Bài Xưa 18 Trang Nhà LêAnhChí

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

 

__________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 11-2009

 

Cập nhật đầu tháng 11-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

55)         Đợi

56)         Ngày Một Ngày

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

127)       Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

128)       Tư Mă Nhương Thư và Tư Mă Tương Như

 

c) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay sai ?

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

             ( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

2)           Luận Kiếm 2

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài

             ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă       Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

68)         Gió mùa xuân là gió . . . đông

 

Thơ   :        Đường Gặp Gỡ  ;      Chiều hôm trước  ;        Đón Thu  ;         Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;       Bài thơ thứ  ;        Chiếc thư  ;         Ngọa Thần Long  ;        Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngọa Thần Long 7  ;         Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;       Mưa dài  ;      Cánh mơ  ;     Yêu  ;

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Đợi : thất ngôn, 4 câu:

             Như t́nh nhân ngóng , dơi lan can,

 

b) Ngày Một Ngày: thơ tự do, 12 câu :

             Một ngày vui

             Nắng nhạt

             Gặt hái niềm thương . . .

 

c) Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập 3: Hệ thống t́nh báo, gián điệp của vua Lê Thái Tổ rất lợi hại . . .

C) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua, Nguyễn Trăi vô tội ???

XXII) Các đại thần chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

XXIII) Chẳng có ai vu cáo Nguyễn Trăi

XXIV) Nếu Vua Lê Thái Tông không có di mệnh, th́ vẫn phải tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi

XXV) Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông

XXVI) Nguyễn Trăi không nằm trong tầm yêu thương của dân chúng

XXVII) Hầu hết mọi người đương thời đều nghĩ rằng Nguyễn Trăi đă giết vua

XXVIII) Nguyễn Trăi vô tội ???

                                  (C̣n tiếp)

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Chính ra tôi biết rằng Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, đă lâu :một khi nhận định được rằng Vua Lê Thái Tông là minh quân th́ ta biết ngay rằng vua không hề dan díu với L nghi Học Nguyễn Th L _-minh quân của ta và Tàu không thông dâm với v của một ông quan nếu đă thông dâm với v của một ông quan th́ không bao gi lại được s quan xem minh quân.

Lâu nay , tôi không viết ǵ về vụ án Lệ Chi Viên, bởi v́ tôi thiếu một bằng chứng cụ thể, một bằng chứng không thể phủ nhận được, để thuyết phục người khác. Đến ngày 13/14 tháng 7 vừa qua, khi đọc lại ĐVSKTT, tôi bỗng thấy cái bằng chứng (không thể phủ nhận được) đó hiện ra, sừng sững :

       [vua] ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’, cho nên Trăi b tội ấy

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Có sự vu khống Vua Lê Thái Tông , đó là v́: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

Bài viết này tiếp tục bàn v những s kiện của v án Nguyễn Trăi, trong đó s kiện quan trọng: Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’ . . .

 

 

d) Tư Mă Nhương Thư và Tư Mă Tương Như

Dàn Bài :

I) Điền Nhương Thư là Đại Tư Mă triều Tề Cảnh Công

II) Điền Nhương Thư là Tư Mă Nhương Thư

III) Tư Mă Tương Như và ‘Tư Mă phượng cầu‘ (Kiều)

IV) Tư Mă Tương Như và Trác Văn Quân

V) Trần nguyên Đán có nhắc đến Tư Mă Tương Như và Trác Văn Quân

VI) Lạn Tương Như

VII) Tư Mă Nhương Thư Binh Pháp

VIII) Tư Mă Nhương Thư là thủy tổ họ Tư Mă  ?

IX) Các họ Tư-mă , Tư-đồ, Tư-không

*

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 10-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

126)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

Thêm mục lục :

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

b) Họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh)

lg5)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 3

             ( Tiến sĩ đ danh khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (1643) )

Thêm mục lục :

       Mục Lục Tấn Quận Công

 

 

d) Bài cũ chọn lọc :

125)       Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

(Các đại thần đă c t́nh nhân nhượng khi thi hành cái án tru di: tứ và ngũ phu nhân của Nguyễn Trăi trốn thoát, tam phu nhân là bà LnHs Nguyễn Thị Lộ, được các đại thần c t́nh lơi lỏng đ hội trốn thoát. Thế th́ , tại sao h lại chẳng tuyên án nhân nhượng hơn ? . . .)

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

nm)        Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

15)         Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

 

Thơ   :   Trăng diễm  ;      Thu Tàn  ;   Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;        Cánh mơ ;      Sắc Thu 2    ;        Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Đường Gặp Gỡ  ;      Tiếng Thác  ;         Chiều hôm trước  ;        ;       Sắc Thu  ;         Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ;

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu ThuấnI

I) Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ

II) Tiến sĩ đề danh kư , khóa thi năm Đại Bảo 3 ( 1442)

III) Lệ vinh qui các tiến sĩ do vua Lê Thái Tông lập ra vào khóa thi năm Đại Bảo 3

IV) Lệ xướng danh đă hiện hữu vào khóa thi Đại Bảo 3 này

V) Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều trong Việt Nam Sử Lược

VI) Xu hướng của Trần Trọng Kim là qui hầu hết công lao cho vua Lê Thánh Tông, cướp công vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông

 

 

b) Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 3

( Tiến sĩ đ danh , khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (1643) )

Dàn Bài :

XIV) Tiến sĩ đ danh , khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 ( 1643)

XV) Giá trị lịch sử của các Tiến sĩ đ danh

XVI) Khóa thi năm Quí Mùi Phúc Thái 1 là khóa thi Tiếnkhó nhất ?

XVII) Những Tiến sĩ của khóa thi này được xemnhân tài

XVIII) Thi năm 1643 ,dựng bia năm 1653

XIX) Hoàng thượng Thần Tông Hoàng thượng Chân Tông

                           (C̣n Tiếp)

 

 

c) Mục Lục Tấn Quận Công

mục lục những bài viết về Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự

(Họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh))

 

 

d) Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều trong Việt Nam Sử Lược. Sở dĩ phải nói chỗ sai lầm của Trần Trọng Kim, v́ phần lớn người đời nay chỉ biết sử qua VNSL , rất tin TTK, lại dùng lư luận của TTK để phê b́nh sử và đă có nhiều phê b́nh sai lầm vô cùng lớn lao .

C̣n tiếp tục có nhiều bài viết về việc này

*

*

======

 

Bài Xưa .-       www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 17

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

             Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *