Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6. Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă gi thuyền vua lại, m Bạch???

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

D) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Ai đă gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại, m Bạch Sư ???

XXIX) Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

XXX) Nếu Vua Lê Thái Tông bị trúng độc, th́ vua bị trúng độc bởi thức ăn nào ? Tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn như thế ?

XXXI) Nếu Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, th́ ai đầu độc vua ?

XXXII) Điểm khả nghi trong vụ án Nguyễn Trăi

XXXIII) Vua Lê Thái Tông đă trở bịnh nặng lúc thuyền ng b dừng lại, m Bạch

XXXIV) Gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại  :  bọn buôn thần bán thánh hay kẻ đă đầu độc vua ???

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Các bài trước:

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn xưa)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

Dàn Bài bài 5:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập 3: Hệ thống t́nh báo, gián điệp của vua Lê Thái Tổ rất lợi hại . . .

C) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua, Nguyễn Trăi vô tội ???

XXII) Các đại thần chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

XXIII) Chẳng có ai vu cáo Nguyễn Trăi

XXIV) Nếu Vua Lê Thái Tông không có di mệnh, th́ vẫn phải tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi

XXV) Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông

XXVI) Nguyễn Trăi không nằm trong tầm yêu thương của dân chúng

XXVII) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

XXVIII) Nguyễn Trăi vô tội ???

ml)        Mục Lục Lê Chi viên Phá án

----------------

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

 

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TKNX = Trịnh Kh, Nguyễn , Th

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

 

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi.

Hiện nay ta chỉ có một bằng chứng rằng

       vua Thái Tông đi tuần v miền đông, ‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất

ch với s kiện độc nhất này, không th bằng chứng khác, th́

       Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

Bài viết này tiếp tục phân tích vụ án Nguyễn Trăi và  nêu ra một điểm khả nghi lớn lao trong vụ án Nguyễn Trăi, đó là

       thuyền vua Lê Thái Tông b dừng lại một thời gian , m Bạch

Đáng l ra ( l) minh quân Lê Thái Tông, vị vua trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, không băng hà, nếu thuyền ng không b dừng lại một thời gian , m Bạch Sư . Thương thay ! ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

D) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Ai đă gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại, m Bạch Sư ???

 

XXIX) Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

 

Vấn đề phải đặt ra là

       Nguyễn Trăi vô tội ???

Bởi v́ Chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông không đủ chứng tỏ rằng  Nguyễn Trăi vô tội : Chiếu tẩy oan (sau sự ‘kiểm duyệt’ của nhà Mạc nhà Trịnh) không thấy có đưa ra bằng chứng rằng Nguyễn Trăi vô tội.

 

Hiện nay ta chỉ có một bằng chứng rằng

       vua Thái Tông đi tuần v miền đông, ‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất,

ch với s kiện độc nhất này, không th bằng chứng khác, th́

       Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

 

 

XXX) Nếu Vua Lê Thái Tông bị trúng độc, th́ vua bị trúng độc bởi thức ăn nào ? Tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn như thế ?

 

Nếu

       Nguyễn Trăi vô tội

th́

       a) Vua Lê Thái Tông bị trúng độc,

hay

       b) Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, bởi ai đó, không phải bởi Nguyễn Trăi

 

Nếu Vua Lê Thái Tông bị trúng độc, th́ vua bị trúng độc bởi thức ăn nào ? Thiếu bằng chứng, ta có thể vơ đoán rằng vua ăn phải một loại nấm độc, chỉ có nấm độc mới làm cho người ta chết khoảng 1 , 2 giờ sau đó.

Câu hỏi lại phải đặt ra là

       Tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn như thế ?

 

 

XXXI) Nếu Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, th́ ai đầu độc vua ?

 

C̣n nếu Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, th́ ai , ngoài Nguyễn Trăi, đă đầu độc vua ?

_-nếu không có bằng chứng rằng ai khác, ngoài Nguyễn Trăi, đă đầu độc vua, th́ xác suất rất lớn là Nguyễn Trăi đă giết vua

 

 

XXXII) Điểm khả nghi trong vụ án Nguyễn Trăi

 

1) Điểm khả nghi

Có một điểm khả nghi trong vụ án Nguyễn Trăi, mà từ thời nhà Nguyễn tới giờ không có ai nêu ra, đó là v́ mọi người bị chóa mắt bởi vụ án không tưởng Lệ Chi Viên; đó là

====ĐVSKTT :

Vua đi thuyền t bến Đông , vào sông Thiên Đức, qua m Bạch cầu Bông, Đại Toán, huyện Quế Dương, th́ thuyền ng không đi lên được. Các quân hết sức kéo dây cũng không nhúc nhích, h́nh như người gi lại. Vua bèn sai trung s đi hỏi khắp những người già c x ấy xem ch này v thần nào. Các c già bảo: "Ngày xưa, người tên Bạch Sư, khi c̣n sống rất tinh thông pháp thuật. Sau khi mất, chôn ven sông, thường hiển linh, người x này vẫn tế thần long trọng lắm". Trung s hỏi : "Tế bằng th ?". Người già nói: "Tế bằng nghé". Trung s đem việc ấy v tâu. Vua sai đem nghé non đến tế thần. Bấy gi thuyền ng mới đi được.

Tháng 8, ngày mồng 4, . .  ====

 

Điểm khả nghi là,

       thuyền ng b dừng lại một thời gian , m Bạch

 

2) Đây là sự kiện rất quan trọng : thuyền ng b dừng lại một thời gian, l khoảng 1 gi (gi ngày xưa, 2 gi ngày nay) vậy , khi đến Lệ Chi Viên, bịnh vua đă quá nặng, th đă t́m được lương y nhưng không th cứu được vua.

 

 

XXXIII) Vua Lê Thái Tông đă trở bịnh nặng lúc thuyền ng b dừng lại

 

Vua Lê Thái Tông đă trở bịnh nặng lúc thuyền ng b dừng lại , m Bạch

Tại sao biết ? nếu vua không bịnh, th́ Vua Lê Thái Tông đă phán ‘Trẫm là vua của bách thần, thần nào dám giữ thuyền trẫm ?’. Nhưng vua đă bị bệnh và muốn đi cho chóng, có lẽ vua biết rằng nơi Lệ Chi Viên có lương y.

 

 

XXXIV) Gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại  :  bọn buôn thần bán thánh hay kẻ đầu độc vua ???

 

Đáng l ra ( l) minh quân Lê Thái Tông, vị vua trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, không băng hà, nếu thuyền ng không b dừng lại một thời gian , m Bạch Sư . Thương thay ! ...

Có thể có bọn thợ lặn có cách giữ thuyền lại ở khúc sông này (ḷng sông có nhiều ngơ ngách, chẳng hạn), bọn đó là tay sai của :

a) bọn buôn thần bán thánh, giữ thuyền lại để kiếm lễ vật (bọn đó không biết rằng đó là thuyền vua)

b) kẻ đầu độc vua , giữ thuyền lại để vua không thể được cứu chữa  kịp

Nếu ta giải quyết được vấn đề này (sự thực là (a) hay (b) ?), th́ ta biết được Vua Lê Thái Tông có bị đầu độc hay không và ai đầu độc Vua Lê Thái Tông.

 

Thời gian trôi qua đă gần 600 năm, khó ḷng biết được sự thực này, trừ phi có ai đó ghi lại được sự kiện này, ghi vào gia phả chẳng hạn (lâu nay họ không dám công bố, v́ hoàn toàn ngược lại với vụ án LCv)

Nói đến ‘bọn thợ lặn’, tôi lại nghĩ đến nhà Trần (vụ bọn thợ lặn đục thuyền giết hết bọn quân tướng (đă đầu hàng)  Ô Mă Nhi), nghĩ đến Trần Nguyên Hăn và kế KTTX của TNH . . .

 

Thời nhà Lê chính thống, không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chắn chắn là triều đ́nh đă nghĩ đến điểm khả nghi này. Triều đ́nh nhà Lê nhân tài đầy rẫy, không những thế, có một người chắn chắn đă nghĩ đến điều này : ngự sử Bùi Cầm Hổ ( ông Bùi được xem như là Bao Công của nước ta). Vấn đề là ngự sử Bùi Cầm Hổ lúc đó có mặt ở triều đ́nh hay ông đi công cán ở đâu đó ?

Dù sao đi nữa, thời nhà Lê chính thống, có lẽ triều đ́nh đă có đáp án cho điểm khả nghi này . Chúng ta không được đọc đáp án này, v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

(Thời Lê Trịnh, sau năm 1697 (năm xuất bản cuốn ĐVSKTT), phần đông người đọc ĐVSKTT thừa biết rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê và do đó, chẳng ai thèm để ư đến vụ án LCv (nhưng họ không được quyền không công nhận ĐVSKTT).

Vụ án Lệ Chi Viên, chỉ chính thức xuất hiện từ thời nhà Nguyễn, v́ Phan Huy Chú và s quan triều Nguyễn công nhận rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê _-một sai lầm vô cùng lớn lao, đáng lẽ ra họ phải biết hơn ai hết rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh (tôi sẽ có bài viết về vụ này))

 

                                  (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *