Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? -Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực

II) Nhà Mạc biết người ḿnh thích chuyện coi tướng và nông nổi cả tin

III) Coi tướng Vua Lê Tương Dực _câu chuyện

IV) Vua Lê Tương Dực bị coi tướng SAI, chắc chắn là SAI

V) Hy Tăng chẳng coi tướng như vậy hoặc Hy Tăng chẳng hề coi tướng

VI) Vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác , với mục đích . . .

VII) Nhà Mạc vu khống Vua Lê Tương Dực

VIII) Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực và Vua Lê Tương Dực bị vu khống tiếp

IX) Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực (tiếp theo)

__________________________________________

 

 

TDS = Trịnh Duy Sản

TDĐ = Trịnh Duy Đại

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

 

Bài này c̣n có một tựa đề nữa, là :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 6

do đó , tôi thêm ‘‘Quốc sử của nhà Trịnh 6’’, vào cuối tựa đề thứ nh́

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

       82)  Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

 

I) Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo giết vua Lê Tương Dực

 

Nhà Lê mất chẳng phải v́ vua Lê bạo ngược, mà là v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo giết vua Lê Tương Dực

Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo giết vua Lê Tương Dực v́ một thù oán cá nhân nhỏ nhoi, vậy mà ĐVSKTT kể chuyện này, chẳng kể tội TDS, lại có lời bàn chê bai vua Lê Tương Dực !!!!

Vua Lê Tương Dực vốn dĩ là một minh quân, th́nh ĺnh bị kết tội hoang dâm, Xác suất là tội hoang dâm này chỉ là do nhà Mạc vu khống. Tôi sẽ trở lại vấn đề ‘nhà Mạc vu khống’ này ở phần sau

       VII) Nhà Mạc vu khống Vua Lê Tương Dực

Vua Lê Tương Dực bị giết, triều đ́nh rối loạn, và sau đó Mạc Đăng Dung đă thừa nước đục thả câu

 

 

II) Nhà Mạc biết người ḿnh thích chuyện coi tướng và nông nổi cả tin

 

Người ḿnh thích chuyện coi tướng và nông nổi cả tin. Nhà Mạc biết vậy, nên dùng chuyện coi tướng, mà vu khống các vua Lê !

Do đó, chỉ có sử nhà Lê là các vua Lê bị coi tướng mà thôi !

Trước hết là vua Lê Thái Tổ bị coi tướng. Sau đó là Uy Mục, rồi đến vua Lê Tương Dực

 

 

III) Coi tướng Vua Lê Tương Dực _câu chuyện

 

Coi tướng Vua Lê Tương Dực _câu chuyện là như sau:

==== ĐVSKTT :

 Quư Dậu, [Hồng Thuận] năm thứ 5 [1513] , (Minh Chính Đức năm thứ 8)

. . . . Tháng giêng, ngày 26, nhà Minh sai chánh sứ là Hàn lâm viện biên tu Trạm Nhược Thuỷ, phó sứ là H́nh khoa hữu cấp sự trung Phan Hy Tăng sang sách phong vua làm An Nam Quốc Vương và ban cho một bộ áo mũ quan vơ bằng da, một bộ thường phục. Hy Tăng trông thấy vua, bảo Nhược Thuỷ rằng: "Quốc vương An Nam mặt th́ đẹp mà người lại lệch, tính háo dâm, là vua lợn, loạn vong sẽ không lâu đâu" ========

 

 

IV) Vua Lê Tương Dực bị coi tướng SAI, chắc chắn là SAI

 

Theo câu chuyện trên, Vua Lê Tương Dực bị Hy Tăng coi tướng :

       "Quốc vương An Nam mặt th́ đẹp mà người lại lệch, tính háo dâm, là vua lợn, loạn vong sẽ không lâu đâu"

Lời coi tướng này SAI, chắc chắn là SAI ; bởi lẽ dễ hiểu là ‘‘mặt th́ đẹp mà người lại lệch’’ th́ chẳng thể là tướng lợn :

       mặt đẹp th́ chẳng thể là tướng lợn

       mặt th́ đẹp mà người lại lệch’’ th́ chẳng thể là tướng lợn

C̣n ba điều :

       tính háo dâm

       là vua lợn

       loạn vong sẽ không lâu đâu

kể liền tù t́ trong một câu, là không hợp lư, là rất gượng ép, thấy như nhà Mạc đă tự liệt kê một lô điều vu khống

 

 

V) Hy Tăng chẳng coi tướng như vậy hoặc Hy Tăng chẳng hề coi tướng

 

Qua nhận xét trên, ta có thể thấy rằng Hy Tăng chẳng coi tướng như vậy hoặc Hy Tăng chẳng hề coi tướng

Nếu Hy Tăng đă coi tướng th́ có thể Hy Tăng đă coi tướng như sau :

       "Quốc vương An Nam mặt th́ đẹp mà người lại lệch, là tướng chết bất đắc kỳ tử, loạn vong sẽ không lâu đâu"

 

Thật vậy, "mặt th́ đẹp mà người lại lệch", th́ có thể là tướng chết bất đắc kỳ tử, chớ chẳng thể là tướng lợn.

Không những thế, câu coi tướng trên dùng được đoạn kết   : ‘‘loạn vong sẽ không lâu đâu’’

 

 

VI) Vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác , với mục đích . . .

 

Nhà Mạc vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác , với mục đích hiển nhiên là bào chữa cho hành vi đại nghịch vô đạo giết vua tiếm ngôi của Mạc Đăng Dung.

Cho đến nay, th́ nhà Mạc đă thành công hoàn toàn :

       Các ‘sử gia’, học giả nước ta _từ 50 năm nay, rất thích chê bai chưởi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ ; h́nh như họ xem đó là thú tiêu khiển lành mạnh vậy. Họ chưởi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ, vị đại anh hùng đại trượng phu, là giết hại công thần, lời lẽ rất hỗn xược, cứ xem vua ta là đại ác nhân, đại tiện nhân, kẻ thù của dân tộc không bằng !

       Sự thực th́ Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần ! Không có người nào trong 260 Khai quốc Công thần bị giết. Sự phong thưởng công thần của Vua Lê Thái Tổ có thể nói là hậu hĩnh nhất xưa nay . Nhà vua c̣n e các tướng vơ biền có thể phạm pháp , nên thỉnh thoảng phải răn đe và đặt luật bát nghị để giảm tội cho các công thần . . .

 

Nhà Mạc vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác ; đặc biệt chiếu cố đến Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông và vua Lê Tương Dực :

       Vua Lê Thái Tông v́ hai vua đầu nhà Lê rất được dân chúng yêu thương

       Vua Lê Tương Dực v́ vua là vị vua cuối cùng nhà Lê thật sự có quyền hành

 

 

VII) Nhà Mạc vu khống Vua Lê Tương Dực

 

1) Vua Lê Tương Dực bị coi tướng SAI

đă nói ở trên

 

2) Vua Lê Tương Dực bị kết tội thông dâm với cung nhân của vua Uy Mục và tiền triều, bởi ĐVSKTT

Vua Lê Tương Dực là một minh quân cho đến khi th́nh ĺnh bị kết tội hoang dâm. Về vụ ‘thông dâm với cung nhân của vua Uy Mục và tiền triều’, th́ có thể đúng phân nửa, nghĩa là có thể Vua Lê Tương Dực bảo các cung nhân , thê thiếp của vua Uy Mục ‘‘hầu hạ’’ ḿnh. Việc này , thời xưa, không được kể là tội. Lư do là v́ thời xưa, bảo các cung nhân , thê thiếp của kẻ địch ‘‘hầu hạ’’ ḿnh , là chuyện thường t́nh ; và Uy Mục, v́ đă giết mẹ, anh em của vua Lê Tương Dực , nên là kẻ thù , kẻ địch !

( Ví dụ về ‘chuyện thường t́nh’ này : minh quân Lư Thái Tông khi đánh Chiêm Thành đă bắt nàng Mỵ Ê , phi tần Chiêm, ‘‘hầu hạ’’ ḿnh. Lịch sử chẳng bao giờ kết tội Lư Thái Tông ).

C̣n ‘thông dâm với cung nhân của tiền triều (khác với triều vua Uy Mục)’ th́ chắc là không có, chỉ là nhà Mạc vu khống Vua Lê Tương Dực.

LTHCLC (Lịch triều hiến chương loại chí) cũng không có chép vụ ‘thông dâm’ này.

 

3) Vua Lê Tương Dực bị kết tội nghe lời nịnh thần giết 15 vương công hoàng gia, bởi ĐVSKTT

Nhắc lại‘vua Lê nghe lời nịnh thần’ là nghề của ĐVSKTT! Ngay cả khi các vua Lê bị chúa Trịnh giết, ĐVSKTT cũng nói là ‘vua nghe lời nịnh thần’ ! Tuyệt đối không nên tin câu ‘vua Lê nghe lời nịnh thần’ trong ĐVSKTT !

 

Rơ ràng là nhà Mạc vu khống Vua Lê Tương Dực, về vụ này :

_vu khống khơi khơi, không kể tên những vương công bị giết (đây là nghề của ĐVSKTT, Vua Lê Thái Tổ cũng bị vu khống như vậy) (đó là v́ chẳng có ai bị giết và tên vu khống không biết nên bịa ra danh tánh nào)

_không rơ họ của tên nịnh thần’

_nếu giết 15 vương công hoàng gia th́ triều đ́nh náo loạn, vậy mà có thấy động tĩnh ǵ đâu ! và các trung thần công thần trong triều cũng chẳng nói năng ǵ !

_sau đó, Lê Tung làm Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận vẫn ca tụng Vua Lê Tương Dực !

LTHCLC cũng chẳng có chép vụ giết 15 vương công hoàng gia này!

 

4) Vua Lê Tương Dực bị kết tội, bởi ĐVSKTT đă làm việc thổ mộc nặng nề

Năm 1516 là năm thứ 8 của Vua Lê Tương Dực, vua th́nh ĺnh bị kết tội, bởi ĐVSKTT là đă làm việc thổ mộc nặng nề. Việc này chắc chỉ đúng một phần và nhà Mạc đă phóng đại lên. Đâu có dấu tích ǵ để chứng tỏ công việc thổ mộc nặng nề quá lắm đâu ?

Trước vua, có vua Lê Thánh Tông, cũng làm những công tŕnh thổ mộc, việc này nhà Mạc cũng chê bai nhưng các sử gia sau này không theo đó mà kết tội .

 

Nhà Mạc vu khống Vua Lê Tương Dực như vậy. Chưa hết , sau đó Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực v́ một thù oán cá nhân nhỏ nhoi, vậy mà ĐVSKTT kể chuyện này, chẳng kể tội TDS, lại có lời bàn chê bai vua Lê Tương Dực.

Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo . . .

 

 

VIII) Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực và Vua Lê Tương Dực bị vu khống tiếp

 

Năm 1516 là năm thứ 8 của Vua Lê Tương Dực, vua th́nh ĺnh bị kết tội, bởi ĐVSKTT là đă làm việc thổ mộc nặng nề . Liền sau đó, có loạn Trần Cao, Vua Lê Tương Dực ngự giá thân chinh và đă đuổi Trần Cao về Động Sơn.

Sau đó, Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo giết vua Lê Tương Dực.

Đoạn văn ‘‘Trịnh Duy Sản giết vua Lê Tương Dực’’ trong ĐVSKTT rất là đại nghịch vô đạo :

_Trịnh Duy Sản ám sát vua Lê Tương Dực và không hề bị chê bai, kết tội

_và Vua Lê Tương Dực bị vu khống tiếp :

       trung thần Nguyễn Vũ, đỗ Hoàng Giáp, pḥ vua, chịu chết cùng vua, lại bị ĐVSKTT chê bai đủ điều

       đoạn văn được kết bởi lời bàn đại nghịch vô đạo :

             gọi vua Lê Tương Dực là Linh Ẩn . ‘Linh Ẩn vương’ là tước do Trịnh Duy Sản ‘‘truy phong’’ cho vua Lê Tương Dực sau khi đă giết vua. Chỉ có những kẻ đại nghịch vô đạo hay người nhà Mạc mới gọi vua Lê Tương Dực là Linh Ẩn

             Vua Lê Tương Dực bị vu khống một cách rất quái dị như ‘‘giết hết các thân vương’’. C̣n lời vu khống gian dâm với ‘‘vợ lẽ của cha’’ th́ chắc là kẻ vu khống dốt sử, tưởng rằng cha Vua Lê Tương Dực cũng làm vua ! ( đây là lời vu khống gian dâm với với cung nhân của tiền triều, viết một cách khác)

 

Cần nói là hoàng hậu của Vua Lê Tương Dực đă tuẫn tiết chết theo vua. Một ông vua được người vợ chính thương yêu như vậy, th́ rất khó ḷng là kẻ gian dâm với cung nhân của tiền triều.

 

 

IX) Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực (tiếp theo)

 

Năm 1516 là năm thứ 8 của Vua Lê Tương Dực, mùa hạ, đầu tháng 4, có loạn Trần Cao, Vua Lê Tương Dực ngự giá thân chinh và đă đuổi Trần Cao về Động Sơn.

Sau đó vài ngày, Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo giết vua Lê Tương Dực. Vua Lê Tương Dực bị giết, triều đ́nh rối loạn :

a) TDS lập vua Quang Trị (8 tuổi), vài ngày sau lập Chiêu Tông (14 tuổi)

 

b) trong khoảng gần 3 năm :

_Nguyễn hoằng Dụ đánh TDS, kinh thành bị đốt phá

_Chiêu Tông bỏ kinh đô, về Thanh Hóa ; Trần Cao chiếm kinh thành

_khôi phục kinh thành

_Trịnh Duy Sản và Trịnh Duy Đại giết vua Quang Trị và 2 em vua

_Nguyễn hoằng Dụ đánh TDS

_Trần Cao thua trận bỏ đi tu

_Nguyễn hoằng Dụ đánh Trịnh Tuy

_loạn lạc gây nên bởi bọn Nguyễn Áng, thủ hạ của Thiết Sơn Bá Trần Chân (bị vua Chiêu Tông và một số đại thần giết)

 

c)sau đó Mạc Đăng Dung đă thừa nước đục thả câu

 

Tóm lại,

       Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực. Vua Lê Tương Dực bị giết, triều đ́nh rối loạn 3 năm, và sau đó Mạc Đăng Dung đă thừa nước đục thả câu.

       Trước khi bị ám sát, Vua Lê Tương Dực đă ngự giá thân chinh và đánh bại Trần Cao , Trần Cao phải chạy về Động Sơn.

       Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và điều khủng khiếp là ngay sau khi Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực, vua bị vu khống tiếp !

 

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *