xem

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

Ngoài ra, trong cả hai vụ án Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo, những nịnh thần không thể biết hành vi của hai người Trần-Phạm này Những hành động mưu phản chỉ có thám tử của vua, Vua Lê Thái Tổ và các tể tướng biết được mà thôi.

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Cuốn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, hiện đang lưu hành, là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

và xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

 

IV) Trần Nguyên Hăn không bị dèm pha

 

Sự thực là , trước khi bị Vua Lê Thái Tổ bắt, Trần Nguyên Hăn không hề bị dèm pha . Có nhiều lư do:

 

1) Trần Nguyên Hăn đă từ quan

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn vào năm 1429, Trần Nguyên Hăn đă từ quan vào năm 1428. Chẳng có lư do để dèm pha Trần Nguyên Hăn.

 

2) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu , Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu. Trần Nguyên Hăn do đó chẳng phải là đối tượng để đố kỵ.

 

3) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

Trước những hành động của TNH, Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo. Do đó, đâu cần ǵ lời dèm pha ?

Xem

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

4) Những nịnh thần không thể biết hành vi của Trần Nguyên Hăn

Những nịnh thần không có đủ :

_tiền bạc, phương tiện

_quyền thế

để có thể biết hành vi của Trần Nguyên Hăn

Bọn nịnh thần không hề biết được những hành động mưu phản của Trần Nguyên Hăn, những hành động này chỉ có thám tử của vua, vua và các tể tướng biết được mà thôi. Sau khi vua ra lịnh bắt TNH, bọn họ mới biết những hành động này.

Xem bài viết

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

 

5) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

TNH là ḍng dơi Trần nguyên Đán và Trần Thúc Dao

_Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly.

_Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh (bị Giản Định Đế giết)

Giản Định Đế ( nhà Hậu Trần) giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu hơn 500 người.

Một lúc giết hơn 500 người, một người đa sát và tàn nhẫn như Giản Định Đế tất nhiên áp dụng phương pháp ‘nhổ cỏ nhổ tận gốc’ và ra lịnh truy sát ḍng dơi Trần nguyên Đán

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần ; do đó không được người đương thời trọng vọng _khác với điều ĐVSKTT, quyển 11 đă viết.

 

Ngoài ra, Trần Nguyên Hăn không được người đương thời trọng vọng v́ :

_chẳng phải là công thần

_chức vị thấp, thấp hơn cả Nguyễn Trăi

 

 

V) Phạm Văn Xảo không bị dèm pha

 

1) Thời điểm sai trái

Cần ghi nhớ niên lịch của 2 sự kiện :

_ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431

_ Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

2 sự kiện cách nhau gần 3 năm.

Nên nhớ rằng ở đây ( ĐVSKTT ,quyển 11) nhà Mạc muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ là nghe lời nịnh thần, nên đánh đồng 2 việc này vào chung một thời điểm (và ghép luôn cả việc phế Tư Tề (năm 1433) vào đó !) 

 

2) Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu

Cũng như Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu do đó chẳng phải là đối tượng để đố kỵ.

 

3) Những nịnh thần không thể biết hành vi của Phạm Văn Xảo

Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản. Lúc ấy, Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong , t́nh h́nh khá nghiêm trọng, vua ta phải đối xử quyết liệt và nhậm lẹ

Những nịnh thần không thể biết hành vi của Phạm Văn Xảo Những hành động mưu phản của PVX này chỉ có thám tử của vua, vua và các tể tướng biết được mà thôi.

 

4) Vua Lê Thái Tổ giết Phạm Văn Xảo trong lúc c̣n đánh Bế Khắc Thiệu

Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong , t́nh h́nh khá nghiêm trọng, vua ta phải đối xử quyết liệt và nhậm lẹ : giết Phạm Văn Xảo

Do đó, những nịnh thần không thể có th́ giờ để dèm pha

 

5) Phạm Văn Xảo không được người đương thời trọng vọng

Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn. Do đó, Phạm Văn Xảo không được người đương thời trọng vọng

 

Xem bài

76)        Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

             (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

78)         Phạm Văn Xảo chằng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

             (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

6) Kẻ sửa đổi ĐVSKTT không thuộc sử !

Kẻ sửa đổi ĐVSKTT không thuộc sử v́ đă đánh đồng vào một thời điểm, 3 sự kiện:

_ Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

_ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431

_ Vua Lê Thái Tổ phế Tư Tề (năm 1433)

 

V) Năm 1429, Vua Lê Thái Tổ chưa già yếu

 

Năm 1429, Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn , lúc ấy ngài chưa già yếu

Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản. Lúc ấy, Vua Lê Thái Tổ cũng chưa già yếu

Vua Lê Thái Tổ phế Tư Tề (năm 1433), lúc ấy ngài vẫn chưa già (mới 49 tuổi) ; rất có thể lúc ấy ngài đă yếu, đă bệnh tật.

 

 

VI) Lời vu khống lật lọng và thật đê tiện

 

Lời vu khống lật lọng, đê tiện mà chúng ta đang bàn luận, là lời vu khống đă tŕnh bày trong

       I) Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ

 

1) Tôi đă nói trong phần I) ở trên lư do sơ khởi tại sao đó là lời vu khống lật lọng và thật đê tiện :

_Ngô Sĩ Liên viết về ‘‘bọn Quốc Khí’’, với mục đích khen Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh :

       Vua Lê Thái Tổ rất anh minh, không nghe lời nịnh thần

       Vua lại c̣n dặn các quan đề pḥng bọn nịnh thần

_vậy mà ĐVSKTT đă lật lọng, nói rằng vua ta nghe lời nịnh thần.

_Kẻ sửa đổi ĐVSKTT đă đánh đồng vào một thời điểm, 3 sự kiện xảy ra vào 3 năm khác nhau:

       Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

       Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431

       Vua Lê Thái Tổ phế Tư Tề (năm 1433)

 

2)Từ phần II) , tôi đă tôi đă trưng ra nhiều lư do để đánh bại lời vu khống :

 

a) ===== ĐVSKTT (quyển 11) :

Trước kia, Thái T khi v già nhiều bệnh, lại thêm Quận Vương [Tư T] ngông cuồng, bậy b, vua th́ c̣n tr thơ, Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo đều công lao giúpớc, rất được người đương thời trọng vọng.

Nguyên Hăn lại là con cháu nhà Trần Văn Xảo cũng là người kinh l, lo rằng sau này h chí khác, nên bên ngoài th́ đối x theo l tiết hậu, nhưng trong ḷng lại rất ng vực hai người ====

 

Đọan văn trên SAI bét v́:

_Khi Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn (Năm 1429,) giết Phạm Văn Xảo (vào cuối năm 1431), ngài chưa già yếu. (Xem phần V)

_Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo không được người đương thời trọng vọng. Nhất là TNH, Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần. Chính ra , vua ta đă có độ lượng lớn lao khi thu dùng Trần Nguyên Hăn (vào năm 1423).

Ngoài ra, Trần Nguyên Hăn , Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc. (Phần IV và V)

 

b) ===== ĐVSKTT (quyển 11) :

Bọn Đinh Bang Bản, Quốc Khí, Tŕnh Hoành , Nguyễn Tông Chí, Đứcđón biết ư vua, dâng s mật, khuyên Thái T quyết ư giết đi. Nếu ai không vui, bọn Quốc Khí liền ch vào h bảo h đảng của hai nhà ấy, nên rất nhiều người b x t đi đày. Các quan đều s miệng bọn chúng không dám nói .=====

 

Đọan văn trên là lời vu khống khốn nạn, mất dạy của ĐVSKTT và là ‘nghề’ của ĐVSKTT: bọn nhà Mạc chuyên môn vu khống vua ta là giết nhiều người và chưa hề trưng ra tên người bị giết (v́ có ai bị giết v́ bị dèm pha đâu !). Triều đại Vua Lê Thái Tổ là triều nhân bản , luật pháp nghiêm minh , làm ǵ có chuyện chém giết tưới hột sen như một bạo chúa như thế. Ngay đến con cái TNH không hề bị sát hại, ngay đến Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết !!!

Sự thực th́,

       IV) Trần Nguyên Hăn không bị dèm pha

       V) Phạm Văn Xảo không bị dèm pha

 

c) và người bị dèm pha là Nguyễn Trăi

Xem phần

       II) Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi

Nguyễn Trăi chỉ bị dèm pha trong vụ án Trần Nguyên Hăn .C̣n khi Phạm Văn Xảo bị giết, th́ NT rất thung dung tự tại, Vua Lê Thái Tổ dẹp xong Đao Cát Hăn hồi kinh, NT có dâng 4 bài thơ , mừng vua thắng trận và an ủi vua rằng đời nào cũng có người phản nghịch . . .(Lúc ấy, Nguyễn Trăi đă được thăng làm Vinh Lộc đại phu)

 

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *